Skiffer på golvet

Skiffer är både elegant och praktiskt. Till exempel kan det fungera som skydd mot fuktiga och smutsiga skor mellan dörr och altan om du har ett känsligt golv. Givetvis kan även en gammal hederlig dörrmatta göra jobbet, men genom att lägga skiffer får du en permanent lösning som dessutom ser riktigt bra ut om det görs rätt.

Hur lägger man skiffer?

Hur skiffer läggs beror till viss del vilken typ av golv du har från början. Har du till exempel laminat- eller parkettgolv behöver du först såga bort parketten motsvarande den yta som din skiffer ska ersätta. Här är det bäst att använda sänksåg med rätt djup, så att sågen inte går ner under golvet. Dubbelkolla gärna djupet både en och två gånger för säkerhetsskull. För att få bort parketten sedan kan ett stämjärn användas i hörnen.

För att få ett så bra resultat som möjligt är det bra att anpassa ytan efter materialet. Har du till exempel rätt stora skifferplattor, blir det snyggare om du ser till att inte alltför många plattor behöver delas, även om det innebär att den yta du tänkt dig från början behöver ändras något.

Vilken skiffer passar bäst på golvet?

Skiffers egenskaper varierar en hel del beroende på vilken typ av skiffer det är frågan om. Till exempel är kvartsitskiffern ett material som i hög grad liknar granit i dess egenskaper och, ibland, färg. Kvartsitskiffer bör väljas av den som vill ha en tålig natursten som inte blir fläckig i första taget. Ska man lägga det på golvet kan det alltså passa bra.

Pratar man däremot om lerskiffer är det ett mer känsligt material. Det är mycket mjukt och det är lätt att råka repa ytan på det. Dessutom tenderar fläckar att fastna och bli svåra att få bort, med tanke på hur poröst det är.

Var det kan användas förutom golvet

Om du har lagt skiffer på golvet men vill lägga det någon annanstans finns det mängder av möjligheter. Vanligast är just att det används för att lägga delar av golv, men det är även vanligt att använda i till exempel kök och badrum. Då passar det bra att ha som bänkskivor och då är det ofta kvartsitskiffer som lämpar sig bra rent praktiskt. Detta eftersom det, som tidigare nämnt, har tåliga egenskaper och kan närmast jämföras med granit, som är material som används ofta i kök just på grund av sin tålighet.

Vidare gör sig skiffer mycket bra utomhus. Faktum är att det är en av de mest vanligt förekommande bergarterna i svenska trädgårdar. Här är det endast fantasin som sätter gränser, men vanligt är att skiffer läggs som en gång mellan till exempel växthus och altandörr.

3 Jul 2017