Solceller företag kan sätta på taket har stor vinstpotential

Solceller för företag med stora lokaler – och alltså stora tak – är en mycket god och potentiellt lukrativ idé. Slösa inte bort den sol som redan strålar.

Hur stort tak har du på företaget? Om den verksamhet ni bedriver är inom industrin eller lager/logistik har ni sannolikt en ansenligt stor takyta på era lokaler. Har ni utnyttjat den ytan till fullo? Knappast, såvida ni inte redan har installerat taket fullt med solceller.

Att ha ett stort tak utan att nyttja all den solenergi som varje dag bränner rakt på takpannorna är minst sagt slöseri med pengar. Inte minst med tanke på hur elräkningarna ser ut för de flesta svenska hushåll och företag nuförtiden. Priserna har fullkomligt rusat i taket, och det lär inte ändras inom en överskådlig framtid. Lika bra att låta det där taket komma till användning.

Logistik och solceller företag emellan

Du som är företagare bör se till att googla “solceller för företag” i din jakt på solceller som täcker den stora yta ditt tak erbjuder. Många aktörer i solcellsbranschen vänder sig nämligen direkt till privatpersoner, och levererar inte alls solceller i den mängd och de dimensioner som är lämpliga för ditt stora tak.

Det kan också finnas möjlighet till samarbete företag emellan. Alla entreprenörer vet ju att det inte finns en kontakt som inte kan utnyttjas på två sätt. En kundroll kan mycket väl utveckla sig till att bli något annat. Solcellsföretaget kanske är i behov av en kompetent logistikpartner? I så fall kan du säkert få ett bra pris på solcellerna till taket på din lastbilshall.

6 Jul 2022