Så minskar du risken för vattenskador inomhus

Så minskar du risken för vattenskador inomhus. Vattenskador är tyvärr inte ovanliga och ser man till fastigheter så är det den typ av skada som både är vanligast och absolut dyrast att korrigera. Om en vattenskada uppkommer i exempelvis ett badrum så ligger den genomsnittliga kostnaden på 30.000 kronor. Samlar man kostnaderna för vattenskador så ligger det på ungefär hundra miljoner kronor - varje vecka! - i Sverige.

Det är också därför som man måste agerar i ett preventivt syfte och det är också av den anledningen som många försäkringsbolag börjat agera och där man exempelvis informerar och kan ge bättre erbjudanden om man som försäkringstagare vidtar vissa åtgärder.

Vattenskadan påverkar livssituationen

Kostnaderna är en sak med en vattenskada - en annan handlar om tiden. Det tar tid att återställa en vattenskada och det krävs en enorm uppoffring av en familj. Då vattenskador dessutom ofta uppstår i rum som man är beroende av så blir saken ännu tydligare.

Man kan räkna med att det tar upp till några månader innan en vattenskada är torkad och där man sedan kan påbörja renoveringen. Ett par månader där exempelvis ett kök inte kan användas på ett normalt sätt och där fläktar måste gå - och leva om - under större delen av dygnet. Kort sagt: en vattenskada innebär inte enbart kostnader - det handlar om en rejäl prövning och påfrestning.

Så minskar du risken att drabbas

Kan man då agera i syfte att förhindra en vattenskada? Definitivt. De flesta vattenskador som äger rum är en logisk följd av försumlighet och slarv. I kombination med undermåligt skydd och felaktiga konstruktioner så blir följderna värre än vad de borde kunnat vara. Vi ska räkna upp några tips som kan rädda dig, men innan dess så ska vi peka på en känslig sak som de facto är högst bidragande till många vattenskador: fuskjobb.

Det är ingen tillfällighet att vattenskador ökat i antal i Sverige. Detta sammanfaller nämligen med att antalet renoveringar i kök- och badrum ökat. Det är där man kan sätta in den bästa insatsen. Ska du renovera i badrummet eller i ditt kök så måste du anlita rätt företag. Se till att få in referenser, se till att de anställda har utbildning - och certifikat - för arbete i våta utrymmen och se till att alla installationer - speciellt i köket - sköts av yrkeskunnigt folk. Lägg några kronor extra på detta. Det tjänar du på i längden.

Med det sagt. Så här kan du göra för att minska risken för en vattenskada i din bostad:

  • Droppskydd. Idag så använder vi oss av fler vattenburen elektronik än förr. Detta har gjort att köket faktiskt är den vanligaste platsen för vattenskador. Diskmaskinen, kylen eller frysen drabbas av ett läckande rör, vattnet rinner ut bakom och du som bostadsägare märker ingenting förrän det är för sent. Här kan droppskydd vara lösningen. Sätter du ett sådant under maskinerna i fråga så kommer det att leda fram vattnet som läcker och göra det enklare att upptäcka och därmed köpa dig tid till en snabbare aktion.
  • Fukt- och vattenlarm. Numera finns ganska avancerad teknik som upptäcker fukt- och vattenskador och som slår larm om nivåerna blir för höga. Ett fuktlarm som installeras under exempelvis diskbänken ger dig information löpande och genom detta kan du också agera snabbt om någonting blir fel. Ett vattenlarm är även något som slår av vattnet automatiskt om det finns en risk för vattenskada.
  • Kontroller. I badrummet så finns två stycken svaga punkter som du bör hålla under uppsikt. Golvbrunnen och tätskikt på golvet. Genom att kontrollera dessa områden - ta gärna professionell hjälp - så kan du direkt se om det är dags för att uppgradera och köpa nytt. Golvbrunnar och tätskikt har en begränsad livslängd, det måste man vara medveten om.
  • Rensa. Gör det till en vana att rensa avloppen. Stopp i dessa ligger bakom många vattenskador och genom bättre kontroll och sundare rutiner så kan man också förebygga. Det är kanske inte det roligaste projektet att ta tag i, men det är ett av de viktigaste.
  • Underhållsplan. Som villaägare bör du sätta upp en underhållsplan gällande stammarna i huset. Kontakta en vvs-tekniker som utför en rörinspektion och få reda på det egentliga skicket. Utifrån detta kan du också börja planera för ett framtida stambyte eller en relining. Det blir billigare - och betydligt lättare att hantera - än om det handlar om en akut vattenskada.
14 Sep 2020