Så kör du en minigrävare

Att hyra grävare är inget ovanligt idag. Det finns många skäl till att man kan behöva en, men för privatpersoner är det givetvis ofta hemmaprojekt på tomten som ligger bakom. Om du ska köra – och hyra – grävare för första gången är det extra viktigt att man är noga med säkerheten. Utan erfarenhet är det lättare att orsaka misstag, som kan få konsekvenser av varierande storlek.

Bekanta dig med maskinen

Innan du börjar köra grävaren är det viktigt att du gör dig bekant med alla funktioner. Att veta vad som finns i grävaren – och vad man köra med den – är viktigt för att ditt arbete ska fortgå så smidigt som det kan göra. Tänk på att använda bälte. Testa på alla funktioner i lugn och ro och få en känsla för styrningen.

Fotpedaler

Notera att uppsättningen kan skilja sig något olika grävare emellan. Om du ska hyra grävare bör du se till att bekanta dig med fotpedalerna ordentligt. Vanligt är att det ser ut såhär för minigrävare:

  • Höger fotpedal. Med den här pedalen styr du bomleden som sitter vid hytten. Det här innebär att bommen kan röra sig åt såväl vänster som höger när hytten inte rör sig. Det här användbart i en rad olika situationer, bland annat vid dräneringar. När grävaren står i begränsat utrymme är det fördelaktigt för manövreringen.
  • Vänster fotpedal. Vänster pedal brukar styra hydraulikredskapen. Exempel på detta är planeringsskopan och hydraulikhammaren.

Planera grävningen

Efter att du ordentligt har sett över säkerheten och blivit bra bekant med de olika funktionerna är det dags att börja planera körningen ordentligt. Glöm för all del inte att först säkerställa att grävmaskinen står stabilt när du ska gräva. Om grävmaskinen välter, och du dessutom inte har säkerhetsbälte, finns stora risker för skador. Även själva maskinen, eller åtminstone delar av den, kan givetvis gå sönder av fallet. Det här kan innebära stora kostnader för dig, och ett arbete som får vänta längre på att slutföras.

Något annat som är viktigt att se till är att personer i närheten håller ett bra avstånd från dig när du gräver. Även om minigrävare är ganska små, kan de orsaka relativt stora skador om man är oaktsam. Särskild försiktighet bör beaktas när du inte har erfarenhet av att köra maskinen sedan tidigare. Trycker du fel kan det innebära att ett redskap till exempel svänger åt ett håll du inte hade planerat. Av den här anledningen är det viktigt med avstånd om du ska hyra grävare. Tänk även på eventuella husdjur, att hålla dem på behörigt avstånd.  

12 Jun 2018