Varför är bygglovsritningar så viktiga?

När du ska bygga om eller ut krävs nästan alltid bygglov. Det är kommunen där du ska bygga som beviljar bygglov. I de allra flesta fall krävs bygglovsritningar, även till mindre projekt.

När du lämnar in din ansökan om byggnadslov hos kommunen krävs det nästan alltid fackmannamässiga bygglovsritningar. Så du kan inte själv skissa upp hur du tänkt dig att byggnaden ska se ut. Beroende på vilken kommun du ska bygga i kan kraven variera lite. Men vanligen krävs det för att få uppföra ett plank, carport eller ombyggnad. Vilka handlingar som ska in vid ansökan är kommunen skyldig att upplysa dig om.

Kvaliteten på bygglovsritningarna kan vara avgörande

Att ansöka om bygglov är en ganska komplicerad process där många handlingar och dokument ska skickas in. Det som kan vara helt avgörande är bygglovsritningarna. Kraven på hur ritningarna ska vara utformade går ned till vilken färg du har på papper och hur linjerna är dragna. Informationen som ska finnas med om själva planen för projektet ska vara tydlig och ta hänsyn till många olika faktorer. I vissa fall ska även detaljer som avstånd till angränsande tomter och vägar finnas med.

I detaljplanerade och tätbebyggda områden kan kraven vara större. Själva ritningarna ska heller inte skilja sig från vad som kommer att bli den färdiga byggnaden. Uppgifter som bärande väggar, taklutning och rumshöjder måste vara korrekta och väl markerade. Därför är det alltid bra att ta hjälp av sakkunniga inom området om du behöver bygglovsritningar till ditt projekt.

8 Jun 2021