Rivning i Göteborg är inte så enkelt

Det låter enkelt att bara riva ett hus. Men det är mycket som ska beaktas, inte minst när det gäller miljön. Byggavfall ska tas tillvara och helst återvinnas, och man måste även städa upp.

När man ska riva ett hus i Göteborg går man systematiskt fram. Man måste till att börja med ansöka hos kommunen om rivningslov och göra en kontrollplan. Miljöfarligt avfall tas om hand allra först, det kan exempelvis handla om asbest. Resten av materialet delas upp i fraktioner, så att man inte bara blandar allt. Metall ska vara för sig, elektriska prylar för sig och isoleringsmaterial i en hög. Detta för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att återvinna så mycket som möjligt. Anlita ett seriöst rivningsföretag så att det blir rätt gjort.

Säkerheten är viktig

Vid rivning av ett hus måste man se till att inget byggmaterial kan ramla ner och skada folk. Man fraktar bort avfall efter hand, och till sist finns där bara en stomme kvar. Den tar man bort med grävmaskin. Man måste också skriva en fraktionsrapport, och av den framgår vad man redan har skickat iväg och varthän.

När man har planer på att bygga nytt på samma plats är rivningen mest att betrakta som en transportsträcka till det slutliga målet. Men det måste hela tiden finnas ett fokus med på själva rivningsprocessen, så att det sker på ett riskfritt och miljövänligt sätt. Dessutom är myndigheterna inblandade i processen och man måste som sagt ha tillstånd för att påbörja en rivning.

6 Jul 2021