Pålning för tryggt byggande

En kedja blir inte starkare än sin svagaste länk och en byggnad blir inte stabil om grunden den vilar på inte är ordentligt gjord. För att skapa en stabil grund gör man därför pålning.

Innan man bestämmer sig för att köpa en tomt att bygga hus på är det klokt att undersöka markförhållandena. Allt kan se väldigt bra ut på ytan men man behöver försäkra sig om att marken är så stabil att den klarar av att bära ett helt hus.

Skulle marken vara för mjuk är det ingen fara, men man måste vara medveten om att det kommer att innebära att man behöver göra en markförstärkning. Marken är för mjuk om den exempelvis består av lera eller fin sand och då måste man förstärka.

Man förstärker mark genom pålning

För att få den rätta stabiliteten i marken driver man ner pålar genom de mjuka lagren så att man når ner till berget. När man anlitar företag som arbetar med pålning utför de en geoteknisk undersökning av marken och avgör sedan vilken metod som är bäst för att det ska gå att bygga på den.

Det finns olika sätt att förstärka mark och det finns olika typer av pålar. Genom att ha en välutrustad maskinpark och många års erfarenhet av pålning kan företaget åta sig alla typer av pålning.

Betongpålning är den vanligaste metoden i Sverige och passar där marken är relativt fri från större block och hinder. Betongpålningen är ett mycket bra och kostnadseffektivt sätt att skapa en stabil grund.

15 Feb 2022