Vänta inte för länge med att måla fasaden

Alla fasader behöver regelbundet underhåll för att få fortsatt skydd. Någon gång per år bör fasaden tvättas av och smuts och skräp som fastnat måste avlägsnas Med jämna mellanrum måste man dessutom måla om fasaden och hur ofta det bör ske beror framför allt på vilken färgtyp fasaden är målad med, men också var i landet huset ligger, hur utsatt läge det har och hur väl den senaste målningen utförts, framför allt med avseende på underarbetet.

I Stockholm, som ligger nära kusten, kan fasaden behöva målas oftare än vad som är snittet för den färgtyp man har valt. I Stockholm är luften fuktig även nr det är kallt, och somrarna kan bli varmare än i resten av landet med stekande sol, vilket också tär på fasaden. Det är mycket viktigt att inte vänta för länge med att måla om fasaden, eftersom kostnaderna för att få fasaden i bra skick stiger ju längre man väntar.

Hur vet man att fasaden behöver målas om?

Det finns några riktlinjer för hur länge olika färgtyper i regel håller på en fasad. Observera att detta är just riktlinjer, det kan hända att fasaden behöver målas om tidigare, eller man kan vänta några år. Om du är osäker ska du alltid kontakta en målare i Stockholm som kan hjälpa till att bedöma fasadens skick.

Kan skilja mycket i livslängd

De färgtyper som brukar hålla längst är Silikatfärg och Akrylatfärg. Den förra kan hålla upp emot 15 år och den senare 10-12 år. Silikatfärgen brukar dock tappa i färg långt innan dess livslängd gått ut, det vill säga, den fortsätter skydda fasaden men den ser lite tråkigare ut. Fasader målade med Akrylatfärg kan vara mer svårbedömda, eftersom färgen behåller sin glans, trots att den kanske inte erbjuder något skydd längre. Ser man att färgen flagnar är det dags att måla om.

Färgtyper som slamfärg, lasyr och kalkfärg behöver målas om betydligt oftare, ungefär vart femte år. Gemensamt är att de tappar i glans och släpper från fasaden när det är dags för ommålning. Alkydoljefärg, som är en vanlig fasadfärg i Stockholm, tappar i glans med tiden men kan hålla upp till 10 år om den underhålls väl.

Ta hjälp av en målare i Stockholm

Man hör ibland talas om olika knep för att ta reda på vilken färgtyp en fasad är målad med, men vi rekommenderar inte att man själv försöker bedöma färgtyp om man inte har stor kunskap om hur man gör. Tar man miste kan resultatet bli att den nya fasadfärgen släpper redan efter något år, eftersom man valt fel färg. Om du inte vet vilken färg fasaden målats med tidigare kan du antingen, om du har möjlighet, fråga den tidigare ägaren, eller vända dig till en professionell målare i Stockholm.

En målare kan inte bara fastställa vilken färg huset är målat med, utan även göra en bedömning av när fasaden kommer att behöva målas om. En bra rekommendation är att låta en målare besiktiga huset ungefär vart femte år, även om fasadfärgen inte visar några tecken på att lossna. På så sätt kan du förbereda dig inför en ommålning långt innan det är dags.

5 Feb 2019