VVS-slarv, en vanlig orsak till fuktskador i badrum

När det kommer till att hitta en hantverkare som ska utföra arbeten i badrum är det oerhört viktigt att du väljer en välrenommerad firma som du vet att du kan lita på i alla väder. Minsta lilla misstag i arbetet med tätskikt eller vid installation av rör och värmeslingor kan leda till fuktskador som kan komma att kosta tiotusentals kronor att åtgärda.

Drygt 30 procent av alla vattenskador i hemmet uppstår i badrummet och en vanlig orsak till detta är att man har använt sig av undermåliga VVS-tekniker. Eftersom det dagligen passerar ett stadigt flöde av vatten i ett badrum räcker det med minsta lilla brist för att orsaka stora skador och om det förekommer brister i tätskikt eller liknande är det bara en tidsfråga innan hela badrummet är vattenskadat.

Av de vattenskador som uppkommer i badrum beror 25 procent på läckor i tätskiktet vid anslutningen till din golvbrunn, 25 procent på läckor i rör, 12 procent på läckor på tätskikt i golv och 6 procent på läckor i tätskikt i vägg. Av detta kan man utläsa att det är oerhört viktigt att se till att man har en kunnig och kompetent VVS-tekniker som ser till att tätskiktet håller tätt i alla fogar och framför allt i anslutningen till golvbrunnen. Det kan vara bra att kontrollera extra noga att den firma som du valt att anlita har god kännedom om detta och vet hur man ska göra för att undvika vattenskador till hundra procent.

Åtgärder som man kan vidta för att i största mån undvika denna typ av vattenskador är bland annat:

  • Att rengöra och rensa golvbrunn och vattenlås med jämna mellanrum
  • Försäkra sig om att toalettstol och handfat sitter ordentligt fast i vägg eller golv.
  • Installera hela och säkra ballofix vattenlås som du enkelt och smidigt kan använda för att stänga tillförseln av vatten till blandare eller tvättmaskin. Stäng gärna av vattentillförseln helt om du ska resa bort en längre tid för att undvika att vattenläckor uppkommer medan du är borta.
  • Se till att det finns tillräckligt med fall i hela badrummet så att allt vatten riktas mot golvbrunnen
  • Installera en droppdetektor som automatiskt stänger av vattnet om det har droppat i över en timme. Att installera en droppdetektor kan även innebära att du får rabatt på din villaförsäkring av vissa försäkringsbolag.
  • Var uppmärksam på eventuella bubblor eller sprickor i matta eller tapet då detta kan vara en indikation på att det finns fukt där under.
29 Jun 2016