Renovering istället för nybyggnation

Ett nytt hus är inköpt och man ser med glädje fram emot ljumma sommarkvällar på altanen i trä. Men när sommaren kommer visar det sig att vissa brädor är murkna. Hur renoverar man en altan i trä?

En altan i trä är en robust konstruktion där man sällan får problem med underredet. Smällarna med väder och vind är det golvet som får ta. Och det gäller även de starka solstrålarna samt all rörelse med klackar, klor och möbler som passerar med tiden. Har man dessutom använt sig av ett trall-virke som inte är impregnerat eller skött korrekt så börjar man snart få problem. En del plankor kan gå av eller till och med murkna och börja smula sönder. Men innan man bestämmer sig för att riva hela konstruktionen så kan man börja med att undersöka kvaliteten. Ibland är det endast enstaka brädor som behöver bytas ut och i övrigt är resten i god vigör. Det man då börjar med att göra är att ta upp en av de trasiga brädorna och ta med en bit till bygghandeln. På det viset kan man hitta andra brädor till utbyte som har exakt samma mått.

Byta ut brädor

Om det visar sig att bygghandeln inte har exakt samma mått på plankor när man ska byta ut de gamla så kan det gå ändå. En tjocklek som är lite högre är inga svårigheter och en viss ökning i bredden kan också gå bra. Om mellanrummen mellan brädorna är tillräckligt stora vill säga. När alla trasiga brädor är utbytta så kan man bestämma sig för ifall det är snyggt som det är eller om man behöver slipa brädorna. Väljer man att slipa så bör man göra det med lätt och försiktig hand så att inga ojämnheter uppstår. Sedan kan man olja in eller måla hela golvet efter tycke och smak.

Ett sviktande golv

Vissa problem med altaner i trä kan komma sig av att golvet sviktar för mycket. Det kan bero på att någon regel under golvet är dålig. Men oftast är det ett problem som uppstår när man använder sig av tunnare trallbrädor än vad som är uträknat. Med tunnare trallbrädor måste man ha tätare mellan reglarna. Så för att få ett mer hållbart och bastantare golv kan man ta upp alla trallbrädor. Tillföra ytterligare reglar. Skruva fast trallbrädorna igen. Och sedan eventuellt slipa och behandla golvet för en riktigt uppfräschad yta. Läs mer på denna hemsida: https://www.slipaaltan.se/

24 Aug 2020