Vad gör en fastighetsförvaltare?

Vad gör en fastighetsförvaltare och varför har man som fastighetsägare nytta av en sådan? Vikten av en fastighetsförvaltare ska inte underskattas. Ska man dra en parallell så kan man jämföra fastighetsägaren med en ägare av ett rederi: det är han som bestämmer och som är ansiktet utåt för hela företaget. Fastighetsförvaltaren däremot - han går att jämföra med kaptenen på en av båtarna; det är han som sköter den dagliga driften, som fattar snabba beslut och som gör att skeppet tar sig fram utan skada.

En fastighetsförvaltare är den som planerar för olika typer av underhåll, håller kontakt med entreprenörer, kunder, hyresgäster och som samtidigt ansvarar för en del av det rent ekonomiska för fastigheten. Beroende på vilken fastighetsförvaltare man anlitar så finns det också olika tjänster som man kan trycka extra på. Det är ett brett yrke och många fastighetsförvaltare specialiserar sig snarare på speciella grenar än arbetar med allt.

Ekonomisk och teknisk förvaltning

Vit och orange lägenhetsbyggnad under blå himmel

Man kan emellertid dela in jobbet i två huvudgrenar: ekonomisk och teknisk förvaltning. Det tekniska förvaltningen kan innehålla följande punkter som en förklaring:

  • Planerar underhåll. Rätt fastighetsförvaltare sparar pengar genom underhåll och planerade projekt. Ser man att taket börjar bli slitet så kan man redan på ett tidigt stadie börja ta in offerter och därigenom också komma billigare undan. Akuta skador kostar mycket pengar - sådana måste undvikas.
  • Arbetsledare: Fastighetsförvaltaren är arbetsledare till fastighetsskötarna som dagligen arbetar i fastigheterna och i området kring dessa.
  • Tillsyn och upphandlingar. Fastighetsförvaltaren går regelbundet igenom kritiska detaljer i fastigheten: värme, vatten, rör- och ledningar, tak och så vidare. Om något skulle behöva korrigeras så är det fastighetsförvaltaren som sköter alla upphandlingar.

Ekonomisk Förvaltning

   • Hyressättning och förhandling. En fastighetsförvaltare inom den ekonomiska delen jobbar mot hyresgästerna - det innebär att han sköter eventuella hyreshöjningar; i samband med exempelvis en renovering. Han skriver även kontrakt och är den som står som yttersta kontaktperson.
   • Budget och budgetuppföljning. Fastighetsförvaltaren budgeterar och följer upp den satta budgeten varje år. I Vissa fall så ansvarar man även för redovisningen, bokföring och olika skattefrågor.

Rätt person och företag är guld värd

Som fastighetsägare i singularis så kan man klara sig hyggligt ensam. Börjar man emellertid köpa på sig flera fastigheter så ökar också pressen och här bör man ta hjälp av en fastighetsförvaltare. Det handlar sällan om en utgift - i de allra flesta fall så handlar det om rena investeringar.

Rätt fastighetsförvaltare kan - genom planering och genom att nogsamt underhåll - spara enorma pengar till dig som fastighetsägare. Att driva en fastighet, styra allt omkring - trädgårdar, lekplatser, tvättstugor - hålla hyresgästerna nöjda och samtidigt också kontrollera så att allting - el, vatten, uppvärmning - fungerar som det ska kräver professionalism. Det får man av en fastighetsförvaltare och därför är en sådan det första man ska anlita om man äger en fastighet. Det tjänar man på - rejält - i längden.

7 Oct 2019