Professionell och säker rivning i Stockholm

Ska ni riva och bygga nytt? Då kan ni först behöva sanera byggnaden från asbest och PCB. Som tur är finns det företag specialiserade på rivning i Stockholm.

Oavsett om man bara ska riva ut ett gammalt kök eller badrum, eller riva en hel byggnad, måste man först göra en riskbedömning och även lokalisera eventuella miljöfarliga ämnen. Både asbest och PCB användes förr flitigt i olika typer av byggmaterial innan man kom på att de är farliga ämnen.

Ska man riva en byggnad eller riva ut inredning måste man först plocka bort de ämnen som är farliga. Gör man inte detta riskerar man att hela byggnaden blir kontaminerad, men också att ämnet läcker ut och skadar människor, djur och natur. Vid en rivning måste allt material sorteras och tas om hand på rätt sätt.

Hur mycket kostar rivning och sanering i Stockholm?

Ska man utföra en rivning i Stockholm finns det särskilda företag som man kan anlita för detta. Deras medarbetare är certifierade och har den utbildning som krävs för att handskas med asbest och andra miljöfarliga ämnen. De ser till att byggnaden rivs på ett säkert sätt och inga miljöfarliga ämnen läcker ut.

Allt avfall sorteras och återvinns eller deponeras efter konstens alla regler. Hur mycket det kostar att anlita ett företag för rivningsarbeten beror på arbetets omfattningen och hur mycket miljöfarliga ämnen det finns i byggnaden. Men det kan löna sig att ta in offerter från mer än ett rivningsföretag och jämföra priser. Läs vidare om alternativen för rivning här: rivningstockholm.nu 

20 Aug 2022