Persienner är nödvändiga

Som solskydd betraktat så har persienner få övermän. Genom att ha sina persienner nedfällda så skaffar man sig ett bättre inomhusklimat även under de varmaste dagarna under året. Dock – det finns brister med detta solskydd och ett av de mest uppenbara är att man ger sig själv en minimal chans att kunna se ut genom sitt fönster och detta är ett stort problem för framförallt en grupp människor. Det handlar om de personer som bor i större städer och som använder persienner som någonting utöver enbart ett skydd mot solen utan som även måste ha dessa för att värna sitt eget privatliv. Bor man exempelvis i Stockholm så måste man ha sina persienner neddragna för att kunna få privatliv i sitt eget hem och detta går att förklara med att det i Stockholm bor så mycket människor samt att även husen där byggs tätare inpå varandra. Detta gör att persienner – mer än i någon annan stad i Sverige – i Stockholm får ses som en absolut nödvändighet.

Snyggare design i dagsläget

Detta behov är också något som tillverkare av persienner i en allt högre grad börjat sikta på att täcka och i dagsläget ser man att persienner bland annat kommer i träutförande. Detta material är mer anpassat för den urbana storstadsmänniskan då det blir lite enklare att matcha sin övriga inredning i exempelvis en lägenhet i Stockholm. Dessa persienner – de gjorda av trä – går exempelvis att måla i den färg man vill och dessutom blir de snyggare då de sitter på insidan snarare än mellan fönstren. Vi gissar här att detta bara är början och att persienner i framtiden kommer att rymma ännu mer funktioner.

Så många personer som bor i Stockholm och som trots allt är beroende av att ha sina persienner nedfällda är onekligen en ganska stor marknad att rikta in sig på och om man dessutom betänker att större städer; New York, London, och Paris lider av samma problem så förstår man också vidden av kunsumenter som finns i denna fråga.

Alternativ bland solskydd

Det som talar mot att persienner även i fortsättningen kommer att vara det självklara valet bland solskydd är att det finns andra spännande alternativ som även de har klara fördelar. Ser man till Stockholm så har exempelvis solfilm i en allt högre grad börjat användas och då denna film även tillåter de boende i en lägenhet att se ut så förstår man också varför. Du kan trots allt inte se genom en nedfälld persienn och även om synfältet blir aningen begränsat – mörkare – på grund av solfilm så finns det ändå där. Detta talar för att solfilm i en större grad kommer att användas, men det som talar mot är att de är en permanent lösning. Sitter solfilm på fönstret – ja, då är det också något som finns där året om. Persienner kan man trots allt vinkla upp vid behov. Klicka här för mer information.

9 Jan 2018