Se över din ventilation i Stockholm

Då Stockholm är en stad som ständigt expanderar – både till storlek och invånarmässigt – så innebär detta att luften i staden blir sämre och sämre. Detta försöker man lösa genom att satsa mer på att bygga fler cykelvägar, satsa hårdare på kommunaltrafik och att få andra alternativ gällande vägar för bilister. Något som tar tid och under tiden så måste man som boende i Stockholm agera lite på egen hand för att se till att den luft man andas hålls frisk och fräsch – här tänker vi alltså främst på hur luften är inomhus i bostäderna.

Många tänker nämligen inte på hur stor roll ventilation spelar i våra liv och detta inte bara i just Stockholm. Genom att se över sin ventilation i sitt eget hem så kan man plötsligt känna sig piggare, gladare samt uppleva att man är betydligt friskare och om byter ut en äldre ventilation i Stockholm mot en modernare så kommer man garanterat att känna en stor skillnad. De flesta hus i Stockholm är nämligen utrustade med omodern ventilation som sett sina bättre dagar och detta är ett stort problem som tyvärr många ignorerar – med dålig ventilation så kommer även sjukdomar som astma, ständiga förkylningar och tilltäppta luftrör som alla alltså försämrar livskvaliteten hos den som bor i huset i fråga. Onödiga sjukdomar som alltså genom ett byta av ventilation skulle kunna lösas och förbättra hela folkhälsan i Stockholm. Bättre ventilation i Stockholm skulle leda till en friskare stad och detta gäller inte bara privata bostäder utan överallt.

Dålig ventilation i offentliga miljöer i Stockholm

Hur ser egentligen din arbetsplats ut gällande ventilation och hur ser den skola i Stockholm där du har dina barn ut? Svaret på den här frågan är – tyvärr – att den i de allra flesta fall ser rent bedrövlig ut. Det handlar om omodern ventilation som leder till samma sjukdomar som vi nämnde ovan och då detta gäller arbete och skola så blir det ju egentligen ännu känsligare.

På sitt arbete eller på barnens skola så handlar det ju om att man måste kunna koncentrera sig för att utföra de uppgifter man tilldelats och dålig ventilation leder till det motsatta. Har man dålig ventilation på sin arbetsplats så kommer detta att leda till att de anställda har svårt att koncentrera sig, är tröttare generellt samt ökar sina sjukdagar. Något som – naturligtvis – leder till sämre produktion och ökade omkostnader för detta företag i Stockholm.

Än värre blir det om man tänker sig en skola i Stockholm där det är dålig ventilation – här kan hela skolgången förstöras och leda till sämre jobb i framtiden. Detta är naturligtvis väldigt kallhamrat och hårdraget, men om vi säger att en bättre ventilation leder till bättre koncentration som i sin tur ger bättre betyg – ja, då förstår man också vart vi vill komma med att skolor direkt måste se över hur deras ventilation ser ut. Det handlar om barnens framtid.

8 Aug 2017