Pettersson Bygg

Byggblogg

I vår blogg kan du få svar på det mesta som rör bygg. Allt från konkreta byggtips som vilket material som passar bäst när du ska byta fönster och hur du ska tänka när du behöver hitta ett företag som kan hjälpa till med golvslipning, men även information om bygglov, vad som gäller för attefallshus och hur man hittar en bra arkitekt. Spännviden är som synes enorm, vi önskar trevlig läsning! 

Sida 2

Håll huset luftigt och varmt – isolera på rätt sätt

28 maj 2020

Att elda för kråkorna gör ingen villaägare glad. Se till att ditt hus är isolerat på rätt sätt och med rätt material. Då får du ett inomhusklimat som är behagligt, ekonomiskt och hälsosamt.

Ska man trivas bra med klimatet i sitt hus är det viktigt att isoleringen fungerar. Det spelar ingen roll hur du värmer huset, med ved, bergvärme, luftvärmepump eller el. Är det inte isolerat flyr värmen sin kos snabbare än du hinner säga åkarbrasa. Det blir inte bara kallt inne, luften kan också bli fuktig och rå. Det är varken bra eller trevligt att bo så. Ett välisolerat hus handlar alltså inte bara om värme. Luften ska kunna cirkulera på ett bra sätt för att skapa ett optimalt inomhusklimat. Det bästa sättet att se till att huset är riktigt bra isolerat är att kontakta en specialist och få huset besiktigat. Då får man veta om isoleringen håller måttet eller om den behöver bytas ut och förbättras.

Spendera för att spara

Att isolera om ett hus kan innebära en ganska stor kostnad. Men den kostnaden krymper betydligt om man tittar på hur mycket extra det kostar att hålla ett dåligt isolerat hus varmt. När värmen inte stannar i huset får värmesystemet jobba hårt för att upprätthålla en godtagbar innetemperatur. Oavsett vad man har för typ av uppvärmning så innebär det en extra kostnad. Det slipper man om huset är rätt isolerat. Dessutom stiger värdet på ett hus som är rätt och riktigt isolerat. De pengar en isolering kostar tjänar man alltså snart in igen.

Ta hjälp av ett kunnigt företag

En isolering som fungerar är ingen lätt sak att åstadkomma. Det finns otroligt många olika sätt att isolera med olika material. Det finns även många oväntade ställen där värmen kan sippra ut, till exempel runt ventiler och fönster, där speciell isolering måste användas. Det bästa är att låta en fackman från en seriös isoleringsfirma titta på huset först. På så sätt får man en komplett genomgång av huset. Då vet man vad som eventuellt behöver göras åt isoleringen, vilka isoleringsalternativ man har och vad det kommer att kosta. Dessutom ser de till att isoleringen kommer på plats som den ska, att allt fungerar och att det ser snyggt och prydligt ut. Låter man en riktig isoleringsfirma göra jobbet så kan man lugnt bo och njuta av ett varmt, behagligt, bekymmersfritt och friskt inomhusklimat i många år utan att behöva oroa sig.

Vad kan en arkitekt hjälpa mig med?

14 maj 2020

Har ni drömhuset i ert huvud men vill få hjälp med att få ner det på en ritning? En skicklig arkitekt kan tänka både traditionellt och konservativt, men även kreativt och annorlunda.

Det finns många tillfällen då det kan vara bra att anlita en arkitekt. Som exempelvis vid nybyggnation av en villa, ombyggnad, renovering, tillbyggnad, kommersiella byggnader, sommarhus, båthus, garage eller bastu. Det finns många olika slags byggnader som en arkitekt kan rita. Det finns även arkitekter som håller på med inredning som exempelvis belysning, färg och material. De kan skapa hela restaurangmiljöer men gör även uppdrag för privatpersoner. En arkitekt tar hänsyn även till ekonomi. Hen ritar och väljer material som passar din budget. Ofta tror man att byggprojektet blir dyrare då man anlitar en arkitekt men det behöver det inte alls bli. Dessutom kan en arkitekt ofta se bra lösningar och möjligheter som man annars själv hade missat.

Från råvind till vindslägenheter

En arkitekt vet hur man tar tillvara på minsta lilla utrymme och yta och kan till exempel enkelt visa hur man kan bygga om hela vinden i fastigheten och få plats med flera vindslägenheter. Självklart tar en arkitekt även hänsyn till fastighetens ålder och vet hur man kan kombinera modernt byggande med byggnadsvård så att huset bevaras. Även vid en ombyggnation av en villa kan arkitekten hjälpa till. Kanske är barnen utflugna och ni behöver inte längre alla dessa smårum? Det går att hitta en bättre planlösning som passar era behov och önskningar. Idag har vi också andra vanor och köket har fått en allt större plats. Tidigare var vardagsrummet oftast det största rummet men idag låter man ofta även sovrum och andra rum få ta plats.

Arkitekten kan fixa bygglovet snabbare

Innan man kan börja sitt byggprojekt, som exempelvis en utbyggnad eller en större terrass kan man behöva ansöka om bygglov först. Ritningar ska utformas på ett speciellt sätt och skickas in tillsammans med bygglovsansökan och arkitekten kan sköta om även detta. Vid ombyggnation av äldre byggnader som har ett historiskt värde eller som ligger i närheten av historiskt värdefulla miljöer är det speciella regler som man måste hålla sig till. Allt detta är en arkitekt väl insatt i och vet hur man utformar sådana ritningar. Detta gör att allt blir rätt från början och man slipper göra ändringar i ritningar och komplettera med andra papper. Bygget kan på så vis starta på utsatt tid.

Så här leder du bort vattnet från husgrunden på ett smidigt sätt

30 apr 2020

Dränering är något som alla husägare behöver tänka på. Fuktskador är inte något som någon vill behöva hantera. Det är därför viktigt att inspektera din husgrund noga för fukt. Läs mer här.

Att leda bort vatten från din husgrund är något som du kan göra själv. Det finns sätt du kan undvika att vatten samlas kring ditt hus och därmed skapar problem med fukt. Ett sätt att göra detta är att skaffa tunnor som du sätter under stuprören. Tunnorna fångar då upp vattnet så att det inte rinner ner på marken. Detta är dessutom miljövänligt då du kan använda regnvattnet för att vattna blommorna. En annan investering att göra är en regnvattenspridare. Du fäster denna vid stuprörets mynning. När det regnar rullar den ut och när det inte regnar rullar den ihop sig igen. Detta gör att vattnet leds bort från husgrunden. Om du har problem med fukt i källaren kan detta däremot vara ett tecken på att det krävs en dränering.

Hur mycket kostar en husdränering?

Hur mycket en dränering kostar beror på många olika faktorer. Det beror på hur stort ditt hus är och hur mycket som behövs dräneras. En annan faktor är vad för fuktskador som du redan har. Kontakta en professionell firma och be om en kostnadsfri offert. Här är det alltid värt att kontakta ett flertal firmor så du kan jämföra mellan olika offerts. ROT-avdraget gäller för husdränering och alla firmor med F-skatt erbjuder avdraget. För att få det måste du vara husägare, vara över 18 år gammal och jobba. ROT-avdraget är ett skatteavdrag och du får 30 % av på arbetskostnaden. Du kan använda detta upp till 50 000 kronor per år. ROT-avdraget gäller däremot inte för materialkostnaden som tillkommer för dränering.

Vem kan utföra en dränering?

För det bästa resultatet av dräneringen är det värt att anställa en professionell firma. Om du planerar att utföra dräneringen själv är det fortfarande värt att fråga en professionell om rådgivning. När det kommer till dränering är det viktigt att inget går fel. Det är lätt att gräva fel och råka ta i sönder ledningar. Du får själv inte hantera el, utan detta måste göras av en person med den rätta certifikationen. Glöm heller inte bort att om du vill utföra dränering själv så måste du hyra maskiner under flera dagar, vilket klart kan vara rätt kostsamt.

Finns det radon på din arbetsplats?

29 apr 2020

Det finns dolda faror som kan åsamka stor skada. Radon är ett exempel på detta och där man vare sig ser eller luktar sig till ämnet i fråga. Radon och radondöttrar - sönderfallsprodukter som binder partiklar som följer med inandningsluften - är, vid längre exponering en faktor som ökar risken för lungcancer. Hur ser det egentligen ut i ditt hem - och hur ser det ut gällande radon på din arbetsplats?

Det är lätt att glömma bort sin arbetsplats då man talar om radon och andra dolda faror. Man ser till det egna hemmet och säkrar i första hand det - något som följer en logik då det är där man spenderar den mesta delen av sin tid. Arbetsplatsen kommer inte långt efter. Tänker du efter så sitter du - vid en heltidstjänst - 40 timmar varje vecka på din arbetsplats. Det är mycket och därför är det lika viktigt att undersöka om det finns radon på en arbetsplats som fallet är vid det egna hemmet.

En sak som faktiskt förändrats gällande detta är att arbetsgivaren bär ett ansvar. Sedan sommaren 2018 så har en ny Strålskyddslag trätt i kraft. I den står det klart och tydligt att man A) måste ha kännedom om hur höga halter av radon som finns på en arbetsplats och B) att arbetsgivaren måste vidta åtgärder om halterna i fråga skulle vara för höga. Även gränsvärdet för radon har satts på en ny nivå; numera så får det inte finns mer än 200 Bq/m3.

Anlita ett företag för en radonmätning

Hur vet man då att halterna av radon är för höga? Som sagt, radon luktar inte och syns inte. Det finns emellertid vissa indikatorer som kan tyda på att det finns risk för förhöjda halter av radon på en arbetsplats - eller i en villa också, för den delen. Är byggnaden byggd med blåbetong som material så finns det större risker. Blåbetong är den näst största källan till radon - den andra är marken. Så, om du arbetar i en byggnad där det finns blåbetong eller där denna står på en mark där man tidigare kunnat se - exempelvis i närliggande fastigheter - att radonhalten är för hög så finns det stor risk att även er arbetsplats är drabbad.

Det enda sättet att veta säkert är att genomföra en radonmätning. En radonmätning ger tydliga svar - men för att svaren ska vara korrekta så ska den utföras av ett auktoriserat företag som använder, av SWEDAC, auktoriserat mätmaterial. Själva mätningen av radon påverkar ingenting; den kommer inte att synas eller höras och ingen av de anställda på en arbetsplats kommer ens att märka att den äger rum.

Det som sker är att man placerar ut små dosor - liknande hockeypuckar - som sedan får ligga i minst sextio dagar under den så kallade eldningssäsongen som äger rum mellan 1:a oktober-30:e april. Då mätningen är genomförd så delges man, efter analysen är färdigställd, det färdiga resultatet. Skulle denna mätning visa på för höga halter av radon på er arbetsplats så är, som sagt, arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder.

Radonsanering ger effektiva resultat

Hur man sedan agerar för att sänka radonhalterna är en fråga för vilken typ av radon det handlar om - varifrån den härstammar - samt hur lokalerna ser ut. Oavsett vilken åtgärd som företaget man anlitar sätter in så brukar den ge goda resultat. Detta förutsatt det givna - att man anlitar ett företag som har vana av- och kunskap om radonsanering. Ibland kan det ta lite längre tid och kräva lite större insatser än vid andra ingrepp.

Ser man till exempelvis markradon så brukar en radonsug vara en effektiv lösning som kombineras med att alla markplattor tätas. Handlar det om radon från blåbetong så är en ökad ventilation - speciellt anpassad gentemot lokalernas utformning - den vanligaste, och mest effektiva, lösningen.

Det viktiga är att rätt åtgärder sätts in i så tidigt som möjligt. Misstänker du att radonhalterna på din arbetsplats är för höga så ska du delge din arbetsgivare dina misstankar och låta denne agera. Helt i linje med det nya ansvar gällande radon denne numera har. Varje arbetsplats ska vara säker och trygg - även mot faror man inte ser med blotta ögat.

Så får du mer utrymme hemma genom smarta förvaringslösningar

28 apr 2020

Är du minimalist eller saksamlare? Hur ser ditt hem ut idag? Ligger där saker överallt eller syns inte ett endaste spår av röra? Att planera och ha en plats för allt är lösningen, men hur gör du?

När du ska inreda och skapa dig ett riktigt fint hem är det bästa du kan ha en egen snickare. Har du någon gång anlitat en snickare så vet du vad det innebär. Vi har många duktiga möbelleverantörer i vårt land men dessa möbler är skapta för att passa i många hem och då blir det inte så skräddarsytt som du kanske önskar. Nästan varje hem har till exempel problem med att det uppstår stök och röra i entré och hall. Känns igen? Utifrån er familjesituation har ni olika behov av förvaring i en hall. Är ni sportutövare eller sakletare. Är ni trädgårdsmästare eller bankirer. Se till att anpassa hemmet efter era behov.

Få det precis som du vill

Genom att anlita en duktig och erfaren snickare får du ett bra prisförslag och många smarta lösningar på köpet. Be om offert och räkna även med att du får ROT-avdrag på arbetet. Snickaren hjälper dig att räkna. I en hall händer så mycket, ni kommer hem från jobb och skola. Ni bär hem saker och era kläder påverkas av rådande väderlek. Massor av kläder, skor, grus och gräs samt fuktiga jackor. Bra och smart förvaring är det bästa du kan ha. För att få det så snyggt och optimalt som möjligt är det alltid en god idé att platsbygga förvaringen. Genom att bygga garderoben, bänken eller hyllan på plats så utnyttjar du minsta lilla millimeter och du slipper ha fula, glipor och hål.

Smarta förvaringar för mer utrymme

När du platsbygger till exempel en sittbänk i hallen, se då till att den sväljer mängder av skor, skolväskor och kläder. Vips har du trollat bort massor av det som brukar ligga i högar på golvet. Om du dessutom platsbygger en garderob istället för att ha en hatthylla som bli överbelamrad så är det enkelt att hänga undan och få ett lugnt, rent och fint första intryck när du kliver in i hallen. Ta även med dig snickaren in i resten av huset. Platsbyggda garderober är en fin detalj i sovrum eller korridorer där outnyttjade ytor finns. Kanske har du en vinkel eller vrå som inte används som skulle kunna erbjuda mer förvaring? Vi tipsar denna webbsida: https://www.snickareigöteborg.nu

En OVK besiktning Stockholm

27 apr 2020

OVK besiktning Stockholm innebär kontroll av ventilationssystem. Den utförs av en certifierad besiktningsman och i enlighet med Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem

En OVK besiktning Stockholm utförs på exakt samma sätt som vilken besiktning som helst i Sverige. Så går det till. En certifierad besiktningsman besöker fastigheten och kontrollerar att det befintliga ventilationssystemet fungerar som det ska. Yrkesmannen ger även ut ett certifikat om att systemet är i gott skick. Om fel och brister upptäcks, måste de åtgärdas under angiven tid. OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilations-Kontroll och regleras av Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem. En bra fungerande ventilation är väldigt viktig för att skapa en bra inomhusmiljö då den tillför frisk luft i stängda utrymmen. Detta gäller givetvis både för kontor där människor arbetar men även privatägda hus och offentliga byggnader - med andra ord överallt där det vistas människor under många timmar. Ventilationssystemets väsentliga betydelse för inomhusmiljön är även orsaken till att OVK är så pass viktig och ska genomföras med jämna mellanrum. Är dessa reglerade? Svaret är ett ja. Hur regleringen ser ut berättas i nästa rubrik.

Tidsintervall för besiktning av ventilationssystem

I princip samtliga byggnader i Sverige måste genomgå en obligatorisk funktionskontroll av sina ventilationssystem. Det finns endast ett undantag och det gäller småhus där det installerats ett ventilationssystem med frånluftsventilation utan en värmeåtervinning. Hus av den sorten besiktigas enbart vid installation av ventilationssystemet. Senare behövs det med andra ord inga vidare kontroller. Resten av byggnaderna måste dock genomgå en funktionskontroll. Tidsintervallet är olika fastigheter emellan men vanligast är det att ha en tre års period kontroller emellan. Till exempel ska skolor, industrilokaler, kontor, fritidslokaler och vårdlokaler besiktigas var tredje år. Skulle en byggnad ha en fläktventilation utan någon värmeåtervinning ska den besiktigas var sjätte år.

Fastighetsägaren har fullt ansvar

Fastighetsägaren har fullt ansvar för att funktionskontrollen av ventilationssystemen ska genomföras i tid och i enlighet med gällande lag. I det här fallet spelar det ingen roll vem som använder sig av fastigheten. Skulle det upptäckas några brister under en OVK är det återigen fastighetsägarens ansvar att åtgärda dessa. Varje besiktningsman anger en tidsram under vilken samtliga fel måste avlägsnas. Det är viktigt att följa den angivna tiden annars riskeras det ett vite. Byggnadsnämnden sköter all form av kontroll och uppföljning av genomförda ventilationskontroller. Intyget som besiktningsmannen ger ut i samband med OVK besiktningen placeras på en synlig plats i fastigheten, något som också är ägarens ansvar. Vi rekommenderar att läsa mer om OVK besiktning på denna webbsida: https://aerius.se/

Väggar och tak att lita på

26 apr 2020

Vad händer på toppen av huset? Det kan vara svårt att överskåda eventuella behov av ny takplåt eller underhåll. Låt en duktig plåtslagare göra en bedömning så undviker du akuta problem.

Trots alla byggnormer och moderna hus, så spelar väderleken roll. Alla årstider bjuder på överraskningar. Ibland stekande sol, emellanåt störtskurar och regn, och i delar av landet riktigt mycket snö och kyla. De flesta av oss förväntar sig att väggar, fönster och tak ska tåla de olika påfrestningarna utan problem. Dessutom vill vi inte ha höga energiräkningar eller problem med fukt och mögel. Vi kan ju faktiskt i stort sett bygga i vilka material som helst. För en fasad väljer vi exempelvis sten, trä, betong eller tegel. Ibland går det mode i detta, men historiskt sett fick man använda det som fanns där man bodde. Puts i södra Sverige och timrat trä längre norrut var standard. Vilken typ av tak är då mest populära?

Tak med skydd

I modern arkitektur är det vanligt med plåttak på nya villor, även om tegelpannor är fortsatt uppskattade också. I båda fallen gäller att underarbete och innertak spelar roll. Dessutom är det en utseende- och prisfråga. Båda är i det närmaste underhållsfria förutsatt att de har kommit på plats med hjälp av professionella takläggare. Frågan är mer komplicerad när det gäller att byta ut taket på gamla byggnader. Du kan behöva kontakta både yrkesmän och länsstyrelsen där du bor för att vara säker på att bytet är tillåtet och blir hållbart. Skiffertak och ytor med vass och strå kan vara skyddade från ingrepp och byte till takplåt. Det går också att söka bidrag om du vill bevara och laga ett befintligt tak som är skyddat.

Underhållsfritt existerar

Du kan förvänta dig ett långt och ganska bekymmersfritt liv tillsammans med ett plåttak. Men slarva inte med anslutningarna till de olika delarna på ditt tak. Några exempel på dessa punkter är takluckor och takkupor. Där finns gångjärn och olika material som kan kräva särskilda hänsyn. Runt skorstenen upptäcker man ibland rostangrepp som är resultatet av föroreningar i luften. På toppen av taket, krönet ställs krav på att det ska ha rätt lutning. Vatten måste kunna rinna av och inte bli kvar där. Om det är blåsigt där du bor kan infästningarna och tätheten ta stryk. Bättre att förekomma än att förekommas naturligtvis. Noggrannhet när taket byggs eller vid en renovering är A och O. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.ostermalmsplat.se

Vem ansvarar för OVK besiktningen?

25 apr 2020

OVK besiktning är en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet. Inomhusmiljön är viktig eftersom vi spenderar mycket tid inomhus. Vem har då ansvar och vad innebär en OVK besiktning?

En OVK besiktning är en obligatorisk kontroll som måste utföras i alla byggnader. Hur ofta den måste utföras beror helt på vad för byggnad det handlar om. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för en OVK besiktning. I en bostadsrättsförening är det föreningen som står som ansvarig för att besiktningen sker. Om det däremot har skett en renovering i lägenheten så är det värden som är ansvarig för att denna har skett på korrekt sätt. En renovering måste ske enligt reglerna för OVK och en besiktningsman måste kontrollera detta och lämna ett intyg på detta. Det är enbart privatbostäder för en eller två familjer som inte behöver utföra OVK besiktning. Denna sker istället när ventilationssystemet först blir installerat.

Vad innebär OVK besiktning?

En OVK besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll och är precis vad det låter. En obligatorisk kontroll av ventilationssystemet. Att utföra denna form av kontroll är viktigt eftersom vi spenderar allt mer tid inomhus. Om en ventilation inte fungerar som den ska kan detta leda till fukt i byggnaden. Ett tecken på att ventilationen inte fungerar korrekt är att det finns en dålig lukt i byggnaden, men också mögel. Vilket självklart kan leda till allvarliga hälsoproblem. I en besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar korrekt. Det är dock alltid värt att göra en regelbunden service av din ventilation. Ett sätt att göra detta är att ha ett serviceavtal med en firma som kan kontrollera ventilationen regelbundet. De kan sedan också utföra OVK besiktningen för dig så du slipper att själv hitta en firma för detta.

Tips inför OVK besiktning

Det är viktigt att du håller koll på när en OVK besiktning måste ske. Det är inget som måste ske varje år, men alla dina intyg för ventilationen ska vara korrekt ifyllda. OVK besiktning ska ske med regelbundna mellanrum, det är mellan 3 och 6 år generellt. För skolor, förskolor och sjukhus måste kontrollen ske vart tredje år. Detta är eftersom det är viktigt att ventilationen fungerar som den ska just i sådana byggnader. För mekanisk från- och tilluftsventilation och mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning gäller det också vart tredje år. Kontorsbyggnader och flerbostadshus med mekanisk frånluftsventilation och mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning är det istället vart sjätte år som gäller. Läs mer om OVK besiktning på denna webbsida: https://www.ovkbesiktningkarlstad.se/

Dags att slipa golv i Stockholm?

20 apr 2020

Har du ett gammalt nött och slitet golv i din bostad i Stockholm? Då vet du också hur mycket detta påverkar intrycket av din bostad. Golvet spelar en stor roll i hur man känner för ett boende - oavsett hur man möblerar och oavsett vilka möbler man har så kommer golvet att föra med sig en negativ känsla. Att slipa ett golv ger nytt liv och det är ofta den absolut bästa lösningen.

Många som har slitna golv tröttnar. Man städar, man fräschar upp och man anstränger sig för att få golvet i ett bättre skick - något som håller i någon dag innan golvet i fråga åter ser sådär matt och livlöst ut igen. Lösningen blir ofta radikal: man river ut golvet och beger sig till en bygghandel för att köpa ett nytt. Där och då inser man att golv är dyra och att de absolut finaste bär en väldigt stor kostnad.

Adderar man till detta att ett nytt golv dessutom kostar pengar att lägga in och att det även tar flera år innan det ser riktigt snyggt ut så finns det ytterligare problem att ta med i beräkningen. Vad göra? Ja, att slipa golv är, som sagt, ofta den bästa lösningen och det första steget i detta är att se över om den möjligheten är gångbar. Ett golv - ett massivt trägolv eller en parkett - kan normalt slipas ungefär tre-fyra gånger under en livstid. Tjockleken är avgörande och det måste finnas en slipmån för att projektet ska gå vidare.

Det enklaste sättet att få svar på den frågan är att kontakta företag i Stockholm verksamma inom golvslipning och låta dessa göra en bedömning i samband med att de lämnar offerter. Offerter är ofta gratis att få så du kan med fördel kontakta flera olika företag för att få till stånd ett bra förhandlingsläge. Detta leder oss till det väsentliga och viktiga: ska du slipa golv så bör du ta professionell hjälp.

Anlita ett företag för att slipa golv

Det går att slipa golv för egen maskin, men det är någonting som är krävande och tungt. En slipmaskin väger dels mycket - runt 80 kilo - och den beter sig ryckigt och onaturligt. Den höga volymen påverkar också negativt - är man ovan så gör man ofta fel. Det påverkar negativt och det kan innebära att man slipa ojämnt, att man ser hack i ytan och att det sammantaget blir svårt att reparera.

Allt detta gör att professionell hjälp med att slipa golv är att föredra. Det går snabbare, det sker felfritt och det kan idag dessutom ske utan att du behöver oroa dig för en massa damm. Dagens maskiner erbjuder dammfria slipningar och det enda du behöver göra i förberedelseväg är att ställa undan möblerna - resten sköter företag i Stockholm som du väljer att anlita.

Ytbehandling ger dig valmöjligheter

Du kanske är trött på golvets finish och du kanske vill ha ett varmare eller mer glansigt golv? Kanske är det så att du har barn vars lekar satt sina spår i parketten? Ingen av dessa påståenden är ovanliga anledningar till varför folk väljer att byta ut ett golv. Men, att slipa ett golv ger även det möjligheter till förändring och detta både sett till skydd och estetik. Det som sker efter att golven blivit slipade är lika viktigt som slipningen i sig - appliceringen av ytbehandling.

Väljer du exempelvis lack som ytbehandling så kommer du att få en hårt, stabil och skyddande yta som ger en spännande lyster. Väljer du olja så kommer du att få ett varmt och harmoniskt golv. Du kan även välja att pigmentera den ytbehandling du valt och därigenom också - i och med detta - addera en ny färg över ytan. Det här är frågor som du mer fördel kan ventilera tillsammans med företaget du anlitar för din golvslipning i Stockholm - de har vana och kunskap om vilken ytbehandling som bäst lämpar sig på olika typer av golv samt var i bostaden dessa är placerade.

Kom även ihåg att priset för att slipa golv - och ytbehandla efteråt - handlar om en bråkdel av vad ett nytt golv kostar. Dessutom så kan du använda rot-avdraget för projektet också. Du kommer definitivt att tjäna på detta alternativ om möjligheten finns. Kontakta ett företag i Stockholm redan idag och se över om ditt golv är möjligt att slipa!

14 tips om trädfällning från branschexperter

20 apr 2020

Vad är viktigt på en gammal tomt? Hur ofta ska träden beskäras? Vem får fälla träd i tätbebyggda områden? Vad kostar en arborist? Här är några insider-råd för dig som har en lummig trädgård.

Om du planerar att ta hand om din trädgård själv är det viktigt att du vet vad som gäller säkerhetsmässigt. Proffsen använder hjälm med både visir och hörselkåpor. Vanligtvis har de även sågskyddshandskar och byxor med sågskydd. Du bör utrusta dig på ett liknande sätt och även ha kängor med stålhätta, en varselväst och första förband i närheten. I många fall räcker det att du har en bågsåg och en bra yxa. Men har du skogstomt och behöver gallra oftare, kan det betala sig att skaffa motorsåg, eller hyra vid behov.

På ny tomt

Om du röjer på en plats där du ska uppföra nya byggnader kräver det också en del planering. Fäll träden först när du vet hur transporter ska komma in på tomten och hur ledningar ska dras. Följ den gamla gyllene regeln att bevara träd mot norr och öster. Då får du ett skydd mot vinden. Tänk på att många träd trivs bäst i grupp. Granar behöver ofta en kompis att luta sig mot och för rotsystemets skull. Ha glesare med träd mot väster och söder, för solen och värmen.

Planera innan du sätter igång

Mät upp både stammens höjd och omkretsen på grenarna. Se till att du inte riskerar att trädet faller mot ledningar, andra träd eller byggnader eller stängsel. Prata med el- och telebolag om du har sådana ledningar i närheten. Ett tungt träd kan slå upp rötterna på stubbar om de ligger i vägen. Se till att det inte är barn eller husdjur i närheten som kan komma i fara.

Skulle du välja att anlita en tränad och utbildad person, en arborist, så kan du i vissa fall ha rätt till rot-avdrag. Hör av dig till Skatteverket och kolla innan. En arborist är något av en bergsklättrare som är utrustad med såg och kunskaper om grenar och stammar. Han eller hon är utrustad med trädkapare, grensågar och karbiner. Vid större jobb med flera träd används hiss för att slippa klättra upp och ner. Av en utbildad person får du också veta vad växtligheten i din trädgård kräver. Vilka träd kan fortsätta leva och vilka måste bort? Rätt skött blir tomten trevligare att nyttja och ökar också värdet på ditt hus. Vi tipsar att läsa mer om trädfällning på denna sajt: https://www.trädfällningstockholm.se

En hållbar uppfart med stil

12 apr 2020

Behöver du lägga om beläggningen på din uppfart vid bostaden eller vill du skapa en helt ny uteplats i trädgården? Har du funderat på alla möjliga alternativ som finns, har du tänkt på sten?

I många villaträdgårdar, på uppfarter och även kring bostadsrättsföreningar består markbeläggningen av hård och stel asfalt eller möjligen ogräsbeväxt och ostyrigt grus. Det är långt ifrån lika vanligt att se vackra stenläggningar med stilrena och vackra mönster skapade med färger, form och strukturer. Har du funderat på vad det skulle innebära att anlita en stensättare till just ditt projekt? Det är en tilltalande och kittlande tanke så varför inte söka mer information om just stensättning och se vilka företag som finns i din närhet. Gissningsvis blir du sugen och redo att ta in ett gäng offerter och jämföra för att komma igång.

Kunskap om markarbete

Grunden är väldigt viktig när du ska skapa en stensättning. Därför är det en god investering att anlita en erfaren entreprenör med god kunskap om detta. Hen vet hur underarbetet ska utföras för att få en stabil stensättning som inte förstörs av klimat, väder och vind. Till exempel är det oerhört viktigt att man först gräver bort all matjord som ligger på ytan, för att få en fast och stadig grund som stensättningen behöver. Ofta behövs speciella maskiner och verktyg för att skapa den perfekta ytan och dessutom gäller det att ha kunskap om hur sten och mark rör sig över tid. Experterna kan allt sånt och är därför en god investering.

Vad ska ytan användas till

Om du stensätter en garageuppfart eller en uteplats i trädgården kommer det ställa väldigt olika krav på stensättningen och vilket material som används. Slitaget är förstås betydligt hårdare och tyngre på den ytan där bilar kör. Experten ser till att skapa bärlager och lägga stenflis samt att hela tiden väga av och mäta så du får rätt fall för vattenavrinning och annat - på så väl stora ytor som små. Förutom hållbarhet så ska du även tänka på stil. Är det viktigt hur det känns att gå på ytan, hur bör den se ut för att passa in i omgivningen, ska du välja gatsten, betong eller stenplattor - varför inte gå old fashion och skapa en vacker uppfart med hjälp av kullersten? Allt är möjligt, bara det genomförs på ett bra sätt. Ett väl utfört arbete håller i väldigt många år och är därför en god investering. Vi rekommenderar att läsa mer på denna webbsajt: https://www.stensättninggöteborg.se

Hur ofta bör jag slipa golvet?

8 apr 2020

Trägolv är vackra levande golv som förändras med tiden och som är mjuka och varma att gå på. Men hur gör man när golven börjar se fula ut? Hur lagar man golv som gått sönder och riskerar fotskador.

Om man har ett trägolv så har man också ett golv som är extra känsligt för skador av fallande objekt, möbler som förflyttas och spillda vätskor. Av den anledningen bör man skydda golven så gott det går genom att använda möbeltassar och mattor under möbler som flyttas runt mycket, som exempelvis köksstolar. Man kan lägga klinker närmast köksskåpen för att undvika att vatten skadar. Och givetvis använder man någon typ av skyddande lager på trägolv, som lack, såpa, olja eller färg. Viktigt är även att man tar bort spill så fort det kommer, så att det inte hinner ligga och gro in sig i golvytan. Det finns även möjligheten att man kan behandla endast en del av ett golv, beroende på vad det är för golv, vilken behandling man använt och var på golvet som skadan finns. Och på det viset kan man klara sig länge innan man för första gången behöver behandla hela golvet.

Tjockare slip-yta på golvet

Om man köper ett brädgolv så kan det slipas otaliga gånger, beroende på tjockleken på planken. Men parkettgolv kan man slipa olika många gånger beroende på tjockleken på slip-ytan som golvet har. Beskrivningen brukar ha en notering om hur många gånger man kan slipa golvet, men generellt sett så är det tre till fem gånger, innan golvet anses vara förbrukat. Av den anledningen så måste man försöka dryga ut underhållet och göra det punktvis, annars har man på mycket kort tid tagit slut på golvet och måste byta det mot ett nytt.

Snabbt fix och trix

Har man behandlat golvet med olja eller såpa så kan man mätta golvet för att få eventuella skador att resa sig upp. Man häller då på för mycket vätska och väntar ett tag, för att sedan suga upp allt överflödigt igen. Har man ett målat golv så kan man fuska lite genom att måla det intryckta/skadade partiet extra många gånger, så fyller färgen ut det som är intryckt. Vilket golv man än har, vilken ytbehandling man har och vilken skadan än är, så finns det lite fix och trix som gör att man kan dryga ut tiden som golvet är fungerande. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.golvslipningnacka.nu/

Smidig elinstallation med hjälp av en elektriker

28 mar 2020

Är ni trötta på sladdkaos och grenuttag på golvet? Kanske belysningen i köket inte räcker till och ni drömmer om spottar över arbetsbänken? Även det lilla som ljusar upp ert hem är stort.

Det finns gott om elektriker som åtar sig att göra både små och stora elinstallationer och det behöver inte vara så kostsamt. Det är ganska så enkelt att dra nya eluttag så att man slipper grenuttag och förlängningssladdar. Även spottar och annan punktbelysning monteras snabbt i exempelvis badrum eller kök. Är det ett större elarbete som ska utföras kan det vara läge att förhandla om offerten innan arbetet påbörjas. Använder man sig dessutom av en auktoriserad elektriker så utfärdar hen alltid ett garantibevis på utfört arbetet där även de olika material som använts står med. Skulle sedan ett fel uppstå och försäkringsbolaget måste kopplas in är dokumentet en extra säkerhet för att få ersättning.

En elektriker kan fixa laddstolpen till den nya elbilen

En elinstallatör kan även hjälpa er med en laddstolpe till elbilen, lyktstolpar på uppfarten och större elinstallationer som nyinstallation av el i hus, lägga golvvärme och koppla upp smarta hem med kablar. Vill ni vara säkra på att er gamla elledningar i hemmet ännu håller måttet ska ni be om en elbesiktning. För att bättra på säkerheten kan det vara bra att också byta ut gamla centraler eller proppskåp mot nya elcentraler med automatiska säkringar och jordfelsbrytare. Detta minskar risken för personskador men också risken för brand som annars lätt kan uppstå. Den vanligaste orsaken till att brand uppstår i ett hem är på grund av gamla uttjänta elledningar.

Elsäkerhetsverket kan ge tips och rekommendationer

När man anlitar en elinstallatör är det viktigt att man väljer en som är behörig oavsett storlek på det arbete som ska utföras. Det är elsäkerhetsverket som utfärdar de certifieringar som en elektriker ska ha. Det är också bra om det finns goda referenser på tidigare uppdrag som elektrikern utfört. Ibland kan man även hitta recensioner på nätet. Det säkraste brukar vara att prata med vänner och bekanta om de kan rekommendera en elektriker som de använt. Självfallet kan man även vända sig till elsäkerhetsverket för att få tips och rekommendationer. Innan arbetet påbörjas ska man vara noga med att uppföra ett avtal som innefattar vilket arbete som ska utföras och hur lång tid det ska ta, samt hur mycket det ska kosta.

Bergvärme - ett bra alternativ i Stockholm

27 mar 2020

Ser man till dagens värld så har ett allt större fokus börjat läggas på miljö och vårt klimat. Det är bra. Folk i gemen börjar inse att vår livsstil är ohållbar och att vi måste göra omställningar för att ha ett jordklot att bo på. En av de omställningar som kan göras av den lilla människan - du och jag - är att se över vilka alternativ som finns för uppvärmning och energi till våra hem.

Bor man i en villa så har man också alla möjligheter i världen att göra en positiv förändring och göra sig själv mer oberoende av omvärlden och de priser som sätts för exempelvis olja. Ett av de bästa alternativen som finns gällande uppvärmning är att använda sig av bergvärme.

Översiktsbild över Stockholm

Bergvärme sänker dina kostnader

Bergvärme innebär att man tar tillvara på solenergi som lagrats i berggrunden och där man, via en bergvärmepump, förser huset med värme. Det är rakt igenom en bättre lösning för vår miljö. Om man jämför bergvärme och fjärrvärme och säger att du byter från det senare till din villa i Stockholm så kommer det beslutet att innebära att du sänker utsläppen - och din egna påverkan på miljön - men närmare 97% av C02. Det gör naturligtvis skillnad.

En annan positiv aspekt med bergvärme är att det kommer att spara dig pengar. Stora sådana och där du gör det år efter år. Bergvärme kan nämligen sänka dina årliga kostnader för uppvärmning med närmare 80% och det är något som också visar sig redan från dag ett.

Rent generellt så brukar man säga att det tar ungefär tio år innan den initiala investeringen - som brukar ligga närmare 100.000 kronor - för bergvärme betalat av sig och man kan räkna hem pengarna. En bergvärmepump brukar hålla mellan 20-25 år så där finns det således närmare femton år av ren investering att räkna hem.

Passar din villa i Stockholm för bergvärme?

Bergvärme passar inte alla. De geologiska förutsättningarna är avgörande. Tvingas man borra för djupt så kan det handla om att man inte gör någon investering - då finns bättre alternativ. Husets utformning spelar också roll i sammanhanget; vissa hus i Stockholm kan vara optimerade för andra typer av uppvärmning.

Vi ska även säga att man måste ta hänsyn till sina grannar vad gäller bergvärme och borrning. Ett borrhål får inte ligga närmare än 20 meter från ett annat; om så sker så tar dessa ut effekten från varandra. Detta kan ställa till problem i mer tätbebyggda områden i Stockholm då bergvärme måste väljas bort av dessa skäl.

På det stora hela dock: har du rätt förutsättningar för att förse ditt hus med energi från denna energikälla så är det egentligen ingenting att tveka på. Du gör både miljön och din egen plånbok en tjänst. Dessutom så höjer du värdet på ditt hus också, något som kan vara bra att veta om du någon gång i framtiden planerar att sälja och flytta vidare i Stockholm. Många söker efter hus som har en billig, årlig kostnad för uppvärmning och där är, som sagt, bergvärme det bästa alternativet.

På denna sida hittar den som är intresserad av bergvärme i Stockholm mer information: www.bergvarmestockholm.com

Vem får fälla träd?

24 mar 2020

Står träden i vägen? Vill du ha friare ytor och bättre solljus framför ditt hus? Går du runt och funderar på vem som får fälla träd på privat och kommunal mark utan att veta vart du ska vända dig?

Skulle du vilja fälla några träd som står på din tomt och skymmer utsikten eller kanske till och med ge dig på träden på grannens tomt? Ja, är det på grannens tomt så får du nog hålla dig till tåls och vänta på att hen gör det själv eller anlitar någon. Är det på din egen tomt så blir det ju ett annat ljud i skällan. Men får verkligen vem som helst fälla ett träd? Det finns faktiskt olika restriktioner och bestämmelser när det gäller trädfällning. Står det på din tomt är det i princip inga problem men är marken strandskyddad kan det finnas bestämmelser som gör att du måste be om lov.

Hur ska du gå tillväga?

Det första du ska göra för att vara helt säker är att begära att få se detaljplanen för kommunen. Det kan finna sådana beslut som att bevara viss skog eller vissa träd. Området kan också vara K- märkt. I speciella fall måste du be om marklov för trädfällning. Möter ovanstående inga hinder är det fritt fram att fälla dina träd i trädgården. Det kan vara av viss betydelse hur det ser ut i området. Är du ovan vid att fälla träd kan det vara bra att ta reda på lite mera. Hur ett träd faller och vad som händer om det faller snett och istället råkar falla på grannens tomt eller ut på trottoaren. Det är ju inget vidare om ditt träd skulle falla på en passerande person.

Specialister på trädfällning

De som har till yrke att fälla träd kallas arborister. De vet precis hur ett träd faller och hur de ska ta ner ett träd utan att orsaka skada. I vissa fall kan det vara värt att ta en arborist till hjälp. Det finns så många saker som kan gå snett när du som privatperson ska sköta jobbet. Är trädet riktigt högt kan en arborist vara tvungen att ta ner det bit för bit. Då sågar de ner gren för gren och har till sin hjälp en uppsjö av olika sorters verktyg och redskap. Det kan i vissa fall bli frågan om en slags lyftkran för att komma upp till toppen om trädet är gammalt eller murket.

← Äldre inlägg