Släta golv är säkra golv

Tillverkning av ett slätt och tåligt golv behöver inte ta lång tid. Däremot är det viktigt att den som utför arbetet vet vad den håller på med. Erfarenhet behövs för att få till en säker yta.

Dags att lägga nytt golv? Alla golv utsätts för slitage, och golv i lokaler för exempelvis industri är speciellt utsatta. Många går på golvet dagligen, det kör truckar, det används maskiner. Ett golv har bara en viss livslängd även om den brukar vara betydande.

När man tar bort ett äldre golv blir ytan naturligtvis inte jämn. För att det frilagda skiktet ska kunna fungera korrekt som underlag till en ny golvbeläggning behövs en del insatser. Här behöver du anlita specialister på golvavjämning.

Material och teknik

När man avjämnar golv kan man förfara på flera sätt. Det fungerar att helt enkelt avlägsna det ojämna ytskiktet, men man kan också fylla upp med material så att hela golvytan blir jämn. I vissa fall är materialet som avjämnas detsamma som den nya golvytan, ibland bildar den underlaget. Situationen avgör vilket som fungerar bäst.

Ett vanligt material som används för golvavjämning är sammansatt av någon form av sand, ett bindemedel och tillsatser. Bindemedel är oftast någon form av cement, som aluminatcement eller portlandcement. Tillsatser kan vara polymerer av diverse slag, eller plastfiber. Golvavjämning är ett viktigt moment vid golvläggning i en mängd miljöer, till exempel inom industri, vård, köpcentrum och skolor. Det finns krav på ljuddämpning och halkfrihet och ofta ett trevligt utseende därtill. Välj därför en kompetent samarbetspartner.

24 Mar 2021