Stålhallar - hållbara byggnader i stål

Oavsett om du ska bygga en lagerlokal eller sporthall är stål ett bra materialval. Stålhallar har ett slitstarkt och hållbart material som kan anpassas och konstrueras på många olika sätt.

När en ny byggnad ska byggas är normalt sett ett av de första stegen i planeringsarbetet att besluta om byggnadens design och utformning. Här ingår det även att besluta vilket material byggnaden ska konstrueras i. Olika material lämpar sig för olika ändamål. För exempelvis en liten sommarstuga kan trä vara ett utmärkt val. Men för andra typer av byggnader med annorlunda behov behövs ofta andra sorters material. Stål är ett sådant material. Stål lämpar sig väl för större konstruktioner som kräver stabilitet.

Vad är stålhallar?

En stålhall är en byggnad eller konstruktion som är helt och hållet, eller till stor del, byggd i stål. Stål är ett material som mestadels består av järn. Det är stabilt och kan utformas efter behov och smak. Stålhallar används ofta till lagerlokaler, sporthallar och olika typer av industriella byggnader.

Gällande sporthallar kan det röra sig om allt från tennishallar till sporthallar för bollsporter. När det gäller industriella ändamål lämpar sig stålhallar för kontorslokaler såväl som varulager för både kylvaror och varor som behöver förvaras i rumstemperatur. Stålhallar kan helt enkelt användas till många olika typer av byggnader. Tack vare att stål är ett hållbart och starkt material är stålhallar ofta i sig mycket säkra byggnader som kan stå emot olika typer av yttre hot. Detta innefattar både bränder och inbrottsförsök.

24 Sep 2021