Vem är kontrollansvarig för bygget?

Vid alla byggprojekt krävs det att man noggrant följer lagar och regler och att dessa kontrolleras kontinuerligt av en kontrollansvarig som måste anges innan byggstart.

När privatpersoner ska göra byggen som kräver bygglov och anmälan till myndigheter gäller samma sak. Då kan det vara tryggt att anlita ett företag som sysslar med sådana tjänster. Det är ett oerhört krångligt regelverk med mycket administration om man inte är insatt. Det är väldigt tryggt att få extern hjälp av experter så allt går rätt till så att man inte råkar ut för problem.

Ett bygge kräver noggranna kontroller

När man står inför ett större byggprojekt, oavsett om man är privatperson eller leder ett byggföretag finns det krav på att man har en kontrollansvarig för bygget. Detta är för att säkerställa att bygget följer branschens lagar och regler för bästa resultat. Det är reglerat i bygglagstftningen.

Det finns även krav på att det tas fram en så kallad kontrollplan innan byggstarten. I denna ska det det framgå hur bygget ska genomföras i enlighet till gällande regelverk. Sedan ska det under byggets gång göras noggranna och kontinuerliga kontroller att dessa följs. 

Allt dokumenteras noga och ligger sedan som grund till slutbeskedet som är avgörande för att byggnaden ska bli godkänd och klar att flyttas in i.

Stöttning genom hela byggprocessen

Att ha en kontrollansvarig person på bygget ska ses som ett stöd och bollplank. Byggherren ska se kontrollansvarig som ett bollplank och en trygghet att allt sköts korrekt och enligt byggplanen. Det ger lugn i magen hos den ansvariga på bygget och att man tryggt kan fokusera på själva byggandet.

Vid uppkomna avvikelser kan man direkt åtgärda dessa och inte få ett bakslag senare och kanske måste göra om vissa delar i ett sent skede med förseningar till följd.

Dokumentation genom hela projektet

Allt som sker i bygget och kontrollplanen dokumenteras noga. Detta för att enkelt kunna gå tillbaka och se vad som gjorts och att kontrollplanen har följts. Dokumentation ligge som grund i slutbesiktningen.

Att alla byggen kräver en kvalitetsansvarig infördes 1995 i plan- och bygglagen och ersatte den tidigare funktionen som hette "ansvarig arbetsledare". Det uppfördes krav en kvalitetsansvarig på alla arbeten som krävde en anmälan till byggnadsnämnden. 

Senare kom också högre krav på kunskaper och kompetens hos dessa. Numera måste även alla som är kontrollansvarig på större byggen måste vara certifierad för att säkerställa att rätt kunskaper finns rent juridiskt och byggtekniskt.

29 Mar 2019