Vad innebär en entreprenad?

En entreprenad är, i strikt mening, ett löfte att utföra ett arbete (eller lämna över något) inom en viss tid. Priset är också alltid uppgjort i förväg. När man talar om entreprenader finns det flera olika typer och inom flera olika branscher. Ofta hör man till exempel ”markentreprenad”.

Det finns ett antal olika typer av entreprenader. De tre vanligaste är troligtvis underentreprenad, utförandeentreprenad och totalentreprenad. De här olika typerna fungerar på olika sätt.

  • Underentreprenad – En underentreprenad genomförs på beställning av en annan entreprenad – huvudentreprenaden. Huvudentreprenaden och kunden har ingått i ett avtal, och huvudentreprenaden tar hjälp av en annan entreprenad för att utföra jobbet. Det här innebär inte att avtalet mellan huvudentreprenad och beställaren påverkas. 

Underentreprenaden arbetar således åt huvudentreprenaden och inte åt byggherren som beställt jobbet. Ett exempel kan vara att en markentreprenad, anlitad av en kommun, anlitar en annan entreprenad för att slutföra en del av ett arbete som de inte har resurser att göra själva.

  • Totalentreprenad – Det som kännetecknar en totalentreprenad är att det är entreprenören själv som utför arbetet för egna syften. Den här typen av entreprenad kallas ibland för funktionsentreprenad. Detta eftersom beställaren endast har lämnat krav på hur funktionen skall vara, men bara tagit med ett begränsat antal detaljer i projektet.

Totalentreprenader kan också vara styrda. Det här eftersom beställaren vill ha mer kontroll över det arbete som entreprenaden utför.

  • Utförandeentreprenad – Det som främst kännetecknar en utförandeentreprenad är att det är byggherren själv som tar fram detaljerade handlingar, så som ritningar och utförliga beskrivningar av jobbet.

Med dessa detaljerade bygghandlingar är det beställaren själv som upphandlar en entreprenör för att utföra jobbet som det är beskrivet. Om entreprenören i fråga sedan anlitar en annan entreprenör, en underentreprenör, blir denne generalentreprenör.  

Oftast gäller fast pris när denna typ av entreprenad upphandlas. Det händer dock att också sker en så kallad löpande räkning under arbetet.

Olika områden med entreprenader

Ett område är till exempel markentreprenad. Markentreprenad brukar vanligtvis ha ansvar för utemiljöerna i en kommun eller i en stad. Det här innebär bland annat skötsel, förvaltning och underhåll av parker, väger och andra miljöer som finns ute i staden eller kommunen.

En markentreprenad är ofta en viktig del för att invånarna ska trivas i staden. Att utemiljöerna ser bra ut och att det fungerar är en betydande faktor till den allmänna trivseln i staden.

1 Jul 2016