Varför är en professionell husbesiktning viktig?

Att köpa eller sälja ett hus, oavsett om det är nytt eller gammalt, är en stor och viktig investering. För att undvika obehagliga överraskningar längs vägen är det klokt att genomföra en professionell husbesiktning. En expertbesiktning ger dig insikt i husets aktuella skick och hjälper dig att undvika potentiella framtida problem.

I nästan alla hus, oavsett ålder, kan det finnas dolda skador eller potentiella risker för framtida skador. Att upptäcka dessa problem är oftast svårt för en otränad person. Däremot har en erfaren besiktningsman omfattande kunskap om var vanliga skador uppstår och var riskerna finns för att dessa skador kan uppstå. Som säljare är man enligt lag skyldig att informera om kända brister i huset. Men ibland kan det vara svårt att upptäcka alla sådana brister själv. Å andra sidan har köparen också en undersökningsplikt när det gäller ett objekt. Men för en lekman kan det vara svårt att göra en korrekt bedömning av husets skick.

Förebygg skador i god tid

Att upptäcka skador eller potentiella risker i tid är avgörande för att undvika större problem i framtiden. Genom att agera i tid kan man ofta enkelt åtgärda mindre skador innan de eskalerar till något mer allvarligt. Dessutom ger en husbesiktning dig möjlighet att identifiera risker för skador, vilket ger dig chansen att vidta förebyggande åtgärder och på så vis undvika kostsamma reparationer.

Till exempel, om en fuktskada upptäcks i ett tidigt skede, kan den oftast åtgärdas enkelt och kostnadseffektivt. Om den däremot ignoreras och inte åtgärdas, kan den utvecklas till en omfattande skada som kräver omfattande reparationer eller till och med en delvis eller total rivning av huset.

Anlita en certifierad och erfaren besiktningsman

För att få den mest pålitliga och omfattande husbesiktningen är det viktigt att anlita en certifierad och erfaren besiktningsman. En kvalificerad besiktningsman såsom Marcus Holmström Byggteknik har den kompetens som krävs för att identifiera även de mest dolda problemen och riskerna i ett hus. Genom att anlita en expert får du en objektiv bedömning av husets skick och kan fatta välgrundade beslut inför köp eller försäljning.

För att besiktningsmannen ska kunna utföra en noggrann undersökning är det viktigt att ge honom eller henne full åtkomst till alla delar av huset. Se till att flytta undan hinder, ställ fram stegar och gör alla utrymmen tillgängliga för undersökning. Ju mer tillgänglig huset är, desto mer detaljerad blir besiktningen och desto mer noggrann information får du om husets skick.

29 Aug 2023