Tips för dig som ska riva huset

Att riva ett hus är ett stort projekt. Sällan är det något man kan utföra helt på egen hand. Finns det asbest i huset krävs till exempel en utbildning för att kunna göra det på säkert sätt. Vidare krävs maskiner och gärna goda förkunskaper samt viss erfarenhet av rivning innan. Men vad är det egentligen man ska tänka på när man sätter igång och planera?

Rivningslov

Det första steget är att kolla med din kommun för att få ett tillstånd att riva fastigheten. Kanske söker du bygglov på samma gång? Kontakt med kommunen bör du ta oavsett. Om du genomför en rivning utan ett rivningslov finns risker för alla konsekvenser det kan medföra. Det är inte alltid ett tillstånd behövs – men påfallande ofta är det så.

Akta dig för asbest

Om ditt hus byggdes mellan 1950 och 1970 finns en stor risk för att asbest finns i väggar, tak och isolerinsskivor. När asbest kom kände man inte till hur hälsovådligt det faktiskt var. Ovetskapen om detta, i kombination med dess goda egenskaper för bygg, blev materialet väldigt populärt. Idag finns föreskrifter om hur asbest ska hanteras. Ofta går man en utbildning för att bli behörig och kunna riva hus med materialet i. Det här kan dock vara något som är bättre att leja ut på en firma, som har utbildning och erfarenhet med sig i bagaget.

Hur mycket kan man göra själv?

Det finns egentligen flera alternativ. Till exempel kan man välja att anlita en firma som sköter hela rivningen. Dessa har då i regel utbildning för att hantera asbest och erfarenhet av övriga delar av rivandet. Ett annat alternativ är att riva delar själv och låta en firma göra resten.

Ytterligare ett alternativ är att göra hela rivningen på egen hand. Man bör vara beredd på att det är väldigt tidskrävande. Det är också kostsamt, även om man kan spara en del pengar på att göra det själv.

Du kommer att behöva hyra stora och tunga maskiner för att kunna genomföra rivningen. Är det dessutom asbest i huset är det bra att bekosta en kortare utbildning för att kunna göra det på ett säkert sätt. Som ovan nämnt i texten är det farligt att hantera asbest utan utbildning – såvida man inte är helt säker på vad man gör. Känner du dig tveksam är det bra att ta det säkra före det osäkra. Bekosta en utbildning eller låt en firma, som redan har utbildning för det, sköta jobbet. Läs denna site för mer information; www.asbestutbildning.nu.

2 Jan 2018