Vad är referensmarknadsföring?

Företag är ingenting utan sina kunder och de allra flesta företagen klarar sig inte utan marknadsföring. Många företag har inte en chans att klara sig utan anställda säljare som åker runt och jagar in nya affärer. I andra branscher är produktionen i sig den bästa merförsäljningen och så länge man gör ett bra jobb så har man alltid nya jobb som knackar på dörren. 

I nästan alla städer och orter i Sverige så finns det affärsnätverk som har till syfte att sammanföra företag så att de kan lära känna varandra och hjälpa varandra med affärer. Några av dessa nätverk är uttalat skapade för att företagen ska hjälpa varandra med det som kallas för referensmarknadsföring.

Men förutom att vara med i ett affärsnätverk så kan man också arbeta på egen hand med referenser för att få fler kunder. Det kan i vissa fall vara svårt eftersom du då måste be dina kunder om att få rekommendationer. I andra fall känns det självklart och där gör många företagare den här typen av försäljning utan att tänka på det. Här kommer vi gå igenom ett exempel på när referensmarknadsföring fungerar alldeles utmärkt.

Exempel på framgångsrik referensmarknadsföring - Golvslipning i Solna

Det finns två viktiga ingredienser i lyckad referensmarknadsföring.

  • Lokal förankring
  • Produkten är konkret

Lokal förankring – till exempel Solna

Den första, att man arbetar lokalt, bygger på att ett företag som jobbar mycket i en viss ort har en fördel i att be om referenser där. När snacket går på stan så kommer det vara flera personer som känner till företaget. I vårt exempel har vi tagit Solna som i och för sig är en ganska stor ort jämfört med en liten by i Småland men som ändå har en gemenskap mellan människor. Det finns öppna förskolor, träningsklubbar, idrottsföreningar och många andra platser där människor med gemensamma intressen möts, lär känna varandra och utbyter erfarenheter.

Konkret produkt – till exempel golvslipning

Den andra, att produkten eller tjänsten som skapas eller förmedlas är konkret byter att om du kan se, höra, smaka, lukta eller ta på det som företaget erbjuder så kommer du ha lättare att rekommendera det än om leveransen är abstrakt. Ett företag som arbetar med golvslipning och gör ett bra jobb kommer att få höra det sekunden som ägaren av huset kommer in genom dörren och ser sitt nyslipade golv. 

En nöjd kund som då får frågan om den känner någon mer som kan tänkas vilja slipa sina golv kan mycket väl komma att rabbla upp varenda husägare i fotbollsföreningen. En person som säljer pensionsförsäkringar kan göra ett gediget arbete men eftersom produkten egentligen inte levereras och blir konkret för kunden förens 30-40 år senare, när pensionen ska betalas ut, kommer då ha mycket svårare för att gå i god för varan. Läs mer om ett företag som arbetar med golvslipning i Solna på: http://www.golvslipningsolna.se.

2 Sep 2018