Pettersson Bygg

Byggblogg

I vår blogg kan du få svar på det mesta som rör bygg. Allt från konkreta byggtips som vilket material som passar bäst när du ska byta fönster och hur du ska tänka när du behöver hitta ett företag som kan hjälpa till med golvslipning, men även information om bygglov, vad som gäller för attefallshus och hur man hittar en bra arkitekt. Spännviden är som synes enorm, vi önskar trevlig läsning! 

När du behöver en golvläggare

6 sep 2019

När golvet börjar bli slitet och trist är det dags för en grundlig uppfräschning. Man har då två val; antingen att lägga ett nytt golv eller att slipa och eller ytbehandla det befintliga golvet. Det är självklart beroende på hur slitet golvet är och den egna budgeten. Det är såklart billigare att renovera ett golv än att köpa ett nytt och exklusivt golv. 

Det bästa är att låta göra en grundlig besiktning av det gamla golvet av en golvexpert. Då får man svart på vitt vilken eller vilka åtgärder som du har att välja på. Är golvet i bra skick i övrigt kan man både slipa om golvet eller kanske räcker det att göra någon passande ytbehandling.

Golvslipning är billigt 

Att lägga ett nytt golv är både tidskrävande och kostar en hel del pengar. När det gäller trä- eller parkettgolv kan det vara betydligt mer ekonomiskt att göra en golvslipning. Att lägga ett nytt golv är ett stort och dyrt projekt, men resultatet av en korrekt golvslipning och efterföljande ytbehandling kan vara svårt att skilja på mot ett nylagt golv. Resultatet blir hållbart och snyggt. Det går även med fördel att slipa om ett golv flera gånger förutsatt att golvet i övrigt är av god kvalitet. 

Miljövänligt alternativ

Man sparar dessutom stora resurser på att inte köpa ett nytt golv vilket är postivt mot miljön. Det går även betydligt fortare än att lägga ett nytt golv och det enda som behövs är slippapper, olja, vax eller liknande produkter för ytbehandligen.  

Om golvet har skadade områden är det enkelt att ta loss dessa stavar och ersätta dessa med nya. Vid massiva trägolv kan man också byta ut små eller stora områden, men då är det viktigt med en korrekt ytbehandling för att det ska bli samma färg och utseende som det övriga golvet.

ROT-avdrag

Eftersom en golvslipning endast innebär arbete och väldigt lite material är det perfekt att ta hjälp av ROT-avdraget eftersom det används på arbetskostnaden. ROT-avdraget ger dig en "rabatt" på 50 % vilket gör det mycket förmånligt. Det är också mycket enkelt att använda, golvfirman rapporterar in arbetskostnaden till skatteverket och det nya priset syns direkt på fakturan efter färdigt arbete.

Man kan dra av upp till 50 000 kr per år och per vuxen person i hushållet. Det räcker till för att slipa och ytbehandla stora golvytor. Självklart behöver man vara folkbokförd i Sverige för att kunna utnyttja ROT-avdraget. 

 

När krävs ID06?

29 aug 2019

ID06 är ett sätt att göra arbetsplatser säkrare i Sverige - men när krävs ID06 egentligen? Vi kan säga att ID06 kommer att krävas på alla byggarbetsplatser och att det innebär att allt från snickare, svetsare, betongarbetare, armerare och exempelvis elektriker kommer att använda sig av ID06.

Om inte? Ja, då kommer de antingen inte in på arbetsplatsen i fråga eller också så kan deras företag drabbas av ett vite. ID06 är ett elektroniskt, personligt kort som ska användas av alla som har anledning att vistas på en byggarbetsplats. Egentligen så är ID06 namnet på det icke-vinstdrivande företag som tagit fram lösningen - en lösning som funnits och använts sedan 2006.

Tidigare hette man Svenska Byggindustrier. Att kortet ifråga kommit att kallas för ID06 är en naturlig följd av att det, helt enkelt, ligger rätt i munnen och vi kommer således att fortsätta skriva det snarare än att använda ID06-kortet, som kanske snarare är den rätta benämningen.

Byggarbetare på hög byggnadsställning använder hammare

Tydliga syften med ID06

Med det sagt så ställer vi oss frågan om syfte - varför krävs ett ID06 och vilka syften fyller kortet i fråga? Först och främst så kan vi se till det faktum att kortet har en elektronisk loggare som registrerar närvaro. Genom detta så kan man komma till bukt med svartjobb samt det faktum att många tidigare försökt manipulera priserna genom att skriva närvaro som egentligen aldrig existerat.

Att varje företag och varje anställd använder ID06 skapar större ärlighet och mindre mygel genom transparens. Viktigt att tillägga är att det inte handlar om övervakning; alla personuppgifter hanteras helt enligt Personuppgiftslagen (PUL).

En annan aspekt av ID06 och ett annat syfte med systemet handlar om att förhindra obehöriga att ta sig in på ett byggområde. Det kan handla om de vanliga farbröderna som gärna tittar på när byggarbetare utför sitt värv och det kan handla om folk som vill sabotera. En byggarbetsplats är en känslig plats där angrepp och sabotage kan skörda människoliv. Där kan ID06 göra tydlig skillnad. Här är det inte enbart en fråga om att hålla privatpersoner på behörigt avstånd. Likväl kan man se företag som skickar outbildade anställda att utföra uppgifter som egentligen måste göras av någon med certifikat.

Tänk exempelvis på om det skulle krävas en svetsning under vatten och ett företag skickar en lärling på detta uppdrag. Det skulle kunna innebära en katastrof - både för stunden och för lärlingen i fråga och på sikt med tanke på vikten av korrekt svetsning. Genom ID06 så kan man kontrollera behörighet och man kan dessutom även - om en olycka skulle ske - kontrollera närvaro och vilka som funnits på plats då jobbet utfördes.

Stölderna från byggarbetsplatser försvinner

Här kan vi även nämna stölder som en liten parantes. På en stor byggarbetsplats så kan olika saker försvinna spårlöst. Inte sällan och innan ID06 såg dagens ljus så fanns det ligor som satte stölder från byggen i system. Man klädde sig i lämpliga kläder, åkte i byggbilar och plockade på sig exempelvis vitvaror och annat värdefullt. Kort sagt: man utnyttjade den anonymitet som en stor byggarbetsplats för med sig - detta då många mindre företag arbetar utan att riktigt veta vilka som kontrakterats och för vad. Genom ID06 förhindras stölderna då inga obehöriga släpps in.

ID06 ger större säkerhet och bättre arbetsplatser

En tredje aspekt gäller tryggheten. En arbetsplats ska vara säker och den ska vara trygg. Man måste kunna lita på alla som vistas på platsen vet vad de gör och kan utföra de saker som de anlitas för. Varje år sker fruktansvärda olyckor i samband med byggnationer. Genom ID06 så kan man bidra till att många av dessa förhindras och att människoliv kan räddas.

Dagens ID06 är dessutom smidigare och säkrare. Det behövs inget fysiskt kort utan man legitimerar sig på ungefär samma sätt som man gör med sitt Bank-id. Det fysiska kortet finns fortfarande kvar, men mycket tyder på att fler kommer att välja den nya, moderna lösningen i framtiden. Helt enkelt då man alltid har mobilen i fickan och att man i och med detta också minimerar risken att tappa- eller glömma sitt ID06-kort.

Vad krävs för att få bygglov?

31 jul 2019

Om du planerar att bygga om, bygga ut eller bygga nytt så kommer du att behöva bygglov i de flesta fall. Det är egentligen bara mindre komplementbyggnader som friggebodar och nu även terrasser som inte överstiger en viss storlek som inte berörs av bygglov. Attefallshus är också undantagna från kravet, men kräver ändå ett starttillstånd innan man får börja bygga.

Lagstiftning för att skydda mot överbebyggelse

Lagstiftningen kring bygglov har kommit till av ett flertal skäl. Bland annat så vill man undvika att det byggs alldeles för mycket i populära områden och i andra fall vill man skydda värdefulla kulturmiljöer mot förstörelse. Därför kan det till och med krävas bygglov vid ändring av en fasad om du bor i en värdefull byggnad. Vänd dig därför alltid till kommunen och fråga innan du sätter igång med ett bygg- eller renoveringsprojekt om du är osäker på vad du får göra.

Strandnära tomter berörs också av specialregler. Här kan det krävas bygglov även för friggebodar, mindre förråd, bryggor och bastubyggnader om du planerar att bygga dem nära vattnet.

Tydliga ritningar krävs

För att byggnadsnämnden i din kommun ska kunna ta beslut om din bygglovsansökan så krävs det att du skickar in tydliga ritningar på ditt projekt. Gäller det en enklare tillbyggnad, till exempel en glasveranda framför ytterdörren, och du redan har ritningarna till ditt hus så kan du i många fall göra ritningarna på egen hand. Se bara till att de blir skalenliga.

I de flesta fall krävs dock att du lämnar in professionella bygglovsritningar för att din ansökan ska godkännas. En arkitekt eller en firma som specialiserar sig på just konstruktionsritningar och bygglovsansökningar kan hjälpa dig här och det är väl värt pengarna. Genom att lämna in en korrekt ritning från början så går processen snabbare och du kan få svar direkt.

Om det finns något som kommunen anser att det bör ändras så går det även snabbt att uppdatera ritningarna eftersom alla professionella aktörer idag arbetar med digitala ritningar. Att göra ändringar är enkelt och du kan i många fall ladda upp filerna direkt i en portal hos kommunen istället för att skicka dem med posten.

Brandskyddsmålare och dess tjänster

7 jul 2019

brandskydd

Att jobba som brandskyddsmålare innebär att man dagligen jobbar med brandskyddsmålning utifrån olika perspektiv och säkerhetsnivåer. Man jobbar med byggnadstekniska brandskydd genom att applicera rätt skydd beroende på behov, funktion och material. Överlag är detta ett arbete som ska överlåtas till proffs för att brandskyddet ska bli så korrekt som möjligt.

Brandskyddsmålning på arbetsplats innebär att företaget kommer ut till en arbetsplats och målar de byggnadsmaterial som behöver detta skydd innan montering sker. Det kan exempelvis vara ett tält uppställt på arbetsplatsen där målningen genomförs.

Ett annat alternativ är att brandskyddsmålning sker direkt efter att rostskyddsmålning genomförts. Med andra ord sker arbetet vid produktionen och man tillför denna extra brandsäkerhetsnivån.

Viktigt att skydda alla byggnader

Brandskydd av trä sker bland annat på bostäder, butiker och mindre byggnader. Genom att genomföra brandskydd på träväggar och tak skapas ett fördröjt spridningsförlopp på branden vilket därmed minimerar skadorna som hinner uppkomma. Därmed minskar ju även risken för personskador.

Även stålkonstruktioner behöver brandskyddas för att minska risken för att stålet ska smälta eller bli så poröst att konstruktionen faller samman. Beroende på hur konstruktionen ser ut används olika slags brandskydd. Det kan vara brandskyddsmålning direkt på stålkonstruktionerna men även stenull, gips m.m.

Brand kan också spridas via rör vilket innebär att brandtätning behöver genomföras. I detta fall är det däremot inte brandskyddsmålning som används utan snarare olika sätt att täta rören för att minimera brandspridning. Det kan exempelvis vara ventilationsgenomföringar i väggar och golv.

Brandduk under byggnation

Brandskyddsmålning innebär att begränsa eldens spridning. Det används därmed bland annat på offentliga lokaler, sjukhus och lokaler där man behöver ha extra säkerhet. Men medan man bygger upp dessa lokaler kan även säkerheten behöva sättas högt. I detta fall kan så kallade branddukar monteras upp. Detta sker generellt av företag som jobbar med brandsäkerhet med fokus på konstruktioner.

En brandduk hängs upp likt en presenning och skapar därmed en innervägg mellan två avdelningar på byggarbetsplatsen. Därmed blir det en liknande effekt som om en innervägg ställts upp. Man kan även använda branddukar för att enkelt täcka en container eller andra förvaringslösningar. Dessa dukar skyddar inte helt och håller mot brand men står emot elden under en viss tid. Detta på samma sätt som andra brandskydd håller en viss påfrestning och därmed saktar ner brandförloppet.

Det är främst företag som anlitar brandskyddsmålare då detta generellt används på större lokaler, arbetsplatser och offentliga lokaler. Men självklart kan även privatpersoner anlita dessa företag om man vill se över sitt eget brandskydd och se vad som kan förbättras för att begränsa eldförlopp.

När det är dags för en plattsättare

12 jun 2019

Arbetar du med bygg och renovering? Om du har en hantverkarfirma och behöver en duktig plattsättare, kanske du antingen annonserar om en sådan i de kanaler som du känner till, eller ser till att anställa någon. Då gäller det att du får tag i en duktig plattsättare och dessutom någon som kan tänka sig att arbeta enbart med plattsättning. Det är inte alla hantverkare som kan tänka sig att sätta kakelplattor hela dagarna i ända, men ska man få en badrumsrenovering gjord under kort tid är det viktigt att alla kan göra sin del av hela händelsekedjan fram tills att hela badrumsrenoveringen är klar.

Anlita egna företagare för totalentreprenad

Behöver du någon som har eget företag och som kan tänka sig att bli anlitad som egen företagare? Om man är en hantverkarfirma som erbjuder sig att ta på sig ett totalentreprenadskap är det viktigast att få tag i duktiga plattsättare som har egna företag. Det är lättare då man inte är skyldig att erbjuda arbete när uppdraget är slutfört. Anlitar man i stället företagen som egen anställda, är det lättare att erbjuda uppdrag än att erbjuda anställning. När det sedan är dags för nästa arbete, vet man sällan vad det nya uppdraget innebär, att i det läget se till att ha sysselsättning för till exempel plattsättning, är inte givet. Man behöver väldigt många projekt som duggar in för att våga sig på att anställa egna plattsättare.

Arbetar som plattsättare i Täby

Är det så att du söker en plattsättare i Täby, finns det minst ett 40-tal plattsättare som man kan anlita. Så är det så att du som hantverkarfirma letar efter en plattsättare så leta efter någon plattsättare som arbetar noggrant, med stor ambition om att göra alla sina kunder 100 procent nöjda. Då vet du att du kan anlita dem för de uppdrag som kräver en snabb plattsätttare och som gör jobbet på sätt som du som hantverkarfirma kan lita på är bra och som man inte behöver skämmas för. Det värsta vore att anlita en plattsättare som man sedan får gå in och göra om jobbet. En sådan plattsättare är ingen idé att anlita fler gånger. Hur man hittar en sådan? Börja med att googla "plattsättare Täby" för att hitta några som du kan ta kontakt med och undersöka hur de arbetar. Ta referenser, och hör dig för om hur de arbetar så att du får en bra uppfattning om hur de arbetar. Lycka till!

Så hittar du byggföretag i Stockholm

27 maj 2019

Ska du bygga hus i Stockholm? Många attraheras av att bygga ett helt nytt hus, som är helt anpassat efter din familj och de behov som ni har. Istället för att behöva flytta in i ett hus som är anpassat efter er familj så bygger du ett hus som är helt perfekt just för er familj. Säg att ni har 4 barn, och behöver 5 sovrum, då kanske man bygger sig ett hus med 7 rum och kök. På så sätt kan alla få eget rum att bo i. Då får man ett gemensamt vardagsrum och ett eventuellt arbetsrum, där man kan sitta om man behöver arbeta hemma någon dag.

Hur ska huset konstrueras?

Många gillar öppna planlösningar, och det brukar ge öppna ytor och högt i tak. Att bygga små rum som stängs in av väggar och dörrar, var något som man oftast gjorde för snart 100 år sedan. Under 1900-talets början var det populärt att bygga hus med många små rum. Man ville stänga om kök och skilja av vardagsrummet från köket. Möjligen byggde man en smal gång mellan köket och matsalen, där kökspersonal kunde gå med maten till och från köket. Numera har vi ingen kökspersonal som arbetar i kök. Vi lagar maten själva och äter oftast maten i köket. Dessutom är det inte många längre som har särskilda matsalar. Ofta möblerar man med matbord och stolar i ett hörn av vardagsrummet, och kanske bara har ett enklare bord med stolar i köket där man äter frukost och maten till vardags. Och numera brukar man bygga både kök och vardagsrum i ett enda stort rum.

Viktiga kriterier när du väljer företag

Så när du har bestämt dig för hur huset ska se ut, kanske du bör välja ett byggföretag som bygger huset åt dig, men hur väljer man ett byggföretag? Vad ska man gå efter i valet av en sådan byggare? Här går vi igenom några bra kriterier i val av byggföretag i Stockholm:

  • totalentreprenad – det kan vara bra att välja ett företag som kan erbjuda alla tänkbara hantverk när det kommer till att bygga hus i Stockholm.
  • erfarenhet – det är viktigt att anlita ett byggföretag som har stor erfarenhet av bygge av hus. Allt kan hända under tiden som man bygger ett hus, då är det mycket viktigt att man har hantverkare som är erfarna och som kan lösa olika problem snabbt och på ett bra sätt.
  • mångsidiga byggare – detta har med att göra med att man vill ha ett byggföretag som har stora resurser och som kan lösa olika problem som kan uppstå under ett husbygge.
  • goda referenser – detta är nästan viktigast; man vill ju anlita en pålitlig byggare, som levererar det de lovar.
  • bra pris – ett bra pris är en ganska vag sak. Det viktiga är att man får just det pris som man kan förvänta sig i förhållande till arbetsinsats.

Lätt hitta målare i Stockholm

17 apr 2019

Den som bor i Stockholm behöver inte leta länge för att hitta en professionell målare som kan hjälpa till med målningen av lägenheten, fasaden eller sommarstugan. I Stockholm jobbar många målare, både i egna firmor eller som anställda i ett större företag. Måleriyrket är populärt i Stockholm och varje år utexamineras ett hundratal nya målare som sedan börjar som lärlingar tills de är fullärda och kan ta anställning som professionella målare.

Fördelarna med att anlita målare

Det är alltid en fördel att anlita proffs när det kommer till målning. Målning och tapetsering är visserligen exempel på hantverk i hemmet man som lekman kan klara själv; man riskerar inte att orsaka skador och resultatet blir ofta hyfsat även om man slarvar lite eller inte riktigt vet hur man ska göra. Så bra är de moderna färgerna.

Men med en riktig målare får man ett perfekt resultat,och det är något som verkligen syns. Den professionelle målaren lägger stor vikt vid underarbetet, som tvättning, spackling och grundmålning, och ett bra underarbete syns alltid på resultatet. En annan fördel med att anlita en målare är att färgen blir billigare, eftersom målaren kan köpa den på företaget.

Stor konkurrens bra för dig som kund

Att det finns många målare i Stockholm leder förstås till stor konkurrens, vilket kan vara svårt för mindre måleriföretag, men gör det lätt för kunden. Bra målare har dock inga problem att få jobb, så det är verkligen ett yrke som ställer stora krav inte bara på yrkesskicklighet, utan även på att man är social, flexibel, lyhörd, ödmjuk och har en bra kondition.

För dig som kund är det naturligtvis bra att konkurrensen är stor, eftersom priserna pressas och det alltid finns en ledig målare att få tag i. Samtidigt kan det ibland vara lite svårt att veta vem man ska välja när utbudet är så stort. Ett bra tips är att söka på rekommendationssajter som till exempel reco.se, eller att Googla efter Målare Stockholm och läsa omdömen på Google reviews.

Vad kostar en målare i Stockholm?

Stockholm är ju generellt dyrare än resten av landet, men samtidigt gör den hårda konkurrensen att priserna håller sig nere. Snittpriset per timme för en målare i Stockholm ligger på mellan 500 och 600 kronor inklusive moms men innan rotavdrag. Om du anlitar en målare för jobb i ditt hem kan du således via ROT dra av 30% av arbetskostnaden. Samtidigt tillkommer kostnader du inte kan dra av, till exempel resekostnader samt kostnader för spackel och färg.

Du ska alltid be att få en offert där alla eventuella poster finns medräknande och som ligger så nära det verkliga slutpriset som möjligt. Kan du komma överens med målaren om ett fast pris är det ännu bättre. En bra målare kan uppskatta hur lång tid ett jobb kommer att ta och kan utan problem erbjuda ett fast pris. Det överenskomna priset kan komma att bli högre om något oförutsett inträffar, men målaren kan inte höja priset med mer än 15% jämfört med offerten.

En bra målare utmärker sig

När du anlitar en målare i Stockholm får du ett väl utfört arbete och dessutom en garanti på arbetet. Skulle det bli några problem har du två års reklamationsrätt. En bra målare lyssnar på dig som kund och känner sig inte klar med jobbet förrän du är nöjd och har godkänt resultatet. Det är så man tar sig upp i konkurrensen och blir en populär och ofta anlitad målare i Stockholm.

Här finns ett måleriföretag vi kan rekommendera: https://www.målarenstockholm.se.

När du behöver en elektriker i Solna

11 apr 2019

Behöver du göra renoveringar eller reparationer hemma? Bor du i Solna? Behöver du helt enkelt en duktig elektriker som hjälper dig både att dra el och som hjälper dig med nödvändiga renoveringar eller osm felsöker elen i ditt hus? En elektriker kan göra så mycket mer än bara dra el. En elektriker är inte någon som säljer el till oss, kunder, utan en elektriker kan hjälpa dig att spara el, blir mer miljövänlig när det kommer till elanvändning och höja både värdet på din bostad och se till att elavändningen blir mer effektiv och bättre på många sätt.

Det kan en duktig elektriker göra

Om man ber en elektriker komma hem till en, kan de analysera din användning av el och hjälpa dig att till och med minska elanvändningen, eller åtminstone se till att den används på ett mer effektivt sätt. I synnerhet om du har ett hus och möjlighet att bygga solpaneler på ditt tak, kan dessutom en duktig elektriker se till så att du kan bli en bra kugge i helomvändningen mot miljövänlig elanvändning. Men bor du i vanlig bostad där du inte har möjlighet att bygga miljövänlig elanläggning, kan du få hjälp med följande.

1. Dator och internet

Alla behöver vi ju el för att överhuvudtaget kunna använda dator. En elektriker kan hjälpa till med internet och routrar. Hon, eller han kan se till så att brandväggar, och datorsäkerheten fungerar som den ska. OM du tycker det är svårt att få internet att fungera så kan en sådan elektriker hjälpa dig med det.

2. Film och fiber

Vi har alla vant oss vid att kunna se på bio hemma, och har vi ingen bio, har vi vant oss vid att kunna titta på film när som helst. Barnen vill se sina filmer, de vuxna vill kunna titta på det stora utbud av filmer som internet har försett oss med. En elektriker kan se till så att internet, eller om du så önskar fiber dras till din bostad och sedan installeras på rätt sätt hemma hos dig. Och skulle du vilja bygga en egen biosalong hemma, så kan hon, eller han hjälpa dig med det.

3. Säkerhet och larm

Vill du ha större säkerhet hemma? Då kan du få det med hjälp av en duktig elektriker. Du behöver installera larm som utlöses när någon försöker ta sig in genom fönster eller dörrar och som kopplas till ett larmskåp så att du kan sätta på och ställa av larmet. Det år svårt utan en elektriker.

Vill du få tag i en elektriker i Solna? Läs då mer här.

Tjänster från mindre byggföretag

5 apr 2019

bygge

Byggföretag kan innebära företag som bygger extremt stora konstruktioner så som höghus och tunnlar men likväl de som bygger om badrum, sätter in dörrar och monterar fönster. Några vanliga tjänster som kan hittas hos ett mindre byggföretag är exempelvis dessa:

Badrumsrenovering – En klassisk tjänst som byggföretag erbjuder mot privatpersoner. Ofta har man all kompetens inom företaget så som plattsättare, snickare och elektriker. Men ibland kan det behövas extern kompetens. Det allra vanligaste är att badrumsrenovering sker på totalentreprenad vilket därmed innebär att företaget ordnar med allt – från planering och genomförande till fakturering.

Måleri – Måste man kontakta en målare för att få fasaden målad? Nej, du kan lika gärna vända dig till en flyttfirma. På de flesta byggföretag finns nämligen målare anställda då en rad byggprojekt innebär att ett målerijobb uppstår.

Elektriker – I likhet med att byggföretaget kan kontakts vid behov av målare går det att kontakta dem vid behov av en elektriker. Kom ihåg att en rad elektriska installationer inte får genomföras själv vilket innebär att du måste köpa in tjänsten om du inte har rätt certifiering.

Bygg och Snickeri – De flesta förknippas en byggfirma med byggande och renovering. Det är dessa man kontaktar för att få en attefallshus byggt på gården, om en terrass ska byggas eller om innerväggar behöver sättas upp för att skapa nya rum inomhus.

Byggfirma eller enskild hantverkare

Som påvisats kan du alltså lika gärna kontakta en målare direkt eller kontakta en byggfirma, som fbpab.se när måleriarbete behöver utföras. Vad är då skillnaden?

Den stora skillnaden är att byggfirmor tar övergripande ansvar för ett helt projekt. Är det ett projekt där det behövs målare, elektriker och snickare kan du själv kontakta dessa tre olika yrkesgrupper – eller anlita en enda byggfirma som har all kompetens inom samma företag. Det som primärt skiljer är därmed bredden. De kan ta åt sig större projekt och tar sedan ansvaret för hela projektet utan att man som kund behöver oroa sig över vilka yrkesgrupper som behöver anlitas.

Med en större bredd blir det även enklare för kunden att anlita företaget i framtiden om man är nöjd med ett jobb som utförts. Kanske har en innervägg satts upp av en snickare från företaget och kunden känt sig mycket nöjd med arbete, service och bemötande. När det sedan behöver utföras en el-installation blir det självklart för personen att kontakta samma byggföretag. Det är uppskattat av kunden att kunna vända sig till samma företag oavsett vilken hjälp man behöver i hemmet.

 

Är du i behov av en grävmaskin?

4 apr 2019

När man ska göra större renoveringar eller bygga om huset? Allt som ska byggas på marken kräver att marken bearbetas för att hålla för den nya tyngden eller måste ha en plan och jämn yta. Det kan krävas omfattande markarbeten för att kunna börja bygga.

Ibland hittar man mycket vatten i marken när man gräver upp den. Då måste man dränera bort överflödigt vatten för att marken ska bli hårdare. I andra fall hittar man stora stenar eller berg som måste avlägsnas. När det är mycket berg måste man eventuellt spränga bort dessa.

Hur görs markarbeten?

Vid de allra flesta markarbeten behöver man kraftfulla maskiner som till exempel grävmaskiner, schaktmaskiner och dumpers. Grävmaskiner utför grundarbeten, schaktning, rörläggning, stödmurar, dräneringar, vatten och avloppsinstallationer, sten- och plattsättning, och anläggning av trädgårdar.

Dränering - få bort överflödigt vatten 

När man bygger ett nytt hus eller fastighet måste man säkerställa att det inte är för mycket vatten i marken där man ska bygga. Är det en ombyggnation kan en gammal dränering ha slammat igen. Man kan märka att man har problem med fukt i källarutrymmen om det luktar eller om det är fuktspår på väggarna. Det går att göra en dränering så länge det är varmare än -20 grader. En dränering görs genom att man gräver upp runt huset med grävmaskin och leder bort vattnet via dräneringsrör.

Kommunalt avlopp

När man ska ansluta byggnader till kommunalt vatten och avlopp krävs det omfattande markarbeten. Man gräver och gör plats för rören. Även vid andra avloppslösningar görs med grävmaskin som till exempel markbädd, mindre reningsverk, slamavskiljning eller avloppstank.

Service och byten av serviceledningar 

Det krävs en del markarbeten när man byter serviceledningar vid ombyggnation, flytt eller byte av ställverk, serviceenhet, fasadmätarskåp eller kabelmätarskåp. Det krävs att man noggrant gräver och gör plats för ledningar med mera. Och det är viktigt att inte gräva sönder befintliga ledningar med till exempel el, fiber, tele och vatten. Det kan bli stora problem om man inte är noggrann.

Fiber och kabelmatningar

När det gäller fiber- och teledragning behövs det mycket markarbete. Då krävs kraftiga maskiner för att kunna göra ett korrekt arbete. Det är inte ovanligt att stora stenar eller delar av berg hittas där man ska gräva. Det finns modern teknik att använda för att undersöka marken innan man börjar gräva. I vissa fall krävs sprängning för att kunna gräva. Nästan alla markarbeten kräver kraftiga maskiner som till exempel kraftiga grävmaskiner.

 

Vem är kontrollansvarig för bygget?

29 mar 2019

Vid alla byggprojekt krävs det att man noggrant följer lagar och regler och att dessa kontrolleras kontinuerligt av en kontrollansvarig som måste anges innan byggstart.

När privatpersoner ska göra byggen som kräver bygglov och anmälan till myndigheter gäller samma sak. Då kan det vara tryggt att anlita ett företag som sysslar med sådana tjänster. Det är ett oerhört krångligt regelverk med mycket administration om man inte är insatt. Det är väldigt tryggt att få extern hjälp av experter så allt går rätt till så att man inte råkar ut för problem.

Ett bygge kräver noggranna kontroller

När man står inför ett större byggprojekt, oavsett om man är privatperson eller leder ett byggföretag finns det krav på att man har en kontrollansvarig för bygget. Detta är för att säkerställa att bygget följer branschens lagar och regler för bästa resultat. Det är reglerat i bygglagstftningen.

Det finns även krav på att det tas fram en så kallad kontrollplan innan byggstarten. I denna ska det det framgå hur bygget ska genomföras i enlighet till gällande regelverk. Sedan ska det under byggets gång göras noggranna och kontinuerliga kontroller att dessa följs. 

Allt dokumenteras noga och ligger sedan som grund till slutbeskedet som är avgörande för att byggnaden ska bli godkänd och klar att flyttas in i.

Stöttning genom hela byggprocessen

Att ha en kontrollansvarig person på bygget ska ses som ett stöd och bollplank. Byggherren ska se kontrollansvarig som ett bollplank och en trygghet att allt sköts korrekt och enligt byggplanen. Det ger lugn i magen hos den ansvariga på bygget och att man tryggt kan fokusera på själva byggandet.

Vid uppkomna avvikelser kan man direkt åtgärda dessa och inte få ett bakslag senare och kanske måste göra om vissa delar i ett sent skede med förseningar till följd.

Dokumentation genom hela projektet

Allt som sker i bygget och kontrollplanen dokumenteras noga. Detta för att enkelt kunna gå tillbaka och se vad som gjorts och att kontrollplanen har följts. Dokumentation ligge som grund i slutbesiktningen.

Att alla byggen kräver en kvalitetsansvarig infördes 1995 i plan- och bygglagen och ersatte den tidigare funktionen som hette "ansvarig arbetsledare". Det uppfördes krav en kvalitetsansvarig på alla arbeten som krävde en anmälan till byggnadsnämnden. 

Senare kom också högre krav på kunskaper och kompetens hos dessa. Numera måste även alla som är kontrollansvarig på större byggen måste vara certifierad för att säkerställa att rätt kunskaper finns rent juridiskt och byggtekniskt.

Hitta en bra arkitekt i Stockholm

28 mar 2019

Det går att bygga ett bra hus utan att ta hjälp av en arkitekt. Du kan till exempel välja att bygga ett så kallat kataloghus, en lösning som tillhandahålls av många husfabrikanter. Vanligtvis har en husfabrikant ett stort urval hus att välja bland, från väldigt billiga och kanske lite tråkiga hus, till mer exklusiva hus med stor boyta och fina kvalitetsmaterial. Att bygga ett kataloghus är så enkelt som att peka på det hus man vill ha, betala och sedan få huset byggt.

Även kataloghus är förstås ritade av arkitekter från början, men idén har varit att skapa hus utifrån vissa minsta gemensamma nämnare. Kataloghusen är byggda för att kunna uppföras snabbt och enkelt utifrån färdiga moduler. Vill du ha ett hus som är byggt helt och hållet utifrån dina önskemål och förutsättningar, samt de förhållanden som råder på tomten, så måste du anlita en arkitekt.

Det måste inte vara dyrt med arkitekt i Stockholm

Att anlita en arkitekt är inte fullt så dyrt som många tror. Visserligen ligger en arkitekts timpris i Stockholm ofta på över tusen kronor i timmen, men det går också att hitta arkitekter i Stockholm för halva det priset, om man är beredd att satsa på en lite mindre erfaren arkitekt, som kanske nyligen gått ut arkitektutbildningen. Det kan till och med vara bra att satsa på en sådan ung, hungrig arkitekt som vill visa vad hen går för, särskilt om man vill ha ett hus som sticker ut lite.

Verklighet av visioner

En arkitekts uppgift är att ge liv åt husbyggarens tankar om sitt drömhus. Därför är det viktigt, om du anlitar en arkitekt, att du inte är rädd för att verkligen berätta hur du vill ha det. Var inte rädd för att inte kunna de rätta tekniska termerna eller för att ha naiva idéer om huset, en duktig arkitekt kan överföra dina tankar och önskemål till verkliga förhållanden och berätta vad som är möjligt och inte. För en arkitekt är det alltid bra att veta så mycket som möjligt om de som ska bo i huset, hur deras liv ser ut och vad de tycker utgör ett bra boende.

Hitta rätt arkitekt

Vill du hitta en duktig arkitekt i Stockholm kan du söka på ”Stockholm arkitekt SAR”, så får du genast upp en rad träffar. Ring gärna upp kontoren och be att få prata med ansvarig arkitekt för att höra hur de kan hjälpa dig. Att anlita en arkitekt är ett stort steg och det är viktigt att det blir rätt från början. Känns det inte som att det klickar vid första kontakten är det antagligen bättre att leta vidare. När du däremot hittar någon du tycker verkar bra, be om att få ett möte där ni berättar lite om vad ni är ute efter. Kanske har du hittat den arkitekt i Stockholm som kan hjälpa er att få ert hus precis som ni vill ha det.

Läs mer om hur en arkitekt arbetar här: https://www.arkitektstockholm.biz/

 

Har du kallt hus i Örebro?

25 mar 2019

Bor du i Örebro och har ett kallt hus? Det finns många bättre och sämre metoder som är bra för hus när det kommer till isolering i Örebro. Det finns bättre och sämre isoleringsmaterial att tillgå. De slags material som man kan rekommendera är de som är naturliga, förnybara och som är bra för människor och djur. Dessutom är de bra för huset. 

Positivt med miljövänliga isoleringsmaterial

Vi vill ju alla ha mer av miljövänliga byggmaterial. Liksom miljövänliga produkter som verkligen tar hänsyn till användningen, eller rent ut sagt slöseriet av jordens resurser. Vi behöver mer av förnyelsebar energi, förnybara material och både mer av återanvändning och återvinning av det som vi tar från jorden. Det kommer inte att vara i evighet, det tar slut och det är begränsat. När det kommer till våra villor här i Norden behöver vi bättre och mer isolering. Vi behöver mer isolering av våra hus. Våra hus i Norden riskerar fukt och kyla. Har de bättre isolering skonas de av både värmen och kylan.

Så bör man isolera 

När det kommer till rätta husbyggen och isolering av hus, gäller det att isolera på rätt sätt. Isolerar man på fel sätt riskerar man att bygga in fukten och problemen i stället för att se till att fukten och problemen försvinner. När man ska isolera är det viktigt att bygga med rätt slags fuktspärrar och ventiler, om inte riskerar man mögelbildning och skador på fastigheten. Här är det viktigt med professionella byggare som kan hjälpa till med rätt slags isolering av hus. Isolerar man med träfiber vet man att det är material som "andas" det vill säga som tar åt sig fukten men som släpper igenom den dit den hör hemma; utanför fastigheten.

Hellre energieffektivitet

På området finns det många fastigheter som inte är hållbara eller som byggs med energieffektiva metoder. Många byggare fuskar med både metoderna och materialen. Som resultat får man hem som både människor och djur mår dåligt i. Hem som inte håller och som man får ersätta med nya material för att man har fuskat med byggmetoderna tidigare, för att man har fuskat med materialen och använt sådant som inte är bra för fastigheterna. Gäller att hitta en kunnig och pålitlig leverantör när det kommer till hållbara material för bygget av huset. Många kommuner har också energideklarationer. Det innebär att man kräver av sina invånare att inte slösa med energin till onödig uppvärmning som bara försvinner ut på grund av för dåli isolering av villan i Örebro.

Attefallshus – det här gäller

21 mar 2019

Den som vill ha mer boyta, men inte vill förändra något på sitt hus, kan i stället bygga ett komplementbostadshus på tomten. Sedan 2014 är det tillåtet att uppföra att komplementhus på sin tomt under vissa förutsättningar gällande yta, nockhöjd och placering. Dessa hus kallas Attefallshus, efter den kristdemokratiske politikern Stefan Attefall, som var bostadsminister 2010-2014.

Det så kallade attefallshuset (som inte heter så i lagböckerna) gav husägare större möjligheter att bygga nytt på tomten än de hade med den gamla tillåtna typen av komplementbyggnad, Friggeboden. En Friggebod är mindre och dessutom är det inte tillåtet att använda den som permanentbostad, vilket det är med Attefallshus. Man kan alltså bygga ett Attefallshus på tomten till ett tonårigt barn, eller för att yra ut.

Bygglov behövs inte

Själva huvudsyftet med attefallshusen var att det inte skulle krävas bygglov och därmed bli lättare för husägare att uppföra små komplementbyggnader på tomten. Dock är de anmälningspliktiga, så du måste anmäla till kommunen att du avser att bygga ett attefallshus och du måste även vänta in ett startbesked från kommunen. Om du vill bygga din komplementbyggnad närmare grannens tomt än 4,5 meter krävs antingen grannens medgivande eller ett bygglov. Ligger tomtgränsen vid en gata eller annat allmänt utrymme och du vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter krävs alltid bygglov.

Så här stor får byggnaden vara

Ett attefallshus får inte ta upp mer än 25 kvadratmeter av tomten, och det får mäta upp till fyra meter i nockhöjd. Utöver dessa restriktioner är det bara fantasin som sätter gränserna för hur man bygger. För att maximera boytan väljer många att bygga in sovloft och i vissa fall även källare. Det finns inga restriktioner kring hur djupt huset går ner, varför det är fullt möjligt att bygga en extra våning i en källare plus ett sovloft på ”övervåningen” och få upp bostadsytan i attefallshuset till över 50 kvadratmeter.

Kontrollansvarig behövs inte

Vanligtvis behöver man inte anlita en kontrollansvarig vid bygget av ett attefallshuset. Om huset ska användas som bostad krävs dock att det har hygienutrymmen och rinnande vatten, och när VVS ska kopplas in kan det hända att kommunen kräver att de ska finnas en kontrollansvarig vid bygget, men det hänger på hur erfaren byggherren är och vilken byggfirma som används.

Anlita pålitlig byggfirma i Stockholm

Stockholm med kranskommuner ligger i topp vad gäller uppförandet av attefallshus, men Göteborg och Gotland ligger inte långt efter. Generellt är det populärast att bygga attefallshus i områden där tomtpriserna är höga, för att maximera boytan på mindre tomter. I Stockholm finns många byggfirmor som är duktiga både på att bygga och på att rita attefallshus. Även om du har en tydlig idé om vad du vill ha, försök att hitta en byggfirma i Stockholm som kan hjälpa till med idéer kring utseendet och funktionen på byggnaden. Det är alltid bra med input från flera håll, och eftersom ett attefallshus kan se ut och byggas på många olika sätt kan det vara bra att få lite extra inspiration och idéer.

En bra byggfirma i Stockholm kan ta totalentreprenad på bygget, och står då för allt arbete och kompetens, men du får bara en faktura. En smidig och praktisk lösning för att få ett smidigt och praktiskt litet hus!

Dags för att nytt boende - bygg nytt

11 mar 2019

När du drömmer om ett alldeles eget och unikt boende så finns det många alternativ att välja på. Tänk dig att få ett hus som är helt anpassat till den egna familjens behöv och önskningar. Det är en härlig känsla att en dag få kliva in i sitt egna unika hus. Från att ha suttit i den gamla bostaden och planerat och gjort alla valen i teorin.

Vilket sorts hus behövs?

Det första steget är att bestämma vilket typ av hus och hur stort hus man vill ha. Ett bra tips är att tänka sig 10 år framåt i tiden och utgå ifrån det. Tänk gärna tidslöst, trender kommer och går. Dagens trender kanske blir hopplöst ute snart och det är lätt att falla för frestelser i inredningsmagasinen som man senare ångrar. 

Vart ska huset stå

Om man tänker sig köpa en tomt är det viktigt att undersöka om det är färdigdraget el och vatten eller om det kommer att gå att dra vatten dit. Finns det kommunalt avlopp? Vart ska huset stå på själva tomten? Vill man ha söderläge med sol dagtid eller vill man ha kvällssol? Finns det angränsande väg så vill man kanske ha huset på ett sätt så inte man störs av buller och insyn.

Ett bra sätt är att köpa ett gammalt hus med renoveringsbehov och riva det. Då har man all el och vatten klart. Undersök hos kommunen om hur planerna ser ut i områdedet i framtiden så ni inte får en tråkig överraskning i form av en större väg eller industri i närheten.

Budget

För de allra flesta är priset avgörande. Vad får projektet kosta? Det är viktigt att ta reda på vad man har råd med så man inte får problem i framtiden.

Det finns många hustillverkare på marknaden med olika hustyper och sätt att arbeta på. Våga vara kritisk och jämför. Fråga vänner och bekanta om råd och erfarenheter. Ju mer påläst du är ju mindre är risken att du blir besviken. 

Värme och isolering

Hur tänker man gällande isolering? Det kan vara klokt att satsa på en bra isolering. Det ger en lägre uppvärmningskostnad i längden och är ett bra skydd mot fuktskador i framtiden.

Det finns många moderna alternativ gällande uppvärmningen. Bergvärme är dyrt med väldigt säkert. En lokal luftvärmepump är betydligt billigare men kan vara lite osäkrare över tid. 

Köpa ett färdigt hus

Funderar du på ett hus i lösvirke eller ett färdigsbyggt i fabrik? Att bygga ett hus på lösvirke är självklart ett svårt och tidskrävande projekt som kräver mycket kunskap. Då är det betydligt lättare och tryggare att välja ett färdigbyggt hus där tillverkaren sköter hela projektet. Dessa hus är av hög kvalitet och man ska kräva att det byggs med garantier.

 

← Äldre inlägg