Så följer du ditt bygglovsärende i Stockholm

Om en tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad ska ske är chansen stor att det krävs ett bygglov innan man får börja bygga. Om detta behövs eller inte kan man läsa om på Stockholms webbplats (Stockholm.se).

I det fall som tillbyggnaden kräver ett bygglov kan det vara en fördel att kunna följa denna processen. Detta för att se när kommunen börjat att arbeta med ärendet och när det förväntas vara klart. Därmed kan man själv planera inköp och byggnationen lättare.

Gör så här

Om en bygglovsansökan har skickats in för exempelvis en tillbyggnad kan man logga in via Stockholms webbplats med BankID samt sitt personnummer. I inloggat läge kan man tydligt se hur långt processen har gått och vad som är nästa steg. Här kan man även få information om vem man kan kontakta för att få ytterligare information.

Se tidigare ärenden

Via webbplatsen går det även att se äldre bygglovshandlingar gällande Stockholm. I databasen finns bygglov samlade ända bak till 1713 samt fastighetsbildningsförrättningar från år 1943 och löpande framåt. Från 1997 går det även att se alla diarieförda ärenden.

Man behöver inte logga in för att ta del av dessa. Vill man däremot se ritningar som är kopplade till en specifik tillbyggnad eller nybyggnad måste man logga in på webbplatsen.

Är bygglovet från sommaren 2015 eller framåt kan man se alla beslutshandlingar direkt på webben. Från det årtalet valde Stockholms kommun att scanna in gällande handlingar och lägga upp dem offentligt. Även material från tidigare år är offentliga handlingar men vill man ta del av dessa måste man kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Söka byggärende

De som loggar in via Stockholms webbplats får direkt tillgång till den process som sker gällande bygglovet. Detta eftersom man loggar in med personnummer och systemet därmed kan känna av vilken information som ska visas. Vill man däremot söka på ett annat ärende krävs lite mer information.

Det enklaste är att söka på fastighetsbeteckningen. Detta oavsett om det är en större nybyggnation som ska ske på tomten eller en mindre tillbyggnad. Ett annat alternativ är att söka på adressen eller det diarienummer som ärendet har fått.

Via avancerat sök går det att välja om det är ett avslutat ärende eller ett pågående.

Har du inte BankID?

Har du ansökt om bygglov för en tillbyggnad och inte har något BankID? Eller vill du se de digitala handlingarna på ett annat ärende som enbart visas i inloggat läge?

Lösningen är att gå och använda de besöksdatorer som finns tillgängliga vid stadsbyggnadsexpeditionen. Med dessa krävs inte personlig inloggning men man får ändå tillgång till detta material.

Behöver du hjälp med själva arbetet med tillbyggnaden kan vi rekommendera http://www.tillbyggnadstockholm.com/.

29 Apr 2017