Pettersson Bygg

Byggblogg

I vår blogg kan du få svar på det mesta som rör bygg. Allt från konkreta byggtips som vilket material som passar bäst när du ska byta fönster och hur du ska tänka när du behöver hitta ett företag som kan hjälpa till med golvslipning, men även information om bygglov, vad som gäller för attefallshus och hur man hittar en bra arkitekt. Spännviden är som synes enorm, vi önskar trevlig läsning! 

Sida 2

Bergvärme - ett bra alternativ i Stockholm

27 mar 2020

Ser man till dagens värld så har ett allt större fokus börjat läggas på miljö och vårt klimat. Det är bra. Folk i gemen börjar inse att vår livsstil är ohållbar och att vi måste göra omställningar för att ha ett jordklot att bo på. En av de omställningar som kan göras av den lilla människan - du och jag - är att se över vilka alternativ som finns för uppvärmning och energi till våra hem.

Bor man i en villa så har man också alla möjligheter i världen att göra en positiv förändring och göra sig själv mer oberoende av omvärlden och de priser som sätts för exempelvis olja. Ett av de bästa alternativen som finns gällande uppvärmning är att använda sig av bergvärme.

Översiktsbild över Stockholm

Bergvärme sänker dina kostnader

Bergvärme innebär att man tar tillvara på solenergi som lagrats i berggrunden och där man, via en bergvärmepump, förser huset med värme. Det är rakt igenom en bättre lösning för vår miljö. Om man jämför bergvärme och fjärrvärme och säger att du byter från det senare till din villa i Stockholm så kommer det beslutet att innebära att du sänker utsläppen - och din egna påverkan på miljön - men närmare 97% av C02. Det gör naturligtvis skillnad.

En annan positiv aspekt med bergvärme är att det kommer att spara dig pengar. Stora sådana och där du gör det år efter år. Bergvärme kan nämligen sänka dina årliga kostnader för uppvärmning med närmare 80% och det är något som också visar sig redan från dag ett.

Rent generellt så brukar man säga att det tar ungefär tio år innan den initiala investeringen - som brukar ligga närmare 100.000 kronor - för bergvärme betalat av sig och man kan räkna hem pengarna. En bergvärmepump brukar hålla mellan 20-25 år så där finns det således närmare femton år av ren investering att räkna hem.

Passar din villa i Stockholm för bergvärme?

Bergvärme passar inte alla. De geologiska förutsättningarna är avgörande. Tvingas man borra för djupt så kan det handla om att man inte gör någon investering - då finns bättre alternativ. Husets utformning spelar också roll i sammanhanget; vissa hus i Stockholm kan vara optimerade för andra typer av uppvärmning.

Vi ska även säga att man måste ta hänsyn till sina grannar vad gäller bergvärme och borrning. Ett borrhål får inte ligga närmare än 20 meter från ett annat; om så sker så tar dessa ut effekten från varandra. Detta kan ställa till problem i mer tätbebyggda områden i Stockholm då bergvärme måste väljas bort av dessa skäl.

På det stora hela dock: har du rätt förutsättningar för att förse ditt hus med energi från denna energikälla så är det egentligen ingenting att tveka på. Du gör både miljön och din egen plånbok en tjänst. Dessutom så höjer du värdet på ditt hus också, något som kan vara bra att veta om du någon gång i framtiden planerar att sälja och flytta vidare i Stockholm. Många söker efter hus som har en billig, årlig kostnad för uppvärmning och där är, som sagt, bergvärme det bästa alternativet.

På denna sida hittar den som är intresserad av bergvärme i Stockholm mer information: www.bergvarmestockholm.com

Vem får fälla träd?

24 mar 2020

Står träden i vägen? Vill du ha friare ytor och bättre solljus framför ditt hus? Går du runt och funderar på vem som får fälla träd på privat och kommunal mark utan att veta vart du ska vända dig?

Skulle du vilja fälla några träd som står på din tomt och skymmer utsikten eller kanske till och med ge dig på träden på grannens tomt? Ja, är det på grannens tomt så får du nog hålla dig till tåls och vänta på att hen gör det själv eller anlitar någon. Är det på din egen tomt så blir det ju ett annat ljud i skällan. Men får verkligen vem som helst fälla ett träd? Det finns faktiskt olika restriktioner och bestämmelser när det gäller trädfällning. Står det på din tomt är det i princip inga problem men är marken strandskyddad kan det finnas bestämmelser som gör att du måste be om lov.

Hur ska du gå tillväga?

Det första du ska göra för att vara helt säker är att begära att få se detaljplanen för kommunen. Det kan finna sådana beslut som att bevara viss skog eller vissa träd. Området kan också vara K- märkt. I speciella fall måste du be om marklov för trädfällning. Möter ovanstående inga hinder är det fritt fram att fälla dina träd i trädgården. Det kan vara av viss betydelse hur det ser ut i området. Är du ovan vid att fälla träd kan det vara bra att ta reda på lite mera. Hur ett träd faller och vad som händer om det faller snett och istället råkar falla på grannens tomt eller ut på trottoaren. Det är ju inget vidare om ditt träd skulle falla på en passerande person.

Specialister på trädfällning

De som har till yrke att fälla träd kallas arborister. De vet precis hur ett träd faller och hur de ska ta ner ett träd utan att orsaka skada. I vissa fall kan det vara värt att ta en arborist till hjälp. Det finns så många saker som kan gå snett när du som privatperson ska sköta jobbet. Är trädet riktigt högt kan en arborist vara tvungen att ta ner det bit för bit. Då sågar de ner gren för gren och har till sin hjälp en uppsjö av olika sorters verktyg och redskap. Det kan i vissa fall bli frågan om en slags lyftkran för att komma upp till toppen om trädet är gammalt eller murket.

Olika typer av dricksvattenbrunnar

18 mar 2020

Vi behöver alla vatten att dricka. Hur får vi tag på vatten på bästa sätt? Genom en brunn så har vi vårt vatten tillgängligt. Det finns flera typer av brunnar men den som är borrad är den vanligaste.

Om du bor i en lägenhet så kanske du inte funderar på varifrån vattnet kommer för det finns ju alltid där i kranen. Men om du är husägare och inte ansluten till kommunalt vatten så är det annorlunda. För att få dricksvatten så kan du behöva anlägga en brunn som ger dig vatten. Det finns flera typer av brunnar men den vanligaste är en borrad brunn. De andra varianterna är filterbrunn och grävd brunn som är en gammal metod för att få dricksvatten. I dagens läge så är det i princip alltid aktuellt med en borrad brunn och den ger ett mycket rent vatten. För att borra en brunn så måste du anlita en firma som utför brunnsborrning för det krävs avancerade borrmaskiner för att lyckas.

Hur går en brunnsborrning till?

När man utför en brunnsborrning så får man se till vad det är för slags mark som hålet ska borras i och sedan anpassa rätt borrverktyg till detta. Det är med hjälp av tryckluft som man får borren att rotera och hålet blir till. Man behöver borra ett djup på mellan 70 och 80 meter för att få tag på vatten av en bra kvalité. Det är självklart svårt att säga ett exakt djup eftersom all mark ser olika ut. När hålet är klart så installerar man en pump som pumpar upp vattnet och vi får in det i huset. En del av vattnet kommer att gå igenom en värmepump som värmer vattnet innan det når huset.

Andra typer av brunnar

De traditionella brunnarna som grävd brunn finns kvar ute på landet men metoden används i princip aldrig vid en nyanläggning av brunn. En grävd brunn är ungefär 5 - 7 meter djup och väggarna är av betong. När en brunn är så ytlig så finns det risk att vattnet smutsas ner vid en eventuell översvämning och det är också lättare att brunnen sinar vid en värmebölja. En filterbrunn anläggs i en miljö med grova porösa jordlager som har rikligt med vatten omkring sig. Oavsett vilken brunn du väljer bör du se till att du får hög standard på vattnet, så gör vattenprover för att försäkra dig om kvalitén.

Med rätt teknik och redskap kan man hålla rent på ett professionellt sätt

25 feb 2020

Vi är många som plågas av olika allergier. Vanligt förekommande är dammallergi eller allergi mot kvalster. Det finns ett par saker som vi kan göra för att undvika eller mildra besvären.

Allergi mot kvalster är egentligen den rätta benämningen av dammallergi. Den är en av våra vanligaste allergier och symptomen är liknande de vid pollenallergi. Nästäppa, rinnsnuva, astma och ögonbesvär. Det bästa man kan göra för att undvika problemet är att vädra och försöka hålla nere rumstemperaturen och luftfuktigheten samt att alltid tvätta sängkläder i 60 grader. Även på arbetsplatsen eller i offentliga lokaler kan man känna av allergier. Därför är det viktigt att det städas regelbundet och på rätt sätt. På senare år har användningen av heltäckningsmattor ökat då de har en ljuddämpande effekt i våra öppna kontorslandskap. Textila golv är svårare att rengöra och kräver därför en mer omfattande städning och med rätt typ av maskin.

Arbetsplatsen ska inte göra oss sjuka

Det är inte meningen att vår arbetsplats ska göra oss sjuka. En smutsig arbetsplats ger heller inget gott intryck och skapar otrivsel. Därför är det viktigt att se till att alla lokaler städas på bästa sätt och att ventilationen kontrolleras och underhålls regelbundet. Det finns speciella städmaskiner som när de rengör samtidigt suger in allt damm så att det inte yr runt och sprids i lokalerna. Man kan likna dem vid en slags superdammsugare. Dessa maskiner är ett måste på en arbetsplats som strävar efter en hälsosam arbetsmiljö. Det finns olika slags städmaskiner anpassade efter om det är mattor eller hårda golv som ska rengöras. Det finns till och med speciella maskiner för att rengöra rulltrappor.

Att hyra en städmaskin är bra på flera sätt

Även en bostadsrättsförening kan ha nytta av en städmaskin eller sopmaskin som de också kallas. Den kan enkelt göra det fint på uppfarten eller i föreningens gemensamma ytor. Ska man köpa in en professionell maskin ska man först fundera på vilken kapacitet som behövs eller vilken arbetsyta som ska städas. Idag finns det också ett stort utbud av professionella städmaskiner att hyra. En maskin kan kosta en del att köpa in och att hyra kan vara ett bättre alternativ. Då servas maskinerna också kontinuerligt och skulle någon gå sönder så repareras de och delar byts ut. Ett miljövänligare alternativ i vår slit och släng värld och lite som bytesekonomi.

Fönsterbyte i Göteborg för utseende och ekonomi

18 feb 2020

Håller din fastighet inte värmen? Är dina elräkningar orimligt höga? Ser fönstren slitna och tråkiga ut? Då är det dags för fönsterbyte i Göteborg! Läs hur du gör!

Om man ser objektivt på det hela kanske hus inte borde ha fönster? Fönster gör att värme försvinner, de är svaga punkter i en byggnad, de kan bli slitna, fula och trasiga. Dock är nog närmare noll procent av oss beredda att avstå den detaljen! Fönster ger ljus och öppnar upp byggnaden, hemmet, kontoret. Fönster är en så väsentlig del av en fastighet att vi inte kan tänka oss att vara utan dem. Det kan också vara idé att fundera över vilken typ av fönster man har och om det skulle fungera bättre med en annan typ av material. Det kan vara läge att genomföra ett fönsterbyte.

Vilken skillnad gör ett fönsterbyte?

Ett fönsterbyte i Göteborg gör skillnad på flera olika plan. Hur mycket skillnad beror dels på vilka fönster ni har idag och vad ni vill byta till. Äldre fönster har ofta en träram och tvåglasfönster. De är oftast vackra fönster men långt ifrån alltid bra fönster ur energisynpunkt. Idag finns det fönster med trä på utsidan men med aluminiumprofil inuti och treglas. Det innebär ett utseende liknande gamla träfönster men en mycket bättre produkt ur energisynpunkt. Eller så är dina gamla fönster av modernare snitt men behöver bytas mer för att få en bättre värmeekonomi.

Variationen och valfriheten är stor idag. Oavsett era tankar kring detta är det ett klokt beslut att ta kontakt med en modern, ansvarskännande och serviceinriktad fönsterfirma. Nuförtiden är det inte ovanligt att vi själva tar ansvaret för en hel del reparationer och renoveringar i hemmet. Har du en större fastighet med hyresgäster är detta inte något alternativ alls, självklart. Men även villaägaren behöver proffshjälp ibland.

Hjälp från start till mål

När ni anlitar en proffsig fönsterfirma är det en hel del problem ni slipper och fel ni undviker att göra. Genom att involvera en firma som sysslar med fönsterbyte i Göteborg från första början kan ni få hjälp med allt från val av fönstertyp till slutförande av hela projektet.

En kompetent fönsterfirma kommer och besöker er fastighet och kan därefter ge förslag och lämna en realistisk offert. Deras duktiga hantverkare ser till att allt det praktiska flyter på och minimerar besvär och problem vid själva bytet. Det ska vara enkelt att göra fönsterbyte!

Är det dags renovera badrum?

20 jan 2020

Är det dags för en badrumsrenovering i Norrköping? Hur ska du göra då? Kan du göra arbetet själv? Är man själv utbildad VVS-montör kan man gott och väl installera inredning och byta stammar på egen hand. Är man inte det, bör man definitivt inte genomföra någon badrumsrenovering på egen hand. För att försäkring på hus och hem ska vara giltig ska hela badrummet renoveras endast av certifierade hantverkare som kan jobbet – och ingen annan.

Det går att försöka dra ner på kostnaderna på annat sätt än att göra renoveringen på egen hand. Genom att skaffa sig återvunnet material, kan man få ner kostnaderna betydligt. Än så länge finns det ingen tjänst som hjälper en att få tag i begagnat material, men man kan alltid ringa runt och höra sig för om någon tänker göra en badrumsrernovering och tänker slänga ut sin badrumsinredning. I så fall kan man ta kontakt och erbjuda sig komma och hämta materialet.

Vad kostar en badrumsrenovering?

Ska man riva ut allt och lägga på nytt klinkergolv och lägga nya kakelplattor på väggarna, bör man räkna med mellan 2.000-5.000 kronor per kvadratmeter. Till det kommer arbetskostnader på cirka 500 kronor per timme. Arbetskostnaderna kan du dra av med högst en tredjedel och som mest 50.000 kronor per år och per person. Som du ser, beror hela kostnaderna på hur stort badrum det är som behöver renoveras och vilket material som du väljer till badrumsrenoveringen. Slår du på stort och väljer italienskt kakel, stenmaterial och liknande, kan kostnaderna gå på mellan 5.000-10.000 kronor per kvadratmeter.

Kostnaderna på övrig inredning

Vad själva inredningen i badrummet kommer att gå på, har du säkert ett paketpris i din närmaste badrumshandlare som du kan ta ställning till. Annars blir det x-antal 1.000 kronor per funktion. Det kan variera en hel del, och om man inte köper en hel badruminredning, kan kostnaderna skena iväg. Har man ingen övre gräns, gör ju inte det så mycket, vad varje detalj kostar, men för medelsvensson som inte har möjlighet att låta kostnaderna skena iväg, kan det vara värt att köpa ett paket vad gäller badrumsinredning.

Viktigt när man väljer hantverkare

Förutom val av badrumsmaterial, är det även viktigt att välja hantverkare, som är duktiga och som gör arbetet så att du blir nöjd. Det finns ju olika hantverkare och det finns de som är mer noggranna än andra. Helst vill man ju välja dem som är noggranna och som gör arbetet till belåtenhet. Läs mer om hantverkare och badrumsrenovering i Norrköping: https://www.badrumsrenoveringnorrköping.nu.

Att starta en egen badrumsfirma

20 nov 2019

Har du en talang för att renovera badrum? Kanske jobbar du med det just nu, men som anställd? På senare tid har allt fler badrumsfirmor dykt upp på marknaden. Affärerna är ofta stora – inte sällan är det den största investeringen som folk gör i sitt hus. Eftersom det är så stora affärer, finns det också hård konkurrens kring de kunder som finns. Om du ska starta en egen badrumsfirma finns det ett antal saker som kan vara bra att känna till, och som kan hjälpa dig att komma igång, hitta kunder och att få ett stabilt flöde av nya uppdrag. Men med det sagt, så finns det givetvis inga garantier för att det blir lönsamt just för dig att renovera badrum – det krävs en hel del. 

Gör en affärsplan

De flesta kan skriva under på att det är viktigt att göra upp en affärsplan. Det finns flera anledningar till detta. Ett skäl är till exempel att du lättare kan få investeringar av banker och personer. Men det är också något för dig själv att titta på – ett underlag som du kan använda när beslut som rör verksamheten ska tas. 

Behov och kundunderlag

Du bör göra en marknadsanalys innan du sätter igång. Ponera att du ska renovera badrum i till exempel Dalarna. Hur många badrumsrenoveringar görs det? Hur många är villiga att anlita en firma för det, och hur många väljer att göra det själva? Finns det nära konkurrenter som också sysslar med att renovera badrum i Dalarna? I Dalarna bor det ungefär 285 000 invånare – kan det vara lönt att flytta verksamheten till en mer tätbefolkad region?

Motivation

För att lyckas med ett tjänsteföretag är det viktigt att man har en viss motivation. Det är ganska många företag som läggs ned en kort tid efter att det har startats, och det kan bero på att man har orealistiska förväntningar kring hur det ska gå till. Det krävs hårt driv och att man är beredd på att pengarna inte kommer att strömma in direkt från början. Kort sagt, så kan det vara tufft ibland. Många anser det dock vara mycket belönande också. 

Det gäller att du tror på din badrumsfirma för att hålla drivet levande. Samtidigt kan man behöva vara beredd att förändra sig – även om det innebär att man behöver flytta från Dalarna, till exempel. Det kan också innebära att du behöver anpassa verksamheten, och kanske ställa om från en bild som du hade från början. 

Sätt upp mål

Att sätta upp mål innebär att du får någonting att jobba efter. Vad vill du få ut av ditt företagande? Vill du ha en bättre lön, flexiblare arbetstider, eller något annat? Oavsett vad du är ute efter, är det bra att sätta upp mål. Se till att konkretisera målet – skriv ned en exakt siffra om du kan, till exempel. Sätt också upp konkreta delmål, som kommer att leda dig till målet om du bara uppför dem. 

Genom att fokusera på delmålen och målet, kommer det bli lättare att lyckas med det du vill åstadkomma. Lycka till med att renovera badrum!

Vad gör en fastighetsförvaltare?

7 okt 2019

Vad gör en fastighetsförvaltare och varför har man som fastighetsägare nytta av en sådan? Vikten av en fastighetsförvaltare ska inte underskattas. Ska man dra en parallell så kan man jämföra fastighetsägaren med en ägare av ett rederi: det är han som bestämmer och som är ansiktet utåt för hela företaget. Fastighetsförvaltaren däremot - han går att jämföra med kaptenen på en av båtarna; det är han som sköter den dagliga driften, som fattar snabba beslut och som gör att skeppet tar sig fram utan skada.

En fastighetsförvaltare är den som planerar för olika typer av underhåll, håller kontakt med entreprenörer, kunder, hyresgäster och som samtidigt ansvarar för en del av det rent ekonomiska för fastigheten. Beroende på vilken fastighetsförvaltare man anlitar så finns det också olika tjänster som man kan trycka extra på. Det är ett brett yrke och många fastighetsförvaltare specialiserar sig snarare på speciella grenar än arbetar med allt.

Ekonomisk och teknisk förvaltning

Vit och orange lägenhetsbyggnad under blå himmel

Man kan emellertid dela in jobbet i två huvudgrenar: ekonomisk och teknisk förvaltning. Det tekniska förvaltningen kan innehålla följande punkter som en förklaring:

  • Planerar underhåll. Rätt fastighetsförvaltare sparar pengar genom underhåll och planerade projekt. Ser man att taket börjar bli slitet så kan man redan på ett tidigt stadie börja ta in offerter och därigenom också komma billigare undan. Akuta skador kostar mycket pengar - sådana måste undvikas.
  • Arbetsledare: Fastighetsförvaltaren är arbetsledare till fastighetsskötarna som dagligen arbetar i fastigheterna och i området kring dessa.
  • Tillsyn och upphandlingar. Fastighetsförvaltaren går regelbundet igenom kritiska detaljer i fastigheten: värme, vatten, rör- och ledningar, tak och så vidare. Om något skulle behöva korrigeras så är det fastighetsförvaltaren som sköter alla upphandlingar.

Ekonomisk Förvaltning

   • Hyressättning och förhandling. En fastighetsförvaltare inom den ekonomiska delen jobbar mot hyresgästerna - det innebär att han sköter eventuella hyreshöjningar; i samband med exempelvis en renovering. Han skriver även kontrakt och är den som står som yttersta kontaktperson.
   • Budget och budgetuppföljning. Fastighetsförvaltaren budgeterar och följer upp den satta budgeten varje år. I Vissa fall så ansvarar man även för redovisningen, bokföring och olika skattefrågor.

Rätt person och företag är guld värd

Som fastighetsägare i singularis så kan man klara sig hyggligt ensam. Börjar man emellertid köpa på sig flera fastigheter så ökar också pressen och här bör man ta hjälp av en fastighetsförvaltare. Det handlar sällan om en utgift - i de allra flesta fall så handlar det om rena investeringar.

Rätt fastighetsförvaltare kan - genom planering och genom att nogsamt underhåll - spara enorma pengar till dig som fastighetsägare. Att driva en fastighet, styra allt omkring - trädgårdar, lekplatser, tvättstugor - hålla hyresgästerna nöjda och samtidigt också kontrollera så att allting - el, vatten, uppvärmning - fungerar som det ska kräver professionalism. Det får man av en fastighetsförvaltare och därför är en sådan det första man ska anlita om man äger en fastighet. Det tjänar man på - rejält - i längden.

Hur stor handdukstork ska man ha?

1 okt 2019

Hur stor handdukstork ska man ha – finns det några andra saker att tänka på och vilka för- och nackdelar finns med respektive modell? Vi tänkte dels ge några praktiska råd och dels även några estetiska sådana gällande val av handdukstork. Vi hoppas att dessa råd ska räta ut en del frågetecken och hjälpa dig till en bättre affär.

En handdukstork underlättar vardagen och den gör badrummet både enklare att hålla efter och avsevärt mycket mer inbjudande. Således handlar det såväl om en praktisk som en snygg lösning. I synnerhet barnfamiljer kan se en tydlig fördel i att kunna hänga upp handdukar, få dessa torra och därmed spara in på en massa tvätt. En fuktig handduk luktar illa, den behöver tvättas och gällande tvätt av sådana så tar de mycket plats – summan av detta blir att man tvingas tvätta oftare och att man genom detta dels förlorar värdefull tid och dels också får en högre elräkning.

Man ska emellertid lägga ner lite tid på att undersöka vilken typ av handdukstvätt man verkligen behöver. En undersökning som dels, naturligtvis, ska ske utifrån hur pass stor yta man har att röra sig med. En större handdukstvätt tar över, den syns och den tar plats – i ett mindre badrum så riskerar man att ytterligare krympa storleken genom att välja en alltför stor handdukstork. Storleken ska således avgöras av hur pass stort badrum du har. Gällande höjden så brukar man säga att femtio centimeter är lite av ett minimum; många väljer emellertid att hänga sina torkar betydligt högre än så.

Flera spännande designer

Få badrumsrenovering i Göteborg

Utformningen är också en smaksak. De flesta väljer den raka, mer stegformade modellen. Det är smart sett till att den dels kan väljas som en längre modell och dels också går att få väldigt smal. Man kan i och med detta få plats med många handdukar – trots att handdukstorken egentligen inte se så stor ut. Det är en lösning som rekommenderas – återigen – i lite mindre badrum.

Färger och finish finns i hur många olika alternativ som helst. Vi kan nämna mässing, krom, högblankt, vitt, svart och så vidare – det finns alla tänkbara designer att ta del av. Även här är ditt tycke och smak det som slutligen får agera domare. Placeringen är en viktig sak. Bygger du ett nytt badrum så har du fria händer då du kan planera badrummet på ett annat sätt. Ska du ha en handdukstork i ett befintligt, äldre badrum så måste du ta hänsyn till var det finns el- eller vattenledningar. Det optimala – om det finns valfrihet – är naturligtvis att ha handdukstorken i direkt anslutning till duschen eller badkaret.

Vattenburen eller eldriven handdukstork

Det leder oss in till nästa fråga: ska du välja en vattenburen handdukstork eller en modell som drivs av el? Det handlar i stort om vad som finns förberett i ditt hem och i ditt badrum. De flesta väljer en eldriven sådan och man gör det som en följd av komfort. Tänker man mer miljövänligt så är en vattendriven att föredra, men vid det valet så får man också vara beredd på att slingorna är kalla under sommarhalvåret – detta som en följd av att det inte går varmvatten i ledningarna.

Många tillverkare har emellertid modeller som kombinerar både el och vatten. Vid installationen av en sådan så bör man ta hjälp av en installatör. Man bör överlag vara försiktig gällande installationen. Dels för den egna säkerhetens skull och dels också sett till funktionalitet. Detsamma gäller skötsel, underhåll och service. Visar sig problem så är det bäst att låta en fackman kika närmare på vad som eventuellt måste åtgärdas. Läs mer om badrumsrenovering som du kan få tag på i Göteborg på: https://www.badrumsrenoveringigöteborg.se.

Dags se över säkerheten hemma

27 sep 2019

Det kanske är dags att se över den egna säkerheten hemma. Har man varit bortrest och varit med om att man ser hur några inbrottstjuvar har varit i farten, rivit ut alla ens garderobsdörrar, saker, kläder och letat efter ens dyrbara ägodelar, kommer man verkligen att aldrig vara med om något liknande. Då är man snabb på att byta ut alla ens lås, installera kamera som fångar eventuella tjuvar, och installerar larm som går till ett väktarbolag som kommer vid inbrott. Det bästa vore ju att göra det innan ens inbrott. Innan man får sitt hem invaderat av tjuvar, innan de har börjat rota i ens privata saker och slängt en saker på golvet, eller hur? Kanske dags att se över den egna säkerheten hemma?

Inspektera alla fönster och dörrar

Det första som man bör göra är att gå runt i sitt hem och inspektera det och då med tanke på hur en tjuv kanske skulle bete sig; vart skulle det vara lättast att ta sig in? Är det lätt att hitta de dyrbara ägodelarna? De finaste och mest dyrbara ägodelarna kanske man inte ens ska förvara hemma? Hur tar tjuven sig ut, om den nu har lyckats ta sig in, och hur enkelt skulle det vara för en tjuv att transportera bort saker från ditt hem? Alla sådana frågor bör man ställa sig själv. Man kan göra det i sällskap av en låssmed, som kommer hem och inspekterar det tillsammans och kan peka på brister i ens hem.

Installera kamera, elektriska lås och larm

När man sedan har konstaterat vilka brister det kan finnas i ens hem, är det sedan dags att åtgärda dem. Man kan bli tvungen montera en kamera vid sina ytterdörrar, fönster mot trädgården, installera larm eller montera fast gallergrindar. Det är alla de saker som man kan göra för att säkra sitt hem. Man kan även byt ut lås på sina dörrar, alternativt byta ut fönster och dörrar till mer robusta och säkra sådana. Bor du på Östermalm och letar efter en pålitlig låssmed? Du vill säkerligen få tag i en som är kunnig och kompetent, det behövs om man vill rådfråga en sådan om vilka låssystem som är säkrast just för din bostad. Ibland kan man behöva montera en gallergrind för entrédörren och fönstergaller för sina fönster. Andra vill ha en kamera som fångar dem som rör sig utanför dörren. Här kan du läsa mer om en låssmed på Östermalm: https://www.lassmedostermalm.nu.

När du behöver en golvläggare

6 sep 2019

När golvet börjar bli slitet och trist är det dags för en grundlig uppfräschning. Man har då två val; antingen att lägga ett nytt golv eller att slipa och eller ytbehandla det befintliga golvet. Det är självklart beroende på hur slitet golvet är och den egna budgeten. Det är såklart billigare att renovera ett golv än att köpa ett nytt och exklusivt golv. 

Det bästa är att låta göra en grundlig besiktning av det gamla golvet av en golvexpert. Då får man svart på vitt vilken eller vilka åtgärder som du har att välja på. Är golvet i bra skick i övrigt kan man både slipa om golvet eller kanske räcker det att göra någon passande ytbehandling.

Golvslipning är billigt 

Att lägga ett nytt golv är både tidskrävande och kostar en hel del pengar. När det gäller trä- eller parkettgolv kan det vara betydligt mer ekonomiskt att göra en golvslipning. Att lägga ett nytt golv är ett stort och dyrt projekt, men resultatet av en korrekt golvslipning och efterföljande ytbehandling kan vara svårt att skilja på mot ett nylagt golv. Resultatet blir hållbart och snyggt. Det går även med fördel att slipa om ett golv flera gånger förutsatt att golvet i övrigt är av god kvalitet. 

Miljövänligt alternativ

Man sparar dessutom stora resurser på att inte köpa ett nytt golv vilket är postivt mot miljön. Det går även betydligt fortare än att lägga ett nytt golv och det enda som behövs är slippapper, olja, vax eller liknande produkter för ytbehandligen.  

Om golvet har skadade områden är det enkelt att ta loss dessa stavar och ersätta dessa med nya. Vid massiva trägolv kan man också byta ut små eller stora områden, men då är det viktigt med en korrekt ytbehandling för att det ska bli samma färg och utseende som det övriga golvet.

ROT-avdrag

Eftersom en golvslipning endast innebär arbete och väldigt lite material är det perfekt att ta hjälp av ROT-avdraget eftersom det används på arbetskostnaden. ROT-avdraget ger dig en "rabatt" på 50 % vilket gör det mycket förmånligt. Det är också mycket enkelt att använda, golvfirman rapporterar in arbetskostnaden till skatteverket och det nya priset syns direkt på fakturan efter färdigt arbete.

Man kan dra av upp till 50 000 kr per år och per vuxen person i hushållet. Det räcker till för att slipa och ytbehandla stora golvytor. Självklart behöver man vara folkbokförd i Sverige för att kunna utnyttja ROT-avdraget. 

 

När krävs ID06?

29 aug 2019

ID06 är ett sätt att göra arbetsplatser säkrare i Sverige - men när krävs ID06 egentligen? Vi kan säga att ID06 kommer att krävas på alla byggarbetsplatser och att det innebär att allt från snickare, svetsare, betongarbetare, armerare och exempelvis elektriker kommer att använda sig av ID06.

Om inte? Ja, då kommer de antingen inte in på arbetsplatsen i fråga eller också så kan deras företag drabbas av ett vite. ID06 är ett elektroniskt, personligt kort som ska användas av alla som har anledning att vistas på en byggarbetsplats. Egentligen så är ID06 namnet på det icke-vinstdrivande företag som tagit fram lösningen - en lösning som funnits och använts sedan 2006.

Tidigare hette man Svenska Byggindustrier. Att kortet ifråga kommit att kallas för ID06 är en naturlig följd av att det, helt enkelt, ligger rätt i munnen och vi kommer således att fortsätta skriva det snarare än att använda ID06-kortet, som kanske snarare är den rätta benämningen.

Byggarbetare på hög byggnadsställning använder hammare

Tydliga syften med ID06

Med det sagt så ställer vi oss frågan om syfte - varför krävs ett ID06 och vilka syften fyller kortet i fråga? Först och främst så kan vi se till det faktum att kortet har en elektronisk loggare som registrerar närvaro. Genom detta så kan man komma till bukt med svartjobb samt det faktum att många tidigare försökt manipulera priserna genom att skriva närvaro som egentligen aldrig existerat.

Att varje företag och varje anställd använder ID06 skapar större ärlighet och mindre mygel genom transparens. Viktigt att tillägga är att det inte handlar om övervakning; alla personuppgifter hanteras helt enligt Personuppgiftslagen (PUL).

En annan aspekt av ID06 och ett annat syfte med systemet handlar om att förhindra obehöriga att ta sig in på ett byggområde. Det kan handla om de vanliga farbröderna som gärna tittar på när byggarbetare utför sitt värv och det kan handla om folk som vill sabotera. En byggarbetsplats är en känslig plats där angrepp och sabotage kan skörda människoliv. Där kan ID06 göra tydlig skillnad. Här är det inte enbart en fråga om att hålla privatpersoner på behörigt avstånd. Likväl kan man se företag som skickar outbildade anställda att utföra uppgifter som egentligen måste göras av någon med certifikat.

Tänk exempelvis på om det skulle krävas en svetsning under vatten och ett företag skickar en lärling på detta uppdrag. Det skulle kunna innebära en katastrof - både för stunden och för lärlingen i fråga och på sikt med tanke på vikten av korrekt svetsning. Genom ID06 så kan man kontrollera behörighet och man kan dessutom även - om en olycka skulle ske - kontrollera närvaro och vilka som funnits på plats då jobbet utfördes.

Stölderna från byggarbetsplatser försvinner

Här kan vi även nämna stölder som en liten parantes. På en stor byggarbetsplats så kan olika saker försvinna spårlöst. Inte sällan och innan ID06 såg dagens ljus så fanns det ligor som satte stölder från byggen i system. Man klädde sig i lämpliga kläder, åkte i byggbilar och plockade på sig exempelvis vitvaror och annat värdefullt. Kort sagt: man utnyttjade den anonymitet som en stor byggarbetsplats för med sig - detta då många mindre företag arbetar utan att riktigt veta vilka som kontrakterats och för vad. Genom ID06 förhindras stölderna då inga obehöriga släpps in.

ID06 ger större säkerhet och bättre arbetsplatser

En tredje aspekt gäller tryggheten. En arbetsplats ska vara säker och den ska vara trygg. Man måste kunna lita på alla som vistas på platsen vet vad de gör och kan utföra de saker som de anlitas för. Varje år sker fruktansvärda olyckor i samband med byggnationer. Genom ID06 så kan man bidra till att många av dessa förhindras och att människoliv kan räddas.

Dagens ID06 är dessutom smidigare och säkrare. Det behövs inget fysiskt kort utan man legitimerar sig på ungefär samma sätt som man gör med sitt Bank-id. Det fysiska kortet finns fortfarande kvar, men mycket tyder på att fler kommer att välja den nya, moderna lösningen i framtiden. Helt enkelt då man alltid har mobilen i fickan och att man i och med detta också minimerar risken att tappa- eller glömma sitt ID06-kort.

Vad krävs för att få bygglov?

31 jul 2019

Om du planerar att bygga om, bygga ut eller bygga nytt så kommer du att behöva bygglov i de flesta fall. Det är egentligen bara mindre komplementbyggnader som friggebodar och nu även terrasser som inte överstiger en viss storlek som inte berörs av bygglov. Attefallshus är också undantagna från kravet, men kräver ändå ett starttillstånd innan man får börja bygga.

Lagstiftning för att skydda mot överbebyggelse

Lagstiftningen kring bygglov har kommit till av ett flertal skäl. Bland annat så vill man undvika att det byggs alldeles för mycket i populära områden och i andra fall vill man skydda värdefulla kulturmiljöer mot förstörelse. Därför kan det till och med krävas bygglov vid ändring av en fasad om du bor i en värdefull byggnad. Vänd dig därför alltid till kommunen och fråga innan du sätter igång med ett bygg- eller renoveringsprojekt om du är osäker på vad du får göra.

Strandnära tomter berörs också av specialregler. Här kan det krävas bygglov även för friggebodar, mindre förråd, bryggor och bastubyggnader om du planerar att bygga dem nära vattnet.

Tydliga ritningar krävs

För att byggnadsnämnden i din kommun ska kunna ta beslut om din bygglovsansökan så krävs det att du skickar in tydliga ritningar på ditt projekt. Gäller det en enklare tillbyggnad, till exempel en glasveranda framför ytterdörren, och du redan har ritningarna till ditt hus så kan du i många fall göra ritningarna på egen hand. Se bara till att de blir skalenliga.

I de flesta fall krävs dock att du lämnar in professionella bygglovsritningar för att din ansökan ska godkännas. En arkitekt eller en firma som specialiserar sig på just konstruktionsritningar och bygglovsansökningar kan hjälpa dig här och det är väl värt pengarna. Genom att lämna in en korrekt ritning från början så går processen snabbare och du kan få svar direkt.

Om det finns något som kommunen anser att det bör ändras så går det även snabbt att uppdatera ritningarna eftersom alla professionella aktörer idag arbetar med digitala ritningar. Att göra ändringar är enkelt och du kan i många fall ladda upp filerna direkt i en portal hos kommunen istället för att skicka dem med posten.

Brandskyddsmålare och dess tjänster

7 jul 2019

brandskydd

Att jobba som brandskyddsmålare innebär att man dagligen jobbar med brandskyddsmålning utifrån olika perspektiv och säkerhetsnivåer. Man jobbar med byggnadstekniska brandskydd genom att applicera rätt skydd beroende på behov, funktion och material. Överlag är detta ett arbete som ska överlåtas till proffs för att brandskyddet ska bli så korrekt som möjligt.

Brandskyddsmålning på arbetsplats innebär att företaget kommer ut till en arbetsplats och målar de byggnadsmaterial som behöver detta skydd innan montering sker. Det kan exempelvis vara ett tält uppställt på arbetsplatsen där målningen genomförs.

Ett annat alternativ är att brandskyddsmålning sker direkt efter att rostskyddsmålning genomförts. Med andra ord sker arbetet vid produktionen och man tillför denna extra brandsäkerhetsnivån.

Viktigt att skydda alla byggnader

Brandskydd av trä sker bland annat på bostäder, butiker och mindre byggnader. Genom att genomföra brandskydd på träväggar och tak skapas ett fördröjt spridningsförlopp på branden vilket därmed minimerar skadorna som hinner uppkomma. Därmed minskar ju även risken för personskador.

Även stålkonstruktioner behöver brandskyddas för att minska risken för att stålet ska smälta eller bli så poröst att konstruktionen faller samman. Beroende på hur konstruktionen ser ut används olika slags brandskydd. Det kan vara brandskyddsmålning direkt på stålkonstruktionerna men även stenull, gips m.m.

Brand kan också spridas via rör vilket innebär att brandtätning behöver genomföras. I detta fall är det däremot inte brandskyddsmålning som används utan snarare olika sätt att täta rören för att minimera brandspridning. Det kan exempelvis vara ventilationsgenomföringar i väggar och golv.

Brandduk under byggnation

Brandskyddsmålning innebär att begränsa eldens spridning. Det används därmed bland annat på offentliga lokaler, sjukhus och lokaler där man behöver ha extra säkerhet. Men medan man bygger upp dessa lokaler kan även säkerheten behöva sättas högt. I detta fall kan så kallade branddukar monteras upp. Detta sker generellt av företag som jobbar med brandsäkerhet med fokus på konstruktioner.

En brandduk hängs upp likt en presenning och skapar därmed en innervägg mellan två avdelningar på byggarbetsplatsen. Därmed blir det en liknande effekt som om en innervägg ställts upp. Man kan även använda branddukar för att enkelt täcka en container eller andra förvaringslösningar. Dessa dukar skyddar inte helt och håller mot brand men står emot elden under en viss tid. Detta på samma sätt som andra brandskydd håller en viss påfrestning och därmed saktar ner brandförloppet.

Det är främst företag som anlitar brandskyddsmålare då detta generellt används på större lokaler, arbetsplatser och offentliga lokaler. Men självklart kan även privatpersoner anlita dessa företag om man vill se över sitt eget brandskydd och se vad som kan förbättras för att begränsa eldförlopp.

När det är dags för en plattsättare

12 jun 2019

Arbetar du med bygg och renovering? Om du har en hantverkarfirma och behöver en duktig plattsättare, kanske du antingen annonserar om en sådan i de kanaler som du känner till, eller ser till att anställa någon. Då gäller det att du får tag i en duktig plattsättare och dessutom någon som kan tänka sig att arbeta enbart med plattsättning. Det är inte alla hantverkare som kan tänka sig att sätta kakelplattor hela dagarna i ända, men ska man få en badrumsrenovering gjord under kort tid är det viktigt att alla kan göra sin del av hela händelsekedjan fram tills att hela badrumsrenoveringen är klar.

Anlita egna företagare för totalentreprenad

Behöver du någon som har eget företag och som kan tänka sig att bli anlitad som egen företagare? Om man är en hantverkarfirma som erbjuder sig att ta på sig ett totalentreprenadskap är det viktigast att få tag i duktiga plattsättare som har egna företag. Det är lättare då man inte är skyldig att erbjuda arbete när uppdraget är slutfört. Anlitar man i stället företagen som egen anställda, är det lättare att erbjuda uppdrag än att erbjuda anställning. När det sedan är dags för nästa arbete, vet man sällan vad det nya uppdraget innebär, att i det läget se till att ha sysselsättning för till exempel plattsättning, är inte givet. Man behöver väldigt många projekt som duggar in för att våga sig på att anställa egna plattsättare.

Arbetar som plattsättare i Täby

Är det så att du söker en plattsättare i Täby, finns det minst ett 40-tal plattsättare som man kan anlita. Så är det så att du som hantverkarfirma letar efter en plattsättare så leta efter någon plattsättare som arbetar noggrant, med stor ambition om att göra alla sina kunder 100 procent nöjda. Då vet du att du kan anlita dem för de uppdrag som kräver en snabb plattsätttare och som gör jobbet på sätt som du som hantverkarfirma kan lita på är bra och som man inte behöver skämmas för. Det värsta vore att anlita en plattsättare som man sedan får gå in och göra om jobbet. En sådan plattsättare är ingen idé att anlita fler gånger. Hur man hittar en sådan? Börja med att googla "plattsättare Täby" för att hitta några som du kan ta kontakt med och undersöka hur de arbetar. Ta referenser, och hör dig för om hur de arbetar så att du får en bra uppfattning om hur de arbetar. Lycka till!

← Äldre inlägg