Vad innehåller en kurs i Heta arbeten?

För att få utföra så kallade Heta arbeten krävs det att man har ett certifikat. Detta fås genom att man går en utbildning hos någon av de aktörer som har certifierade instruktörer och därmed rätten att ge ut dessa certifikat. Det är Brandskyddsföreningen som tillhandahåller certifiering och när man fått detta så gäller det i fem år. Men vad ingår i en utbildning i Heta arbeten

En utbildning kan vara upplagd på flera olika sätt. Följande information har tagits från Brandskyddsföreningens hemsida och är en förkortad variant av det som finns att tillgå på hemsidan. Men det visar ändå i sammanfattad form vad som ingår i en utbildning inom heta arbeten.

Avsnitt 1

Här ges grundläggande information kring vad heta arbeten är, vilka krav som finns, lagar och regler samt kunskap om gällande straffansvar. Utbildningens första del består alltså av en grund att stå på inför kommande utbildningsavsnitt.

Avsnitt 2.

Nästa steg är att lära sig om vilken organisation som krävs vid heta arbeten dvs. heta arbetsteamet. Här lär man sig bland annat vem som är tillståndsansvarig och vilka olika roller som finns inom detta team. Man ser även på hur det är organiserat i de nordiska länderna.

Avsnitt 3.

Här sker utbildning om bränders uppkomst och hur olika brandfarliga varor reagerar vid brand och därmed vilka risker som tas när dessa bränder ska släckas.

Avsnitt 4

Nu läggs fokus på tillståndslistan samt de två första säkerhetsreglerna. Dessa säkerhetsregler handlar om behörighet samt brandvakt.

Avsnitt 5

Utbildning i riskbedömning när heta arbeten utförs. Det handlar både om att göra riskanalys i olika miljöer samt bedöma risk med 3M-metoden. Här gör man även skillnad på risker som finns i villa eller på lantbruk.

Avsnitt 6

Nu går man igenom säkerhetsregel 3-7. Det innebär Brandfarlig vara, Städning och vattning, Brännbart material, Dolda brännbara byggnadsdelar samt Otätheter.

Avsnitt 7

Både teoretisk och praktisk utbildning kring släckredskap. Det handlar då allt från att kontrollera funktion och avgöra om tillräcklig släckutrustning finns till att praktiskt använda dessa om brand skulle uppstå.

Avsnitt 8

Fokus på gashantering och larmning genom säkerhetsregel 9 och 10. Säkerhetsregel 9 handlar om svetsutrustning och säkerhetsregel 10 om larmning. Utbildningen handlar även om att kontrollera telefoner så att det alltid finns möjlighet att larma.

Avsnitt 9

Genomgång av säkerhetsregel 11 till 13 vilket innebär kunskap om tätskikt på tak och balkonger. Bland annat ges information om torkning, uppvärmning och sedan applicering av tätskikt. Här ingår även information om smältning av asfalt.

Avsnitt 10 och 11

Avsnitt 10 handlar om att sammanfatta all kunskap och repetera detta med hjälp av repetitionsfrågor. Sista avsnittet ger medlemmarna på utbildningen certifiering i heta arbeten.

16 Jul 2017