Byggtips

Vårt bästa byggtips – god planering!

Om man ska svara på frågan om vilket det bästa tips som man kan ge gällande en byggnation är så ser det ut enligt följande: se till att ha en plan och se till att följa denna. Detta oavsett om det handlar om att du ska bygga en veranda, byta ditt tak, renovera badrum eller bygga ett uterum på din gård. Det färdiga resultatet blir aldrig bättre än den initiala planeringen.

Kort och gott; du måste se över vilket material som ska användas (och väga alla alternativ mot varandra ) vilka verktyg som krävs, du måste uppskatta hur lång tid projektet tar (och addera ytterligare några dagar; en byggnation tar alltid längre tid än vad man räknat med) samt se över din egen kunskap också.

Där ligger ofta den stora boven i dramat. Många har en förmåga att överskatta sin egen förmåga och på samma ång underskatta projektets svårighetsgrad. En ödesdiger kombination som leder till att misstag begås, att kostnader skenar iväg och att man ledsnar och forcerar sig igenom byggnationen. Alla har inte samma förmåga att bygga, alla har inte det naturliga handlaget och ju förr man inser sina begränsningar – desto bättre är det. Vi menar här inte att man ska avstå från att bygga.

Tvärtom – det är roligt och det är väldigt utmanande. Det vi menar är att man kanske ska välja projekt med lite större omsorg och med en lite lägre svårighetsgrad. Att bygga räcken till verandan – inga problem. Att ge sig på att renovera hela badrummet däremot; där bör man som lekman överväga att kalla in professionell hjälp. Det är skillnad på en byggnation och en byggnation.

God planering är A och O

Om vi ska rada upp några punkter som vi anser ska ingå i det vi kallar en god planering så ser de ut som följer:

  • Bra material. Se till att aldrig fuska med materialet. Du kommer att tjäna i slutändan på att lägga några kronor extra på bättre produkter.
  • Verktyg. Detsamma gäller verktygen; det blir ett effektivare jobb och det blir betydligt roligare om du har rätt verktyg och maskiner. Det finns ofta att hyra och du behöver inte köpa på dig allt som krävs.
  • Tid. Du vet hur det är, du ska måla sommarstugan och tänker att det tar ungefär en vecka. Två veckor in i ditt målerijobb så börjar du stressa upp dig – semestern håller på att ta slut! Se till att avsätta tillräckligt med tid. Stressar du så blir det betydligt sämre i slutändan.
  • Rivning. Det är en alltför bortglömd punkt. Innan du kan börja bygga eller renovera så måste du i många fall riva ut det befintliga och det är något som ofta kräver exempelvis en container och speciella maskiner. Se till att detta är ordnat så att du kan sätta igång med att bygga så fort som möjligt.
  • Förvaring, skydd och hjälpmedel. Vad händer om det börjar regna då du ska bygga? Det svenska klimatet är nyckfullt och du kan inte lita på att en vecka i juli per automatik kommer att innebära strålande sol. Ett väderskydd gör dig oberoende av vädret och exempelvis en byggnadsställning ger dig ett effektivare jobb (förutsatt att du ska göra ett ingrepp som kräver en sådan). Gemensamt dem emellan är att du bör vara ute i god tid då du ska hyra.

Innan du sätter igång med bygget

Vidare så tycker vi att du alltid ska ställa dig själv tre stycken frågor innan du sätter igång med din planering; tre frågor som ska utgöra själva startskottet och som ser ut så här:

  • Behöver jag ett bygglov? Det är alltid en god idé att läsa på innan man sätter igång med att bygga. Det är nämligen inte helt otroligt att det kan komma att behövas ett bygglov – eller åtminstone ett godkännande från Byggnadsnämnden i din kommun. Ring ett samtal och hör dig för. Här kan vi även lägga till att det alltid är att rekommendera att du meddelar dina grannar om någon större byggnation ska göras.
  • Behöver jag i så fall även en kontrollansvarig? Förenklat så kan man säga att om du behöver ett bygglov så behöver du troligen också ha en kontrollansvarig vid din sida som bistår dig genom hela processen.
  • Får jag verkligen göra allt? En väldigt viktig fråga som primärt rör ett område – elektricitet. Ska du renovera i hallen och överväger spotlights i taket, vill du lägga golvvärme i köket eller vill du byta ut en strömbrytare mot en dimmer? Du måste anlita en behörig elektriker. Se till att följa regler och lagar som finns.