Vad kan en arkitekt hjälpa mig med?

Har ni drömhuset i ert huvud men vill få hjälp med att få ner det på en ritning? En skicklig arkitekt kan tänka både traditionellt och konservativt, men även kreativt och annorlunda.

Det finns många tillfällen då det kan vara bra att anlita en arkitekt. Som exempelvis vid nybyggnation av en villa, ombyggnad, renovering, tillbyggnad, kommersiella byggnader, sommarhus, båthus, garage eller bastu. Det finns många olika slags byggnader som en arkitekt kan rita. Det finns även arkitekter som håller på med inredning som exempelvis belysning, färg och material. De kan skapa hela restaurangmiljöer men gör även uppdrag för privatpersoner. En arkitekt tar hänsyn även till ekonomi. Hen ritar och väljer material som passar din budget. Ofta tror man att byggprojektet blir dyrare då man anlitar en arkitekt men det behöver det inte alls bli. Dessutom kan en arkitekt ofta se bra lösningar och möjligheter som man annars själv hade missat.

Från råvind till vindslägenheter

En arkitekt vet hur man tar tillvara på minsta lilla utrymme och yta och kan till exempel enkelt visa hur man kan bygga om hela vinden i fastigheten och få plats med flera vindslägenheter. Självklart tar en arkitekt även hänsyn till fastighetens ålder och vet hur man kan kombinera modernt byggande med byggnadsvård så att huset bevaras. Även vid en ombyggnation av en villa kan arkitekten hjälpa till. Kanske är barnen utflugna och ni behöver inte längre alla dessa smårum? Det går att hitta en bättre planlösning som passar era behov och önskningar. Idag har vi också andra vanor och köket har fått en allt större plats. Tidigare var vardagsrummet oftast det största rummet men idag låter man ofta även sovrum och andra rum få ta plats.

Arkitekten kan fixa bygglovet snabbare

Innan man kan börja sitt byggprojekt, som exempelvis en utbyggnad eller en större terrass kan man behöva ansöka om bygglov först. Ritningar ska utformas på ett speciellt sätt och skickas in tillsammans med bygglovsansökan och arkitekten kan sköta om även detta. Vid ombyggnation av äldre byggnader som har ett historiskt värde eller som ligger i närheten av historiskt värdefulla miljöer är det speciella regler som man måste hålla sig till. Allt detta är en arkitekt väl insatt i och vet hur man utformar sådana ritningar. Detta gör att allt blir rätt från början och man slipper göra ändringar i ritningar och komplettera med andra papper. Bygget kan på så vis starta på utsatt tid.

14 May 2020