Ordning på luftintaget

Med hjälp av återkommande kontroller kan man känna sig trygg som fastighetsägare. För stora byggnader är det lite som en bilbesiktning som ser till att man kan fortsätta tryggt framåt.

Ventilation är den funktion som styr en byggnads luftutbyte från insidan till utsidan. I en villa så består den oftast endast av en fläkt i köket, en skorsten vid kaminen och ventiler i väggarna. Men i större byggnader så är det helt andra installationer med ventilationstrummor så pass stora att man kan rymmas en eller två personer vid sidan av varandra. Och ibland till och med större än så. För ventilation är mycket viktigt för både byggnaden och alla de som lever och rör sig inuti den.

Se till att allt fungerar

OVK-besiktning i Stockholm betyder obligatorisk ventilationskontroll och är en besiktning som alltså är årlig. Andra regler gäller enfamiljs- och tvåfamiljsbostäder där den endast sker vid färdigställandet. Det är en kontroll som ska se till att byggnadens ventilation är korrekt installerad och att den är tillräcklig för byggnadens behov. Man ska även vid kontrollen se till att den fungerar som den ska och helt enkelt gör sitt jobb.

En fallerande ventilation innebär inte enbart att luften kan bli lite sämre inomhus. Med en dålig ventilation kan huset börja mögla, få fuktskador och annat liknande som i sin tur också påverkar måendet hos dem som vistas där. Men bristande och dåligt skött ventilation är också ofta orsaken till bränder. Därför är detta en mycket viktig återkommande kontroll.

9 Nov 2020