Står du inför en fasadrenovering – tänk på detta

På det stora hela så har rot-avdraget fallit väldigt väl ut och visat sig vara en ytterst välkommen skattesubvention som gett flera privatpersoner en möjlighet att förverkliga sina drömmar gällande sina bostäder. Att kunna anlita en yrkesman för en renovering och dra av – numera 30, tidigare 50% - av den totala arbetskostnaden har gjort att många tagit det avgörande steget.

Dessutom så ska man även väga in en annan fördel som rot-avdraget fört med sig. Vem har hört talas om ett svartjobb under senare år? Nej, tack vare rot-avdraget så har detta otyg nästan helt försvunnit och detta är verkligen till gagn för hela vår ekonomi. Dock – varje medalj har en baksida och då det gäller rot-avdraget så är denna baksida tyvärr ytterst tydlig och här gäller det den explosionsartade ökningen av fuskjobb; något som främst synts i våra större städer i allmänhet och i Stockholm i synnerhet.

Vi kan ge ett exempel på detta och säga att du äger ett hus i just Stockholm och där du börjat märka att putsen börjat släppa från din fasad; ett faktum som kräver en fasadrenovering. För några år sedan så hade denna fasadrenovering inneburit att du betalat ett högre pris och att urvalet av företag varit mindre. Men numera så kommer du att upptäcka att det plötsligt finns flertalet aktörer i Stockholm som kan åta sig jobbet med din fasadrenovering och att många av dessa startat sin verksamhet efter det att rot-avdraget såg dagens ljus.

Så undviker du fuskjobb

Tyvärr – och häri ligger problemet – så kommer många av dessa att erbjuda sig att genomföra din fasadrenovering trots att de helt saknar kunskapen kring hur en sådan ska skötas. Märk väl här – vi hänger inte ut någon firma och problemet ligger inte enbart på fasadrenovering; alla branscher inom rot-avdraget har samma problematik och det spelar ingen roll om vi säger målare, snickare eller rörmokare.

Det här måste man vara medveten om och det finns två stycken tips vi kan ge för att undvika fuskjobb. Vi återgår till den fasadrenovering i Stockholm du står inför och hur du ska agera för att få ett korrekt jobb utfört.

  • Pris. Sälj dig inte för billigt. Ett lågt pris är ofta ett bra lockbete för företag som egentligen saknar kompetens och av den anledningen ska du dra öronen åt dig om ett företag erbjuder sina tjänster till ett pris som skiljer sig markant från den summa som konkurrenterna begär.
  • Referenser. Har företaget gjort en fasadrenovering av ett hus liknande ditt? Upp till bevis! Be om nummer till dessa kunder och se till att ringa och eventuellt besöka dessa. Tidigare kunder är skickliga företags bästa vän och de delar mer än gärna med sig av nummer och kontaktuppgifter.
15 Sep 2016