Säkerhetsdörrar ger trygghet i Stockholm

Det ställs krav på dörrar för att de ska få kallas säkerhetsdörrar och vänder man sig till ett företag som arbetar med inbrottssäkerhet i Stockholm så får man certifierade produkter.

En riktig säkerhetsdörr gör det nästan omöjligt att bryta sig in i ett hus, en lägenhet eller annan entré. Dörrarna är tillverkade av stabilt material men är för den skull inte otympliga eller fula. Moderna säkerhetsdörrar kan se ut som en traditionell dörr men de har helt andra egenskaper.

Säkerhetsdörrar har inte bara förmågan att stå emot inbrottsförsök med kofot. De har också egenskaper som gör att de stoppar brand och giftig brandgas genom att vara tätslutande. Oangenäma dofter, störande ljud och kallt drag hålls också ute med en riktig dörr.

Det som gör säkerhetsdörrar i Stockholm så bra är att de är certifierade

Försäkringsbolag rekommenderar att man skaffar certifierade säkerhetsdörrar i Stockholm av många skäl. Risken för inbrott minskar dramatiskt och i hyreshus minskar risken för att giftig brandgas kommer in i lägenheter. Väljer man certifierade dörrar så vet man att de lever upp till Boverkets byggregler.

För att en dörr ska klassas som certifierad behöver den vara tillverkningskontrollerad. Allt material måste vara godkänt och dörren ska ha en skylt som anger brandklass och säkerhetsklass.

Företag som arbetar med säkerhetsdörrar i Stockholm installerar bara dörrar av högsta kvalitet och anpassar dörren till omgivningen. Att anlita hantverkare som har rätt utbildning gör också att man vet att monteringen följer de regler som krävs för en godkänd dörr.

30 Mar 2022