OVK-besiktning ger bättre inomhusmiljöer

Vi har i Sverige som mål att människor inte ska riskera att bli sjuka eller på något annat sätt ta skada då vi vistas i miljöer såsom på arbeten, i skolor, i offentliga byggnader och i åra egna hem. Kort sagt; vi ska kunna vistas inomhus utan någon risk – oavsett var vi befinner oss. Givet, säger många – men så har inte alltid varit fallet och på speciellt en punkt så var detta så pass allvarligt att man blev tvungen att lagstifta om frågan – något som gjordes 1991. Området i fråga var – och är fortfarande – detta:

* Ventilation: Vid kontroller så upptäckte man att ventilationen i svenska hem, vid skolor, på arbetsplatser och i offentliga miljöer (exempelvis på bibliotek) var så pass undermåligt att folk de facto tog skada av att vistas i dem. Allergier, astma, förkylningar, sämre koncentration, dålig sömn och allmänna sjukdomstillstånd var samtliga bevis på detta och i riksdagen så klubbade man därför igenom ett beslut som skulle förhindra detta.

Det är också därför som vi idag har något som kallas OVK-besiktning och det är det som vi ska titta lite närmare på här.

En OVK-besiktning är något som alla hus, fastigheter och byggnader och ägarna till dessa i Sverige med förbestämda tidsintervaller ska boka in. OVK står för – Obligatorisk VentilationsKontroll – och det handlar således om att man av ett certifierat företag får svart på vitt kring huruvida ventilationen i huset, byggnaden eller fastigheten är godkänd eller om det måste vidtas lämpliga åtgärder för att säkerställa kvalitet.

Det är alltid ägarens ansvar att anlita företaget i fråga och om vi ser till tidsintervaller och hur dessa ser ut så skiljer de sig lite beroende på typ av byggnad samt vilken ventilationssystem som finns i denna. Här kommer en liten lathund:

  • Vid förskolor, skolor, vårdlokaler med S, SF, FX-ventilation ska en OVK Besiktning ske var tredje år och av en besiktningsman med behörighet N.
  • Vid skolor, förskolor och vårdlokaler med FT-, FTX system så genomförs en OVK-besiktning var tredje år – men av en besiktningsman med behörighet K.
  • Vid flerbostadshus och kontorsbyggnader där ventilationssystem har benämningen FT-, FTX så sker besiktningen var tredje år och av en person med behörighet K.
  • Var sjätte år så sker en OVK-besiktning då det gäller flerbostadshus och kontorsbyggnader med ventilationssystem F, FX och S. Behörigheten hos besiktningsmannen ska då vara N.
  • Vid nybyggnationer av en- och tvåvåningshus med FX, FT, FTX-system så genomförs en OVK-besiktning av en besiktningsman behörighet N endast en gång.

Processen som följer en OVK besiktning är följande: Först så skriver besiktningsmannen ett OVK-protokoll där allt står skrivet – datum för utförande, eventuella fel och brister, åtgärder som bör göras och så vidare. Protokollet i fråga skrivs i två exemplar; det ena skickas till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger och där besiktningen är genomförd och det andra lämnas över till fastighetsägaren.

Fastighetsägaren får även ett intyg på att en OVK besiktning genomförts – ett intyg som därefter ska sättas synligt och lämpligen så brukar anslagstavlan i trapphuset vara användbart. Om en fastighetsägare skulle bli underkänd då; vad händer om en OVK besiktning inte går igenom? Jo, här kommer han att få ett datum utfärdat av besiktningsmannen och innan detta infaller så måste justeringar ha skett.

Kort och gott: tack vare detta system så kan vi känna oss trygga med att vi varje lokal, varje byggnad och i varje hus har ett bra ventilationssystem och att vi därför slipper oroa oss för att bli sjuka eller på något annat sätt lida av sviterna som en undermålig ventilation för med sig.

4 Jul 2016