Olika typer av dricksvattenbrunnar

Vi behöver alla vatten att dricka. Hur får vi tag på vatten på bästa sätt? Genom en brunn så har vi vårt vatten tillgängligt. Det finns flera typer av brunnar men den som är borrad är den vanligaste.

Om du bor i en lägenhet så kanske du inte funderar på varifrån vattnet kommer för det finns ju alltid där i kranen. Men om du är husägare och inte ansluten till kommunalt vatten så är det annorlunda. För att få dricksvatten så kan du behöva anlägga en brunn som ger dig vatten. Det finns flera typer av brunnar men den vanligaste är en borrad brunn. De andra varianterna är filterbrunn och grävd brunn som är en gammal metod för att få dricksvatten. I dagens läge så är det i princip alltid aktuellt med en borrad brunn och den ger ett mycket rent vatten. För att borra en brunn så måste du anlita en firma som utför brunnsborrning för det krävs avancerade borrmaskiner för att lyckas.

Hur går en brunnsborrning till?

När man utför en brunnsborrning så får man se till vad det är för slags mark som hålet ska borras i och sedan anpassa rätt borrverktyg till detta. Det är med hjälp av tryckluft som man får borren att rotera och hålet blir till. Man behöver borra ett djup på mellan 70 och 80 meter för att få tag på vatten av en bra kvalité. Det är självklart svårt att säga ett exakt djup eftersom all mark ser olika ut. När hålet är klart så installerar man en pump som pumpar upp vattnet och vi får in det i huset. En del av vattnet kommer att gå igenom en värmepump som värmer vattnet innan det når huset.

Andra typer av brunnar

De traditionella brunnarna som grävd brunn finns kvar ute på landet men metoden används i princip aldrig vid en nyanläggning av brunn. En grävd brunn är ungefär 5 - 7 meter djup och väggarna är av betong. När en brunn är så ytlig så finns det risk att vattnet smutsas ner vid en eventuell översvämning och det är också lättare att brunnen sinar vid en värmebölja. En filterbrunn anläggs i en miljö med grova porösa jordlager som har rikligt med vatten omkring sig. Oavsett vilken brunn du väljer bör du se till att du får hög standard på vattnet, så gör vattenprover för att försäkra dig om kvalitén.

18 Mar 2020