Professionell betonggjutning ger hållbara resultat

En betonggjutning är ett projekt som utgör själva startskottet för en byggnation. Det kan i synnerhet då handla om att gjuta en platta att ställa ett hus, ett garage eller exempelvis ett attefallshus på. Plattan kommer att vara den grund som byggnaden står stadigt på och vikten av en professionell betonggjutning blir därför avgörande. Tyvärr kan man se att fusk sker i samband med en betonggjutning och detta kan i sin tur få ödesdigra konsekvenser för den framtida byggnationen.

Fusk behöver i det här fallet inte handla om någonting medvetet. Betonggjutning är en svår konst som kräver både erfarenhet och speciella kunskaper. Det kan vara så att man helt enkelt anlitat ett företag som saknar kompetens för att genomföra en betonggjutning och att man därför får de problem vi ovan nämnde. Detta kan väl förvisso räknas som ett slags fusk - man utger sig för att ha kompetens nog för att genomföra en betonggjutning, men klarar inte av detta - men det visar snarare på vikten av att välja rätt företag än någonting annat.

En betonggjutning kräver erfarenhet

Det speciella med en betonggjutning är att det är ett projekt där enormt många faktorer måste samspela med varandra och bilda en helhet. Vädret påverkar: för kallt väder kan leda till sprickor och frostskador på betongen - för varmt väder kan å sin sida skapa bubblor och sprickor.

Farten är också viktig i samband med att man gjuter i betong. Man måste göra det snabbt, men heller inte för snabbt: det handlar uteslutande om vana, rutin och erfarenhet - det är långt ifrån en slump att de flesta skickliga betonggjutare är lite till åren. Därtill så tillkommer även frågor om isolering och armering som måste ha korrekta svar för att en betonggjutning ska anses som lyckad - eller totalt misslyckad.

Hur hittar jag rätt företag för en betonggjutning?

Hur ska man då agera för att hitta rätt företag för en betonggjutning och utesluta de sämre? Helt lätt är det inte, men en viktig faktor är given sett till det vi ovan beskrivit. Ett företag med lång vana är alltid att föredra framför en nystartad firma. Erfarenhet lönar sig nästan alltid och även om det kan kosta några kronor extra så finns det ett värde i att anlita en mer rutinerad firma.

Detta måste givetvis verifieras också. Hur länge har företaget funnits och vilka uppdrag har man anlitas för? Ett tips gällande det senare är att kolla upp om man brukar anlitas i samband med större projekt. Om så är fallet så ska det ses som en kvalitetsstämpel.

Du bör även kontakta referenser och gärna söka dig så långt tillbaka i tiden som möjligt gällande dessa. Det ger dig bra förutsättningar för att hitta rätt företag för din betonggjutning och en stabil grund att ställa din framtida byggnation på.

14 Jun 2022