Rätt ventilation i Stockholm

Ventilation är mycket viktigt för att du och din fastighet ska må bra. I Stockholm satsar man därför på ventilation för alla olika typer av fastigheter. Och även olika användningsområden.

Att det är viktigt att få in luft utifrån för att byta ut mot inomhusluften, är nog inget som förvånar dig. Och i din bostad kanske du enbart kan öppna ett fönster för att få det luftombytet som du behöver. Men till och med i bostaden har du säkert mer ventilation än så.

En fläkt ovanför spisen är standard och ett sätt att du ska slippa få stekos i hela bostaden. Dessutom ska du ha en god ventilation i ditt badrum, för att det inte ska bli fuktskador där. Så redan där har du minst två olika typer av ventilation i ditt hem. Men för att få en fullvärdig ventilation så ska du även ha ventilation i alla andra rum. På det viset kan du ha tre olika slags ventilation i hemmet.

Ventilation för företag

Den ventilation som finns i större fastigheter, och på olika företag, skiljer sig oftast markant mot den ventilation som du har hemma. I mångt och mycket beror det helt enkelt på att det är större lokaler. I en bostad kan det räcka med en ventil i väggen, men större lokaler behöver kunna frakta ut luft från lokaler som inte har ytterväggar. Det kan även finnas olika användningsområden som att ventilera ut farliga ämnen, där luften kan passera via olika slags filter. Mer om ventilation på denna sida: https://www.ventilationstockholm.nu/

30 Aug 2021