Öka trivseln i bostadsrättsföreningen

Det finns många saker man kan göra för att öka trivseln i bostadsrättsföreningen – utan att det behöver kosta skjortan. Mycket kan göras med lite välvilja hos föreningens medlemmar, medan annat kan göras genom att hyra in hantverkare och/eller entreprenörer av andra slag.

Ha en god fastighetsskötsel

Att ha en bra fastighetsskötsel påverkar boendet på många olika sätt. Bland annat bör det här ingå:

  • Allmän fastighetsskötsel. Det finns många mindre saker som behöver göras regelbundet och som inte riktigt kan placeras i någon annan kategori. Att ha en god tillsyn och skötsel av fastigheten husbyggnader är viktigt både på lång och på kort sikt.

Vissa bostadsrättsföreningar vill även ha en mer djupgående tillsyn. Det kan till exempel då handla om mediakontroll, att firman mäter bostadsrättshavarnas förbrukning av saker som vatten, el och värme.

  • Ha en fungerande samordning. Att ha en god samordning mellan alla olika entreprenörer som arbetar med fastigheten underlättar en hel del. Vissa väljer att ha en firma för fastighetsskötseln som också åtar sig att koppla samman andra entreprenörer. Det är givetvis fullt möjligt att sköta samordningen själv också.
  • Markskötsel. Vinter, vår, sommar eller höst? Olika årstider kräver olika typer av åtgärder för att fastigheten ska vara trivsam. Oavsett var du bor i landet – om det så är Stockholm, Skåne eller långt uppe i norr kommer fastigheten säkerligen att genomgå starka förändringar genom årstiderna. På vintern kan det också vara en ren säkerhetsfråga, till exempel att vissa gångar bör grusas eller saltas i tid.
  • Låt medlemmarna anmäla fel. Är ni en stor förening, kanske i till exempel Stockholm eller Göteborg, är det bra att ha fungerande rutiner för när något blir fel. Är ni många medlemmar kan det kännas skönt att ha telefontider där problemen kan anmälas. Problemen bör sedan dokumenteras och åtgärdas på bästa sätt.

Ha en god sopsortering

En god sopsortering gör det enklare för sophämtaren, är snällt mot miljön och kan också vara snällt mot plånboken. Faktum är att sophämtning är en stor kostnad för väldigt många föreningar. Är ni till exempel en stor förening i Stockholm eller annan större stad, krävs mycket arbete för att soporna ska tas om hand ordentligt.

Vissa förespråkar att man sätter upp en kamera på väggen i soprummet. Med detta har man märkt att långt färre människor inte slänger soporna i fel behållare. Målet med det här är att spara pengar på att slippa beställa dyra grovsophämtningar. Har du en god sopsortering och en god fastighetsskötsel kan det göra mycket för den allmänna trivseln i föreningen – oavsett om fastigheten ligger i Stockholm, Skåne eller i Norrland.

Behöver du en helhetslösning för din fastighet? Läs mer här!

2 Dec 2017