Väggar och tak att lita på

Vad händer på toppen av huset? Det kan vara svårt att överskåda eventuella behov av ny takplåt eller underhåll. Låt en duktig plåtslagare göra en bedömning så undviker du akuta problem.

Trots alla byggnormer och moderna hus, så spelar väderleken roll. Alla årstider bjuder på överraskningar. Ibland stekande sol, emellanåt störtskurar och regn, och i delar av landet riktigt mycket snö och kyla. De flesta av oss förväntar sig att väggar, fönster och tak ska tåla de olika påfrestningarna utan problem. Dessutom vill vi inte ha höga energiräkningar eller problem med fukt och mögel. Vi kan ju faktiskt i stort sett bygga i vilka material som helst. För en fasad väljer vi exempelvis sten, trä, betong eller tegel. Ibland går det mode i detta, men historiskt sett fick man använda det som fanns där man bodde. Puts i södra Sverige och timrat trä längre norrut var standard. Vilken typ av tak är då mest populära?

Tak med skydd

I modern arkitektur är det vanligt med plåttak på nya villor, även om tegelpannor är fortsatt uppskattade också. I båda fallen gäller att underarbete och innertak spelar roll. Dessutom är det en utseende- och prisfråga. Båda är i det närmaste underhållsfria förutsatt att de har kommit på plats med hjälp av professionella takläggare. Frågan är mer komplicerad när det gäller att byta ut taket på gamla byggnader. Du kan behöva kontakta både yrkesmän och länsstyrelsen där du bor för att vara säker på att bytet är tillåtet och blir hållbart. Skiffertak och ytor med vass och strå kan vara skyddade från ingrepp och byte till takplåt. Det går också att söka bidrag om du vill bevara och laga ett befintligt tak som är skyddat.

Underhållsfritt existerar

Du kan förvänta dig ett långt och ganska bekymmersfritt liv tillsammans med ett plåttak. Men slarva inte med anslutningarna till de olika delarna på ditt tak. Några exempel på dessa punkter är takluckor och takkupor. Där finns gångjärn och olika material som kan kräva särskilda hänsyn. Runt skorstenen upptäcker man ibland rostangrepp som är resultatet av föroreningar i luften. På toppen av taket, krönet ställs krav på att det ska ha rätt lutning. Vatten måste kunna rinna av och inte bli kvar där. Om det är blåsigt där du bor kan infästningarna och tätheten ta stryk. Bättre att förekomma än att förekommas naturligtvis. Noggrannhet när taket byggs eller vid en renovering är A och O.

26 Apr 2020