Svårt att bygga balkong?

Det finns några saker som man gör bäst i att lämna över till yrkesmän snarare än att som lekman försöka sig på att bygga. Inte sällan så rör detta projekt som är farliga och som sker på höjden. Att bygga balkong är definitivt ett sådant exempel.

Det man dessutom ska tänka på är att en balkong inte enbart handlar om att bygga något för stunden. Den ska finnas där under en lång, lång period och den ska användas dagligen under sommaren. Därför måste konstruktionen klara av ett visst tryck och den ska dessutom vara konstruerad på ett sätt som gör att den är lätt att underhålla.

För att bygga en balkong - vilket vi rekommenderar för övrigt, en balkong är en fantastisk tillbyggnad som ger det där lilla extra - så gör man bäst i att ta professionell hjälp och låta ett etablerat, gärna specialiserat, företag hålla i projektet från start till mål i form av den slutliga besiktningen.

Möjligt att bygga balkong även för BRF:er

Det är inte enbart villaägare som har lyxen av att kunna välja att bygga balkong. Det finns många exempel på där BRF:er - främst i större städer - tagit ett gemensamt beslut och byggt en balkong till de lägenheter som tillhör föreningen. Helt lätt är det dock inte. Äldre fastigheter byggdes sällan med dagens önskemål om att man ska ha balkong och det gör det dels svårt att placera en eventuell balkong på fastigheten utan att det ser konstigt ut. Dels så är det också svårt att få bygglov beviljat. Svårt, men inte omöjligt.

Det som krävs är att bygglovsansökan är genomarbetad och uttänkt sett till att varje balkong ska integreras och smälta in i den huvudsakliga byggnaden samt i området i övrigt. Dessutom ska måtten på balkongen följa en viss standard (normalt tre meter bred och en och en halv meter djup) för att godkännas.

Här kan man med fördel ta hjälp av en arkitekt eller det företag man tänkt sig att anlita. De brukar ha en förmåga att tänka utanför boxen och på ett bättre sätt möta de krav som Stadsbyggnadskontoret kan tänkas ha för att bevilja ett bygglov.

Kostsamt - men en ren investering

En sak ska sägas om att bygga balkong. Det är dyrt, men det är också värt det. En bostad som har en balkong säljs alltid för mer pengar än vad en bostad utan balkong gör. I exempelvis Stockholm - där priserna är höga - så syns en tydlig skillnad. Det bör man som BRF ha i åtanke.

Fastigheten i sig blir högre värderad och för varje medlem så innebär en balkong också en potentiell vinst den dagen man ska sälja. Gällande finansiering så brukar många låta de som vill bygga balkong bekosta den, de som inte vill ha någon slipper också dela på notan. Det som förutsätter att projektet blir av är, utöver bygglov, att minst två tredjedelar av medlemmarna ställer sig positiva till att bygga balkong.

24 Nov 2018