Vad krävs för att få bygglov?

Om du planerar att bygga om, bygga ut eller bygga nytt så kommer du att behöva bygglov i de flesta fall. Det är egentligen bara mindre komplementbyggnader som friggebodar och nu även terrasser som inte överstiger en viss storlek som inte berörs av bygglov. Attefallshus är också undantagna från kravet, men kräver ändå ett starttillstånd innan man får börja bygga.

Lagstiftning för att skydda mot överbebyggelse

Lagstiftningen kring bygglov har kommit till av ett flertal skäl. Bland annat så vill man undvika att det byggs alldeles för mycket i populära områden och i andra fall vill man skydda värdefulla kulturmiljöer mot förstörelse. Därför kan det till och med krävas bygglov vid ändring av en fasad om du bor i en värdefull byggnad. Vänd dig därför alltid till kommunen och fråga innan du sätter igång med ett bygg- eller renoveringsprojekt om du är osäker på vad du får göra.

Strandnära tomter berörs också av specialregler. Här kan det krävas bygglov även för friggebodar, mindre förråd, bryggor och bastubyggnader om du planerar att bygga dem nära vattnet.

Tydliga ritningar krävs

För att byggnadsnämnden i din kommun ska kunna ta beslut om din bygglovsansökan så krävs det att du skickar in tydliga ritningar på ditt projekt. Gäller det en enklare tillbyggnad, till exempel en glasveranda framför ytterdörren, och du redan har ritningarna till ditt hus så kan du i många fall göra ritningarna på egen hand. Se bara till att de blir skalenliga.

I de flesta fall krävs dock att du lämnar in professionella bygglovsritningar för att din ansökan ska godkännas. En arkitekt eller en firma som specialiserar sig på just konstruktionsritningar och bygglovsansökningar kan hjälpa dig här och det är väl värt pengarna. Genom att lämna in en korrekt ritning från början så går processen snabbare och du kan få svar direkt.

Om det finns något som kommunen anser att det bör ändras så går det även snabbt att uppdatera ritningarna eftersom alla professionella aktörer idag arbetar med digitala ritningar. Att göra ändringar är enkelt och du kan i många fall ladda upp filerna direkt i en portal hos kommunen istället för att skicka dem med posten.

31 Jul 2019