Vem ansvarar för OVK besiktningen?

OVK besiktning är en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet. Inomhusmiljön är viktig eftersom vi spenderar mycket tid inomhus. Vem har då ansvar och vad innebär en OVK besiktning?

En OVK besiktning är en obligatorisk kontroll som måste utföras i alla byggnader. Hur ofta den måste utföras beror helt på vad för byggnad det handlar om. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för en OVK besiktning. I en bostadsrättsförening är det föreningen som står som ansvarig för att besiktningen sker. Om det däremot har skett en renovering i lägenheten så är det värden som är ansvarig för att denna har skett på korrekt sätt. En renovering måste ske enligt reglerna för OVK och en besiktningsman måste kontrollera detta och lämna ett intyg på detta. Det är enbart privatbostäder för en eller två familjer som inte behöver utföra OVK besiktning. Denna sker istället när ventilationssystemet först blir installerat.

Vad innebär OVK besiktning?

En OVK besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll och är precis vad det låter. En obligatorisk kontroll av ventilationssystemet. Att utföra denna form av kontroll är viktigt eftersom vi spenderar allt mer tid inomhus. Om en ventilation inte fungerar som den ska kan detta leda till fukt i byggnaden. Ett tecken på att ventilationen inte fungerar korrekt är att det finns en dålig lukt i byggnaden, men också mögel. Vilket självklart kan leda till allvarliga hälsoproblem. I en besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar korrekt. Det är dock alltid värt att göra en regelbunden service av din ventilation. Ett sätt att göra detta är att ha ett serviceavtal med en firma som kan kontrollera ventilationen regelbundet. De kan sedan också utföra OVK besiktningen för dig så du slipper att själv hitta en firma för detta.

Tips inför OVK besiktning

Det är viktigt att du håller koll på när en OVK besiktning måste ske. Det är inget som måste ske varje år, men alla dina intyg för ventilationen ska vara korrekt ifyllda. OVK besiktning ska ske med regelbundna mellanrum, det är mellan 3 och 6 år generellt. För skolor, förskolor och sjukhus måste kontrollen ske vart tredje år. Detta är eftersom det är viktigt att ventilationen fungerar som den ska just i sådana byggnader. För mekanisk från- och tilluftsventilation och mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning gäller det också vart tredje år. Kontorsbyggnader och flerbostadshus med mekanisk frånluftsventilation och mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning är det istället vart sjätte år som gäller. Läs mer om OVK besiktning på denna webbsida: https://www.ovkbesiktningkarlstad.se/

25 Apr 2020