Pettersson Bygg

Byggblogg

I vår blogg kan du få svar på det mesta som rör bygg. Allt från konkreta byggtips som vilket material som passar bäst när du ska byta fönster och hur du ska tänka när du behöver hitta ett företag som kan hjälpa till med golvslipning, men även information om bygglov, vad som gäller för attefallshus och hur man hittar en bra arkitekt. Spännviden är som synes enorm, vi önskar trevlig läsning! 

Sida 2

Tjänster från mindre byggföretag

5 apr 2019

bygge

Byggföretag kan innebära företag som bygger extremt stora konstruktioner så som höghus och tunnlar men likväl de som bygger om badrum, sätter in dörrar och monterar fönster. Några vanliga tjänster som kan hittas hos ett mindre byggföretag är exempelvis dessa:

Badrumsrenovering – En klassisk tjänst som byggföretag erbjuder mot privatpersoner. Ofta har man all kompetens inom företaget så som plattsättare, snickare och elektriker. Men ibland kan det behövas extern kompetens. Det allra vanligaste är att badrumsrenovering sker på totalentreprenad vilket därmed innebär att företaget ordnar med allt – från planering och genomförande till fakturering.

Måleri – Måste man kontakta en målare för att få fasaden målad? Nej, du kan lika gärna vända dig till en flyttfirma. På de flesta byggföretag finns nämligen målare anställda då en rad byggprojekt innebär att ett målerijobb uppstår.

Elektriker – I likhet med att byggföretaget kan kontakts vid behov av målare går det att kontakta dem vid behov av en elektriker. Kom ihåg att en rad elektriska installationer inte får genomföras själv vilket innebär att du måste köpa in tjänsten om du inte har rätt certifiering.

Bygg och Snickeri – De flesta förknippas en byggfirma med byggande och renovering. Det är dessa man kontaktar för att få en attefallshus byggt på gården, om en terrass ska byggas eller om innerväggar behöver sättas upp för att skapa nya rum inomhus.

Byggfirma eller enskild hantverkare

Som påvisats kan du alltså lika gärna kontakta en målare direkt eller kontakta en byggfirma, som fbpab.se när måleriarbete behöver utföras. Vad är då skillnaden?

Den stora skillnaden är att byggfirmor tar övergripande ansvar för ett helt projekt. Är det ett projekt där det behövs målare, elektriker och snickare kan du själv kontakta dessa tre olika yrkesgrupper – eller anlita en enda byggfirma som har all kompetens inom samma företag. Det som primärt skiljer är därmed bredden. De kan ta åt sig större projekt och tar sedan ansvaret för hela projektet utan att man som kund behöver oroa sig över vilka yrkesgrupper som behöver anlitas.

Med en större bredd blir det även enklare för kunden att anlita företaget i framtiden om man är nöjd med ett jobb som utförts. Kanske har en innervägg satts upp av en snickare från företaget och kunden känt sig mycket nöjd med arbete, service och bemötande. När det sedan behöver utföras en el-installation blir det självklart för personen att kontakta samma byggföretag. Det är uppskattat av kunden att kunna vända sig till samma företag oavsett vilken hjälp man behöver i hemmet.

 

Är du i behov av en grävmaskin?

4 apr 2019

När man ska göra större renoveringar eller bygga om huset? Allt som ska byggas på marken kräver att marken bearbetas för att hålla för den nya tyngden eller måste ha en plan och jämn yta. Det kan krävas omfattande markarbeten för att kunna börja bygga.

Ibland hittar man mycket vatten i marken när man gräver upp den. Då måste man dränera bort överflödigt vatten för att marken ska bli hårdare. I andra fall hittar man stora stenar eller berg som måste avlägsnas. När det är mycket berg måste man eventuellt spränga bort dessa.

Hur görs markarbeten?

Vid de allra flesta markarbeten behöver man kraftfulla maskiner som till exempel grävmaskiner, schaktmaskiner och dumpers. Grävmaskiner utför grundarbeten, schaktning, rörläggning, stödmurar, dräneringar, vatten och avloppsinstallationer, sten- och plattsättning, och anläggning av trädgårdar.

Dränering - få bort överflödigt vatten 

När man bygger ett nytt hus eller fastighet måste man säkerställa att det inte är för mycket vatten i marken där man ska bygga. Är det en ombyggnation kan en gammal dränering ha slammat igen. Man kan märka att man har problem med fukt i källarutrymmen om det luktar eller om det är fuktspår på väggarna. Det går att göra en dränering så länge det är varmare än -20 grader. En dränering görs genom att man gräver upp runt huset med grävmaskin och leder bort vattnet via dräneringsrör.

Kommunalt avlopp

När man ska ansluta byggnader till kommunalt vatten och avlopp krävs det omfattande markarbeten. Man gräver och gör plats för rören. Även vid andra avloppslösningar görs med grävmaskin som till exempel markbädd, mindre reningsverk, slamavskiljning eller avloppstank.

Service och byten av serviceledningar 

Det krävs en del markarbeten när man byter serviceledningar vid ombyggnation, flytt eller byte av ställverk, serviceenhet, fasadmätarskåp eller kabelmätarskåp. Det krävs att man noggrant gräver och gör plats för ledningar med mera. Och det är viktigt att inte gräva sönder befintliga ledningar med till exempel el, fiber, tele och vatten. Det kan bli stora problem om man inte är noggrann.

Fiber och kabelmatningar

När det gäller fiber- och teledragning behövs det mycket markarbete. Då krävs kraftiga maskiner för att kunna göra ett korrekt arbete. Det är inte ovanligt att stora stenar eller delar av berg hittas där man ska gräva. Det finns modern teknik att använda för att undersöka marken innan man börjar gräva. I vissa fall krävs sprängning för att kunna gräva. Nästan alla markarbeten kräver kraftiga maskiner som till exempel kraftiga grävmaskiner.

 

Vem är kontrollansvarig för bygget?

29 mar 2019

Vid alla byggprojekt krävs det att man noggrant följer lagar och regler och att dessa kontrolleras kontinuerligt av en kontrollansvarig som måste anges innan byggstart.

När privatpersoner ska göra byggen som kräver bygglov och anmälan till myndigheter gäller samma sak. Då kan det vara tryggt att anlita ett företag som sysslar med sådana tjänster. Det är ett oerhört krångligt regelverk med mycket administration om man inte är insatt. Det är väldigt tryggt att få extern hjälp av experter så allt går rätt till så att man inte råkar ut för problem.

Ett bygge kräver noggranna kontroller

När man står inför ett större byggprojekt, oavsett om man är privatperson eller leder ett byggföretag finns det krav på att man har en kontrollansvarig för bygget. Detta är för att säkerställa att bygget följer branschens lagar och regler för bästa resultat. Det är reglerat i bygglagstftningen.

Det finns även krav på att det tas fram en så kallad kontrollplan innan byggstarten. I denna ska det det framgå hur bygget ska genomföras i enlighet till gällande regelverk. Sedan ska det under byggets gång göras noggranna och kontinuerliga kontroller att dessa följs. 

Allt dokumenteras noga och ligger sedan som grund till slutbeskedet som är avgörande för att byggnaden ska bli godkänd och klar att flyttas in i.

Stöttning genom hela byggprocessen

Att ha en kontrollansvarig person på bygget ska ses som ett stöd och bollplank. Byggherren ska se kontrollansvarig som ett bollplank och en trygghet att allt sköts korrekt och enligt byggplanen. Det ger lugn i magen hos den ansvariga på bygget och att man tryggt kan fokusera på själva byggandet.

Vid uppkomna avvikelser kan man direkt åtgärda dessa och inte få ett bakslag senare och kanske måste göra om vissa delar i ett sent skede med förseningar till följd.

Dokumentation genom hela projektet

Allt som sker i bygget och kontrollplanen dokumenteras noga. Detta för att enkelt kunna gå tillbaka och se vad som gjorts och att kontrollplanen har följts. Dokumentation ligge som grund i slutbesiktningen.

Att alla byggen kräver en kvalitetsansvarig infördes 1995 i plan- och bygglagen och ersatte den tidigare funktionen som hette "ansvarig arbetsledare". Det uppfördes krav en kvalitetsansvarig på alla arbeten som krävde en anmälan till byggnadsnämnden. 

Senare kom också högre krav på kunskaper och kompetens hos dessa. Numera måste även alla som är kontrollansvarig på större byggen måste vara certifierad för att säkerställa att rätt kunskaper finns rent juridiskt och byggtekniskt.

Hitta en bra arkitekt i Stockholm

28 mar 2019

Det går att bygga ett bra hus utan att ta hjälp av en arkitekt. Du kan till exempel välja att bygga ett så kallat kataloghus, en lösning som tillhandahålls av många husfabrikanter. Vanligtvis har en husfabrikant ett stort urval hus att välja bland, från väldigt billiga och kanske lite tråkiga hus, till mer exklusiva hus med stor boyta och fina kvalitetsmaterial. Att bygga ett kataloghus är så enkelt som att peka på det hus man vill ha, betala och sedan få huset byggt.

Även kataloghus är förstås ritade av arkitekter från början, men idén har varit att skapa hus utifrån vissa minsta gemensamma nämnare. Kataloghusen är byggda för att kunna uppföras snabbt och enkelt utifrån färdiga moduler. Vill du ha ett hus som är byggt helt och hållet utifrån dina önskemål och förutsättningar, samt de förhållanden som råder på tomten, så måste du anlita en arkitekt.

Det måste inte vara dyrt med arkitekt i Stockholm

Att anlita en arkitekt är inte fullt så dyrt som många tror. Visserligen ligger en arkitekts timpris i Stockholm ofta på över tusen kronor i timmen, men det går också att hitta arkitekter i Stockholm för halva det priset, om man är beredd att satsa på en lite mindre erfaren arkitekt, som kanske nyligen gått ut arkitektutbildningen. Det kan till och med vara bra att satsa på en sådan ung, hungrig arkitekt som vill visa vad hen går för, särskilt om man vill ha ett hus som sticker ut lite.

Verklighet av visioner

En arkitekts uppgift är att ge liv åt husbyggarens tankar om sitt drömhus. Därför är det viktigt, om du anlitar en arkitekt, att du inte är rädd för att verkligen berätta hur du vill ha det. Var inte rädd för att inte kunna de rätta tekniska termerna eller för att ha naiva idéer om huset, en duktig arkitekt kan överföra dina tankar och önskemål till verkliga förhållanden och berätta vad som är möjligt och inte. För en arkitekt är det alltid bra att veta så mycket som möjligt om de som ska bo i huset, hur deras liv ser ut och vad de tycker utgör ett bra boende.

Hitta rätt arkitekt

Vill du hitta en duktig arkitekt i Stockholm kan du söka på ”Stockholm arkitekt SAR”, så får du genast upp en rad träffar. Ring gärna upp kontoren och be att få prata med ansvarig arkitekt för att höra hur de kan hjälpa dig. Att anlita en arkitekt är ett stort steg och det är viktigt att det blir rätt från början. Känns det inte som att det klickar vid första kontakten är det antagligen bättre att leta vidare. När du däremot hittar någon du tycker verkar bra, be om att få ett möte där ni berättar lite om vad ni är ute efter. Kanske har du hittat den arkitekt i Stockholm som kan hjälpa er att få ert hus precis som ni vill ha det.

Läs mer om hur en arkitekt arbetar här: https://www.arkitektstockholm.biz/

 

Har du kallt hus i Örebro?

25 mar 2019

Bor du i Örebro och har ett kallt hus? Det finns många bättre och sämre metoder som är bra för hus när det kommer till isolering i Örebro. Det finns bättre och sämre isoleringsmaterial att tillgå. De slags material som man kan rekommendera är de som är naturliga, förnybara och som är bra för människor och djur. Dessutom är de bra för huset. 

Positivt med miljövänliga isoleringsmaterial

Vi vill ju alla ha mer av miljövänliga byggmaterial. Liksom miljövänliga produkter som verkligen tar hänsyn till användningen, eller rent ut sagt slöseriet av jordens resurser. Vi behöver mer av förnyelsebar energi, förnybara material och både mer av återanvändning och återvinning av det som vi tar från jorden. Det kommer inte att vara i evighet, det tar slut och det är begränsat. När det kommer till våra villor här i Norden behöver vi bättre och mer isolering. Vi behöver mer isolering av våra hus. Våra hus i Norden riskerar fukt och kyla. Har de bättre isolering skonas de av både värmen och kylan.

Så bör man isolera 

När det kommer till rätta husbyggen och isolering av hus, gäller det att isolera på rätt sätt. Isolerar man på fel sätt riskerar man att bygga in fukten och problemen i stället för att se till att fukten och problemen försvinner. När man ska isolera är det viktigt att bygga med rätt slags fuktspärrar och ventiler, om inte riskerar man mögelbildning och skador på fastigheten. Här är det viktigt med professionella byggare som kan hjälpa till med rätt slags isolering av hus. Isolerar man med träfiber vet man att det är material som "andas" det vill säga som tar åt sig fukten men som släpper igenom den dit den hör hemma; utanför fastigheten.

Hellre energieffektivitet

På området finns det många fastigheter som inte är hållbara eller som byggs med energieffektiva metoder. Många byggare fuskar med både metoderna och materialen. Som resultat får man hem som både människor och djur mår dåligt i. Hem som inte håller och som man får ersätta med nya material för att man har fuskat med byggmetoderna tidigare, för att man har fuskat med materialen och använt sådant som inte är bra för fastigheterna. Gäller att hitta en kunnig och pålitlig leverantör när det kommer till hållbara material för bygget av huset. Många kommuner har också energideklarationer. Det innebär att man kräver av sina invånare att inte slösa med energin till onödig uppvärmning som bara försvinner ut på grund av för dåli isolering av villan i Örebro.

Attefallshus – det här gäller

21 mar 2019

Den som vill ha mer boyta, men inte vill förändra något på sitt hus, kan i stället bygga ett komplementbostadshus på tomten. Sedan 2014 är det tillåtet att uppföra att komplementhus på sin tomt under vissa förutsättningar gällande yta, nockhöjd och placering. Dessa hus kallas Attefallshus, efter den kristdemokratiske politikern Stefan Attefall, som var bostadsminister 2010-2014.

Det så kallade attefallshuset (som inte heter så i lagböckerna) gav husägare större möjligheter att bygga nytt på tomten än de hade med den gamla tillåtna typen av komplementbyggnad, Friggeboden. En Friggebod är mindre och dessutom är det inte tillåtet att använda den som permanentbostad, vilket det är med Attefallshus. Man kan alltså bygga ett Attefallshus på tomten till ett tonårigt barn, eller för att yra ut.

Bygglov behövs inte

Själva huvudsyftet med attefallshusen var att det inte skulle krävas bygglov och därmed bli lättare för husägare att uppföra små komplementbyggnader på tomten. Dock är de anmälningspliktiga, så du måste anmäla till kommunen att du avser att bygga ett attefallshus och du måste även vänta in ett startbesked från kommunen. Om du vill bygga din komplementbyggnad närmare grannens tomt än 4,5 meter krävs antingen grannens medgivande eller ett bygglov. Ligger tomtgränsen vid en gata eller annat allmänt utrymme och du vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter krävs alltid bygglov.

Så här stor får byggnaden vara

Ett attefallshus får inte ta upp mer än 25 kvadratmeter av tomten, och det får mäta upp till fyra meter i nockhöjd. Utöver dessa restriktioner är det bara fantasin som sätter gränserna för hur man bygger. För att maximera boytan väljer många att bygga in sovloft och i vissa fall även källare. Det finns inga restriktioner kring hur djupt huset går ner, varför det är fullt möjligt att bygga en extra våning i en källare plus ett sovloft på ”övervåningen” och få upp bostadsytan i attefallshuset till över 50 kvadratmeter.

Kontrollansvarig behövs inte

Vanligtvis behöver man inte anlita en kontrollansvarig vid bygget av ett attefallshuset. Om huset ska användas som bostad krävs dock att det har hygienutrymmen och rinnande vatten, och när VVS ska kopplas in kan det hända att kommunen kräver att de ska finnas en kontrollansvarig vid bygget, men det hänger på hur erfaren byggherren är och vilken byggfirma som används.

Anlita pålitlig byggfirma i Stockholm

Stockholm med kranskommuner ligger i topp vad gäller uppförandet av attefallshus, men Göteborg och Gotland ligger inte långt efter. Generellt är det populärast att bygga attefallshus i områden där tomtpriserna är höga, för att maximera boytan på mindre tomter. I Stockholm finns många byggfirmor som är duktiga både på att bygga och på att rita attefallshus. Även om du har en tydlig idé om vad du vill ha, försök att hitta en byggfirma i Stockholm som kan hjälpa till med idéer kring utseendet och funktionen på byggnaden. Det är alltid bra med input från flera håll, och eftersom ett attefallshus kan se ut och byggas på många olika sätt kan det vara bra att få lite extra inspiration och idéer.

En bra byggfirma i Stockholm kan ta totalentreprenad på bygget, och står då för allt arbete och kompetens, men du får bara en faktura. En smidig och praktisk lösning för att få ett smidigt och praktiskt litet hus!

Dags för att nytt boende - bygg nytt

11 mar 2019

När du drömmer om ett alldeles eget och unikt boende så finns det många alternativ att välja på. Tänk dig att få ett hus som är helt anpassat till den egna familjens behöv och önskningar. Det är en härlig känsla att en dag få kliva in i sitt egna unika hus. Från att ha suttit i den gamla bostaden och planerat och gjort alla valen i teorin.

Vilket sorts hus behövs?

Det första steget är att bestämma vilket typ av hus och hur stort hus man vill ha. Ett bra tips är att tänka sig 10 år framåt i tiden och utgå ifrån det. Tänk gärna tidslöst, trender kommer och går. Dagens trender kanske blir hopplöst ute snart och det är lätt att falla för frestelser i inredningsmagasinen som man senare ångrar. 

Vart ska huset stå

Om man tänker sig köpa en tomt är det viktigt att undersöka om det är färdigdraget el och vatten eller om det kommer att gå att dra vatten dit. Finns det kommunalt avlopp? Vart ska huset stå på själva tomten? Vill man ha söderläge med sol dagtid eller vill man ha kvällssol? Finns det angränsande väg så vill man kanske ha huset på ett sätt så inte man störs av buller och insyn.

Ett bra sätt är att köpa ett gammalt hus med renoveringsbehov och riva det. Då har man all el och vatten klart. Undersök hos kommunen om hur planerna ser ut i områdedet i framtiden så ni inte får en tråkig överraskning i form av en större väg eller industri i närheten.

Budget

För de allra flesta är priset avgörande. Vad får projektet kosta? Det är viktigt att ta reda på vad man har råd med så man inte får problem i framtiden.

Det finns många hustillverkare på marknaden med olika hustyper och sätt att arbeta på. Våga vara kritisk och jämför. Fråga vänner och bekanta om råd och erfarenheter. Ju mer påläst du är ju mindre är risken att du blir besviken. 

Värme och isolering

Hur tänker man gällande isolering? Det kan vara klokt att satsa på en bra isolering. Det ger en lägre uppvärmningskostnad i längden och är ett bra skydd mot fuktskador i framtiden.

Det finns många moderna alternativ gällande uppvärmningen. Bergvärme är dyrt med väldigt säkert. En lokal luftvärmepump är betydligt billigare men kan vara lite osäkrare över tid. 

Köpa ett färdigt hus

Funderar du på ett hus i lösvirke eller ett färdigsbyggt i fabrik? Att bygga ett hus på lösvirke är självklart ett svårt och tidskrävande projekt som kräver mycket kunskap. Då är det betydligt lättare och tryggare att välja ett färdigbyggt hus där tillverkaren sköter hela projektet. Dessa hus är av hög kvalitet och man ska kräva att det byggs med garantier.

 

Slipade betonggolv – den senaste trenden i Stockholm

4 mar 2019

Vill man se vad som är det senaste inom golv, då ska man bege sig till en riktig storstad, vilket i svenskars fall betyder Stockholm. I Stockholm är man mån om sina golv, det gäller såväl golven på kontoret som golven därhemma. Men man är inte bara mån om att ta hand om golven, men vill också att golven ska se moderna och snygga ut. När det gäller golv finns det mycket man kan göra för att låta golven ta plats och ge karaktär åt et rum, om det så är golvet i det öppna kontorslandskapet som köksgolvet därhemma.

En trend som kommit starkt i Stockholm de senaste åren är gjutna betonggolv som slipas så de blir blanka och sedan ytbehandlas. Ett slipat och ytbehandlat betonggolv kan se både vackert och brutalt ut på samma gång, en spännande kontrast som också accentueras av att slipade och ytbehandlade betonggolv är förvånansvärt sköna att gå på.

Starkt, snyggt och tåligt

Att låta gjuta ett betonggolv är ett bra sätt att skaffa sig ett snyggt golv som håller i evighet. Betong är ett av våra starkaste material och som golv passar det utmärkt. Att slipa ett betonggolv gör att man får bort den yttersta så kallade gjuthuden och man får ett blankt och mycket varierat golv som kan få lite olika nyans beroende på hur det slipas.

Du bör alltid ta hjälp med professionell golvslipning i Stockholm, för det krävs kunskap och rätt teknik för att slipa ett betonggolv på bästa sätt. I Stockholm finns många firmor som erbjuder golvslipning av alla sorter, såväl trä- om betonggolv. En golvslipare kan även hjälpa dig att välja rätt ytbehandling.

Kombinera med golvvärme

Innan du låter gjuta ditt betonggolv, fundera några varv kring golvvärme. Golvvärme passar perfekt till betonggolv; man lägger helt enkelt ut värmeslingorna på armeringen och fyller på med betong. När betongen brunnit klart knäpper du bara på värmen och låter golvet värmas upp och bli ännu skönare att gå på. Ett varmt betonggolv i vardagsrummet gör att familjen kan gå barfota året runt.

Färgat betonggolv

Det finns pigment som kan bandas i betongen, och som ger ett betonggolv färg. Ett färgat och slipat betonggolv är det hetaste du kan ha under fötterna i Stockholm just nu. En midnattsblå nyans, eller varför inte en jordig brun ton som hjälper till att förankra kontorslokalen och koppla ihop det med de fjärran skogarna? Men ett färgat betonggolv passar lika bra hemma i hallen

Golvslipning i Stockholm

Vill du ha hjälp med att slipa ditt betonggolv är det lätt att få tag i bra golvslipning i Stockholm. De flesta golvslipare erbjuder slipning av alla typer av golv, inte bara trägolv. En golvslipare kan även hjälpa till med ytbehandling av ditt betonggolv, och vara behjälplig vid val av både ytbehandling och pigmentering av betongen.

golvslipning

Fönsterbyte – trä, PVC eller aluminium?

4 mar 2019

Förr i tiden var fönsterbågarna nästan bara gjorde av trä – så ser det dock inte ut i dagsläget. Den starkt förankrade traditionen i Skandinavien att bygga fönster av trä, får allt mer och mer konkurrens av material som PVC och aluminium.

Det bör nämnas att de två fönstertyperna har funnits på marknaden ganska länge – dock har själva etableringen av dem tagit tid, särskilt i Sverige och i Norden. PVCs popularitet har länge varit ganska stor där åtgången på trä har varit relativt låg. Sverige är däremot ett land som är väldigt rikt på skog och trä, så av förklarliga skäl har inte PVC-fönster varit lika aktuella för svenskarna när det är dags för fönsterbyte.

En annan anledning till de båda materialens fördröjda etablering i de nordiska länderna är att de båda har dragits med en del ”barnsjukdomar”. Till dessa kan bland annat PVC-fönsternas känslighet mot ljus räknas. Vad gäller aluminium har materialet dragits med en del problem relaterade till kondens.

I dagsläget ska man dock inte råka ut för dessa typer av problem – i alla fall inte om det är kvalitetsfönster.

En smakfråga i slutändan

Vid ett fönsterbyte kan det kännas ganska lockande att testa något nytt. Kanske vill man byta ut ett sidohängt fönster med mittstolpe, mer formellt kallat lodposten, samt spröjsar mot ett fönster av enlufts- och panoramatyp som är topphängt.

I de allra flesta fall är det en smakfråga, en smakfråga som dock bör övervägas mycket noga. Man bör alltid ha de olika materialens för- och nackdelar i åtanke. Till exempel är PVC-fönster en långsiktig investering, då de kräver ytterst lite underhåll och dessutom har en väldigt lång livslängd och hållbarhet.

Vill man sätta det mer estetiska framför det funktionella, kan träfönster vara bättre. Man får dock ha i åtanke att ett träfönster kräver betydligt mer underhåll och omsorg än både aluminium- och PVC-fönster.

En annan fördel med träfönster är att tillverkningen av dem är miljövänlig i förhållande till de andra materialen. Dock blir miljövinsten högst marginell på lång sikt, eftersom underhållet det kräver förutsätter att man använder produkter som i någon mån antingen är skadliga för miljön, eller inte har tillverkats på ett miljövänligt sätt (bland annat målarfärg).

Aluminiumfönster har också sina för- och nackdelar. Till exempel är de dyrare än både trä- och PVC-fönster – samtidigt är det ett väldigt tåligt material i utsatta miljöer samt att det kräver ytterst lite underhåll.

Läs mer: https://www.fönsterbytenstockholm.se.

fönsterbyte på villa

Behöver du en rörmokare i Stockholm?

4 mar 2019

De flesta hushåll behöver då och då en rörmokare som kommer och gör rent i rören. Efgtersom vi använder vatten och har avlopp i alla hushåll som vi använder dagarna i ända, behövs det alltid någon som kan rörsystemet och som förstår sammanhanget mellan kloaken och vattentillförseln. De som numera kan detta, har dessutom en bred kunskap när det kommer till värme och ventiler också. De hänger inte riktigt ihop, mer än att värme oftast är vattenburen och förser elementen med varmt vatten för värmen av hemmen.

Se till att hitta rätt rörmokare i Stockholm 

Att få kontaktuppgifter till en duktig rörmokare är därför viktig för de flesta hushållen. Personal som man lär känna och som man upplever är pålitlig är allt viktigare. Särskitl i storstäder där människor oftyast är anonuyma. Det är lite lättare i mindre städer där nästan alla känner alla. En rörmokare som inte gör något bra jobb, lär inte få så många arbeten i en mindre stad, där ryktet om  denne, hinner ifatt en sådan rörmokare. I större städer som till exempel i Stockholm kan det vara lättare att vara anonym och gömma sig i mängden. Det är då omdömen och referenser är viktigare då det ofta st är det enda som kan taal om ifall en rörmokare är bra eller inte.

Alla rörmokare är inte lika duktiga

De föesta tänekr att det inte är så stor skillnad på rörmokare som rörmokare, men anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) talar om en annan sak. Det är synd, men det är alltid en och annan som inte tar sitt arbete påallvar och som gör konstiga och mågna gånger oväntade saker. Som den konsument som gjorde en anmälan till ARN om att en rörmokare visserligen hade kommit och reparerat ett rör som hade sprungit läck, men som passade på att reparera fler rör och bytte dessutom ut en del av tre rör, i stälelt för ett. Sedan fakturerarde nämnda rörmokare kunden för tre rör i stället för ettt enda. ARN svarade på klagomålet att en rörmokare alltid måste fråga kunden om kunden går med på en större reparation innan hon eller han gör något. Det är däför viktigt att alltid kontrollea den som man anlitar, så att man inte blir osams och plötsligt får en helt annan faktura som man har tänkt sig.

Så hittar du en duktig rörmokare i Stockholm

Googla "rörmokare Stockholm" för att hitta en rörmokare. När du har skrivit det i sökrutan på Google, får du några kontaktuppgifter på sådan som arbetar där. Efter det är det bara att ta kontakt och offert, och referenser. Anlita sedan den med bäst referenser. Här kan du läsa mer om en sådan: http://www.rörex.se.

Vilka material kan man måla om?

23 feb 2019

När det är dags för en renovering hemma hos dig, är det överraskande nog, många fler material som och väggar som du faktiskt kan måla om. Färgen har blivit bättre och det kommer hela tiden nya färger som fäster på olika underlag. Visste du att du kan måla om kakel, klinker, metaller, som plåt och färger som du kan använda på tapeter? Här går vi igenom vilka material som du kan måla om, och vilka som det inte går att måla om.

Måla element och rör

Ser du till att måla om rör och element, är det bäst att du tar bort all färg som börjar flagna. Om du regelbundet målar om element och rör, ser du samtidigt till att de håller för längre tid. Du bör givetvis välja en målarfärg som är avsedd för att måla om element och rör. Dessutom kommer du att behöva penslar med längre skaft så att du kommer åt på alla ställen på elementet. Om du vill vara noggrann kan du måla med rostfärg på både rör och radiatorer. Skaffa gärna också en målningsvante, då kommer du åt mellan rör och tak eller väggar.

Måla om innertaket

Ett material som du inte kan måla över är limfärg.

 • Det kan vara så att innertaket är limmat med sådant lim, därför är det bästa om du kan tvätta först en del av innertaket. Om färgen sitter kvar, kan du fortsätta tvätta det. Men om färgen löses upp av tvätten har det säkert använts limfärg på innertaket. Då bör du även tvätta bort limfärgen och kanske tvättas flera gånger innan du kan måla om det.
 • Om färgen dammar av sig när du torkar med en torr trasa, har man använt en kalkfärg, i så fall bör du borsta taket rent så att underlaget blir bra.
 • När du väl har fått bort all färg, bör du grundmåla först.
 • När det är gjort kan du måla i önskad färg.
 • Måla alltid från fönstret och inåt rummet. På så sätt slipper skarvarna i taket synas.
 • Har du många fönster, gör du på samma sätt med innertaket och målar inåt rummet.
 • Börja med det som har störst ljusinsläpp.

Måla om kakelplattor

Du kan gott och väl måla om kakelplattor, även om det är väldigt annorlunda mot att måla om vanliga väggar med tapet eller vävtapet. Så här kan du göra.

 1. Tvätta först hela den kaklade väggen med målartvätt.
 2. Du kan behöva kalka av fogar och då kan du använda ättika till detta, som du spär med lite vatten. Sedan kan du torka av ytan med rent vatten.
 3. Laga evetnuellta sprickor med spackel och slipa sedan så att ytan blir jämn och fin. Se till att väggen torkar riktigt ordentligt.
 4. När allt är torrt, är det bara att måla om den kaklade väggen.
 5. Använd gärna en roller, men den kan vara svår att nå mellan kakelplattorna. Använd en mindre pensel och rolla sedan ovanpå penseldragen så att inte penseldragen syns efteråt.
 6. Lacka sedan den kaklade väggen så att du får en fin yta efter att du målat om den.

Eller så anlitar du proffsiga målare som kommer och gör renoveringsarbetet åt dig. Du glömmer väl inte möjligheten till att dra av med Rot-avdraget? Du får dra av åtminstone 30 procent av 50.000 kronor som mest per år och per person.

När du funderar på att bygga nytt

15 feb 2019

Om du bor i Stockholm och funderar på att bygga nytt hus, är priset på marken bland det första som man får ta ställnign till. Det är inte helt ovanligt att det kostar kring 30-35.000 kronor per kvadratmeter. Till det kostar det även en hel del att bygga ett hus. Beroende på hur stort hus du har tänkt dig bygga, kommer prislappen att vara. Ju större, desto mer kommer det att kosta.

Anlita ett byggföretag för husbygget

Det allra bästa om du vill bygga ett nytt hus i Stockholm är att anlita det bästa byggföretaget som du kan hitta i Stockholm. Här finns det en hel uppsjö av byggföretag som gärna gör det åt dig. Det finns allt från de stora byggarna som PEAB, Skanska, JM Bygg och de riktigt stora byggföretagen, som enbart vill åta sig riktigt stora byggprojekt. Sedan finns det mindre och mer servicevänliga byggföretag i Stockholm som kan tänka sig bygga hela huset och åtar sig totalentreprenad, eller som kan tänka sig att åta sig en del av det. Här kommer det an hur du som ska bygga det nya huset vill göra.

Så är det att anlita byggföretag för totalentreprenad

Om du väljer ett byggföretag som arbetar med totalentreprenad får du ett företag som tar ansvar för hela bygget. Du får en enda kontaktperson som informerar dig om hur bygget går. Du behöver i princip inte oroa dig över bygget eller behöver inte ha något ansvar. Inte mer än viliken färg som du vill ha på huset, på tapeterna och vilka slags blandare som du vill ha. Du får göra de trevliga valen och bestämma inredning och sådant som inte har med själva bygget att göra.

Så är det att välja olika entreprenader

Väljer du att anlita flera olika byggföretag som tar på sig en delentreprenad, så är det du som fungera som byggherre. Du bestämmer när de olika byggföretagen ska komma in i bygget. Vilka olika hantverkare som ska komma in och göra sin del av husbygget. Det innebär att murarna kommer vid en viss tidpunkt, snickrarna, målarna och elektrikerna när det andra är färdigt. Det är du som har byggschemat och måste följa upp vad var och en av dem har gjort. Du måste ta ställning till hur de andra har gjort sina respektive arbeten. Du är motorn i bygget och ser till att alla delar blir gjorda och det är du som har ansvaret för hela husbygget. 

Hur länge håller asfalten?

11 feb 2019

Det kan vara en bra idé, framförallt efter vintern, att se över asfalten ut runt fastigheten. Vi mindre skador och sprickor kommer man långt med att reparera dessa innan dessa blir stora och kräver en dyrare om-asfaltering. Växter och rötter kanske har börjat tränga igenom marken? Hål kan man fylla i själv.

Slitaget kan vara stort på parkeringsplatser och lastplatser där tunga fordon står. En välgjord och noggrann asfaltering håller cirka 20 år, jämfört med vägar med tung trafik där det istället handlar om tioårs-intervaller.

Vikten av förarbetet

Det är av yttersta vikt att man är noga med schaktarbetet innan man lägger ny asfalt. Själva asfalteringen tar faktiskt inte så lång tid som man kan tro. Efter att man har rivit upp den gamla asfalten måste allt naturligt material som växter och rötter tas bort.

Självklart måste man också se till att inga ledningar löper under och kan skadas. Sedan måste marken göras platt med schaktmaskiner för både hållbarhetens skulle men givetvis också för att det ska vara lätt att gå på och köra bil på. 

Lägg asfalt på nya ställen

Det kan var trevligt med en asfalterad gång- och cykelväg i grönområden och parker. Det ger en känsla av trevnad när man kan ta sig fram bättre till exempelvis lekparken med barnvagn och cykel. Framför allt vid sämre väder då det blir lerigt och svårframkomligt.

Framför garaget i villan vill man inte gärna ha lervälling som smutsar ner hela tomten. Och stor risk att fastna med bilen vid regn och snö. 

Ta professionell hjälp 

För större projekt finns det många erfarna och kompetenta byggföretag som gärna hjälper dig för att få ett perfekt resultat som kommer hålla länge. Många företag är specialiserade på mark- och anläggningsarbeten, men glöm inte att kontrollera att företaget i fråga har rätt certifiering inom området. Det krävs lång erfarenhet och utbildning av stora asfaltsarbeten. Det är lätt att det blir sprickor om man inte gör arbetet på ett korrekt sätt. 

Man behöver rätt verktyg, mätintrument, maskiner och förkunskap för att få ett perfekt resultat. Det finns också olika asfaltssorter med olika kvalitet för olika ändamål. Men blandar olika sorters krossad sten, beroende på vilken hållfasthet som krävs, med ett oljebaserat bindmaterial.

Många byggare återvinner gammal asfalt för mindre miljöpåverkan. Det har hänt på mycket på miljökraven på våra byggen och vägarbeten på senare år. Något som är nog så viktigt, eftersom det byggs mycket i vårt land och mycket finns att göra. 

 

Vänta inte för länge med att måla fasaden

5 feb 2019

Alla fasader behöver regelbundet underhåll för att få fortsatt skydd. Någon gång per år bör fasaden tvättas av och smuts och skräp som fastnat måste avlägsnas Med jämna mellanrum måste man dessutom måla om fasaden och hur ofta det bör ske beror framför allt på vilken färgtyp fasaden är målad med, men också var i landet huset ligger, hur utsatt läge det har och hur väl den senaste målningen utförts, framför allt med avseende på underarbetet.

I Stockholm, som ligger nära kusten, kan fasaden behöva målas oftare än vad som är snittet för den färgtyp man har valt. I Stockholm är luften fuktig även nr det är kallt, och somrarna kan bli varmare än i resten av landet med stekande sol, vilket också tär på fasaden. Det är mycket viktigt att inte vänta för länge med att måla om fasaden, eftersom kostnaderna för att få fasaden i bra skick stiger ju längre man väntar.

Hur vet man att fasaden behöver målas om?

Det finns några riktlinjer för hur länge olika färgtyper i regel håller på en fasad. Observera att detta är just riktlinjer, det kan hända att fasaden behöver målas om tidigare, eller man kan vänta några år. Om du är osäker ska du alltid kontakta en målare i Stockholm som kan hjälpa till att bedöma fasadens skick.

Kan skilja mycket i livslängd

De färgtyper som brukar hålla längst är Silikatfärg och Akrylatfärg. Den förra kan hålla upp emot 15 år och den senare 10-12 år. Silikatfärgen brukar dock tappa i färg långt innan dess livslängd gått ut, det vill säga, den fortsätter skydda fasaden men den ser lite tråkigare ut. Fasader målade med Akrylatfärg kan vara mer svårbedömda, eftersom färgen behåller sin glans, trots att den kanske inte erbjuder något skydd längre. Ser man att färgen flagnar är det dags att måla om.

Färgtyper som slamfärg, lasyr och kalkfärg behöver målas om betydligt oftare, ungefär vart femte år. Gemensamt är att de tappar i glans och släpper från fasaden när det är dags för ommålning. Alkydoljefärg, som är en vanlig fasadfärg i Stockholm, tappar i glans med tiden men kan hålla upp till 10 år om den underhålls väl.

Ta hjälp av en målare i Stockholm

Man hör ibland talas om olika knep för att ta reda på vilken färgtyp en fasad är målad med, men vi rekommenderar inte att man själv försöker bedöma färgtyp om man inte har stor kunskap om hur man gör. Tar man miste kan resultatet bli att den nya fasadfärgen släpper redan efter något år, eftersom man valt fel färg. Om du inte vet vilken färg fasaden målats med tidigare kan du antingen, om du har möjlighet, fråga den tidigare ägaren, eller vända dig till en professionell målare i Stockholm.

En målare kan inte bara fastställa vilken färg huset är målat med, utan även göra en bedömning av när fasaden kommer att behöva målas om. En bra rekommendation är att låta en målare besiktiga huset ungefär vart femte år, även om fasadfärgen inte visar några tecken på att lossna. På så sätt kan du förbereda dig inför en ommålning långt innan det är dags.

Vilken typ av värmepump fungerar bäst i Malmö?

20 jan 2019

Allt fler byter ut husets gamla värmesystem, som värmepanna eller direktel, mot moderna värmepumpar. Att byta till en värmepump är ekonomiskt och miljövänligt, och även om det är en ganska stor investering så är det verkligen en investering som betalar sig, ofta redan inom några år. Värmepumpar finns i många olika varianter, men det de har gemensamt är att de med hjälp av ytterst lite värme, oftast bara någon eller ett par grader, förmår att utväxla så mycket mer värme att den kan överföras till husets värmesystem, luft- eller vattenburet, och värma upp ett helt hus. Detta kallas värmeväxling. Värmepumparna blir ständigt bättre dessutom, så nu är det en bättre tid än någonsin att investera i en värmepump.

Men vilken typ av värmepump ska man välja om man bor i Malmö? Det finns pumpar som tar tillvara på värmen i sjövattnet, i jorden, i berggrunden under oss, och direkt ur luften. Det senare alternativet är vanligtvis det billigaste, men också egentligen det minst effektiva. En luftvärmepump kan egentligen inte ensam värma upp ett helt hus utan fungerar bättre som komplement till en annan värmekälla. De övriga tre däremot är värmepumplösningar som fungerar som fristående värmekällor till ett normalstort hus.

Sjövärmepumpar bra om du bor vid vatten

Bor du vid en strand intill en sjö så kan en sjövärmepump vara den bästa lösningen för dig. Hur dyrt det blir att installera beror på hur långt man måste gräva ner kollektorslingan innan den når vattnet, och sen på hur djupt slingan måste ligga. När sjövärme installeras blir det en del grävande, men när kollektorslingan väl är på plats på sjöbottnen märker man inte av den. Vattentemperaturen på botten av en sjö sjunker aldrig nedanför nollan utan är tvärtom relativt konstant året runt. Det gör att värmepumpen alltid kan hämta värme från sjön och omvandla den till värme åt ditt hus.

Bergvärme kan fungera dåligt i Malmö

Större delen av Sverige vilar på ett urberg av granit, som ofta bara ligger några meter ner i marken. Det gör att bergvärme passar bra i nästan hela landet. Men tyvärr inte i Malmö. Här påminner berggrunden mer om den i Danmark, porös och med mycket sand. Det gör att bergvärme, som annars är den mest effektiva formen av uppvärmning, fungerar ganska dåligt här, och experter säger vanligtvis att bergvärme inte lönar sig i Malmö eller resten av Skåne.

Det finns ju dock alltid undantag, och på vissa platser i Malmötrakten finns kontakt med berget och det är möjligt att borra en brunn för bergvärme. Hur effektivt det blir är dock svårt att sia om och här bör du kontakta en brunnsborrare med god lokalkännedom. Det handlar om att kunna läsa landskapet under jord lika bra som det ovan jord, och det är en kunskap som endast en van brunnsborrare besitter.

Jordvärme kan vara det bästa alternativet i Malmö

Jordvärme däremot fungerar överallt i Skåne. Det enda kravet som finns på din tomt när det kommer till jordvärme är att den är tillräckligt stor. Du måste även vara beredd att låta pumpfirman gräva upp hela din trädgård för att lägga ner kollektorslingan, som ska vara placerad ungefär en meter under marken. I Malmö med sitt milda klimat går det alltid att utvinna mycket värme ur jorden, det blir i princip aldrig tjäle här och det är något som verkligen gör att jordvärme är en stark kandidat till platsen om bästa typ av värmepump i Malmö. Kontakta en bra värmepumpsinstallatör och hör hur förutsättningarna för jordvärme ser ut på din tomt.

Läs mer här.

← Äldre inlägg