Se över din ventilation

Vi kan här säga att du äger en villa med ett byggår från början av 80-talet och att den ligger i Täby utanför Stockholm. Du har inte genomfört några större ingrepp i denna – åtminstone inte sett till energi och uppvärmning. Däremot har du – som många andra – genomfört renoveringar i ett förskönande syfte; du har bytt ut ditt gamla badrum, du har skaffat ett modernar kök och du har med jämna mellanrum målat om. Därtill så har du bytt tak och du har dessutom kontaktat ett företag för en fasadputs. Du har – kort sagt – skött ditt hus på ett bra sätt.

Men – vi anser att du borde ha gjort mer och här återgår vi till den detalj du inte gjort något åt; din energi och vi ska fokusera på ventilation här. Det finns en stor risk att du dels betalar för mycket pengar för sin nuvarande ventilation i Täby och del så finns det också en stor risk att ert inomhusklimat inte är av bästa kvalitet.

Gällande det rent ekonomiska så kan du genom att byta ventilation spara så mycket som 30% årligen i energikostnader. Rådet här är att du kontaktar en vvs-montör som hjälper dig att skräddarsy en lösning för just ditt hus i Täby.

Ventilation, ett problem i skolor

Gällande inomhusklimatet så kan det vara så att du sett vissa varningssignaler, men där du inte tolkat dessa korrekt. Har du exempelvis barn som ofta är förkylda, snuviga eller som utvecklat olika allergier eller i värsta fall astma så kan detta mycket väl tyda på att den ventilation du har i huset i Täby inte håller god kvalitet.

Dålig ventilation är nämligen en väldigt starkt bidragande orsak till dessa sjukdomar hos barn och här har man naturligtvis ett ansvar som förälder. Att tillägga här; det behöver inte vara så att den ventilation som finns i ert hus är problemet.

Ventilationssystem slits med åren

Än värre – och förmodligen mer troligt – är att den skola som barnen går i har undermållig sådan och även om man enligt lag är tvungna att genomföra en så kallad OVK-besiktning – obligatorisk ventilationskontroll – i Sverige så är det ingen garanti för en god ventilation.

System slits med tiden och måste bytas med jämna mellanrum. En OVK är bra – där råder inga tvivel – men vi anser att sådana borde ske med jämnare mellanrum och särskilt om man ser till skolor.

Här finns mer matnyttig information om ventilation: ventilationtäby.se.

15 Nov 2016