När krävs ID06?

ID06 är ett sätt att göra arbetsplatser säkrare i Sverige - men när krävs ID06 egentligen? Vi kan säga att ID06 kommer att krävas på alla byggarbetsplatser och att det innebär att allt från snickare, svetsare, betongarbetare, armerare och exempelvis elektriker kommer att använda sig av ID06.

Om inte? Ja, då kommer de antingen inte in på arbetsplatsen i fråga eller också så kan deras företag drabbas av ett vite. ID06 är ett elektroniskt, personligt kort som ska användas av alla som har anledning att vistas på en byggarbetsplats. Egentligen så är ID06 namnet på det icke-vinstdrivande företag som tagit fram lösningen - en lösning som funnits och använts sedan 2006.

Tidigare hette man Svenska Byggindustrier. Att kortet ifråga kommit att kallas för ID06 är en naturlig följd av att det, helt enkelt, ligger rätt i munnen och vi kommer således att fortsätta skriva det snarare än att använda ID06-kortet, som kanske snarare är den rätta benämningen.

Byggarbetare på hög byggnadsställning använder hammare

Tydliga syften med ID06

Med det sagt så ställer vi oss frågan om syfte - varför krävs ett ID06 och vilka syften fyller kortet i fråga? Först och främst så kan vi se till det faktum att kortet har en elektronisk loggare som registrerar närvaro. Genom detta så kan man komma till bukt med svartjobb samt det faktum att många tidigare försökt manipulera priserna genom att skriva närvaro som egentligen aldrig existerat.

Att varje företag och varje anställd använder ID06 skapar större ärlighet och mindre mygel genom transparens. Viktigt att tillägga är att det inte handlar om övervakning; alla personuppgifter hanteras helt enligt Personuppgiftslagen (PUL).

En annan aspekt av ID06 och ett annat syfte med systemet handlar om att förhindra obehöriga att ta sig in på ett byggområde. Det kan handla om de vanliga farbröderna som gärna tittar på när byggarbetare utför sitt värv och det kan handla om folk som vill sabotera. En byggarbetsplats är en känslig plats där angrepp och sabotage kan skörda människoliv. Där kan ID06 göra tydlig skillnad. Här är det inte enbart en fråga om att hålla privatpersoner på behörigt avstånd. Likväl kan man se företag som skickar outbildade anställda att utföra uppgifter som egentligen måste göras av någon med certifikat.

Tänk exempelvis på om det skulle krävas en svetsning under vatten och ett företag skickar en lärling på detta uppdrag. Det skulle kunna innebära en katastrof - både för stunden och för lärlingen i fråga och på sikt med tanke på vikten av korrekt svetsning. Genom ID06 så kan man kontrollera behörighet och man kan dessutom även - om en olycka skulle ske - kontrollera närvaro och vilka som funnits på plats då jobbet utfördes.

Stölderna från byggarbetsplatser försvinner

Här kan vi även nämna stölder som en liten parantes. På en stor byggarbetsplats så kan olika saker försvinna spårlöst. Inte sällan och innan ID06 såg dagens ljus så fanns det ligor som satte stölder från byggen i system. Man klädde sig i lämpliga kläder, åkte i byggbilar och plockade på sig exempelvis vitvaror och annat värdefullt. Kort sagt: man utnyttjade den anonymitet som en stor byggarbetsplats för med sig - detta då många mindre företag arbetar utan att riktigt veta vilka som kontrakterats och för vad. Genom ID06 förhindras stölderna då inga obehöriga släpps in.

ID06 ger större säkerhet och bättre arbetsplatser

En tredje aspekt gäller tryggheten. En arbetsplats ska vara säker och den ska vara trygg. Man måste kunna lita på alla som vistas på platsen vet vad de gör och kan utföra de saker som de anlitas för. Varje år sker fruktansvärda olyckor i samband med byggnationer. Genom ID06 så kan man bidra till att många av dessa förhindras och att människoliv kan räddas.

Dagens ID06 är dessutom smidigare och säkrare. Det behövs inget fysiskt kort utan man legitimerar sig på ungefär samma sätt som man gör med sitt Bank-id. Det fysiska kortet finns fortfarande kvar, men mycket tyder på att fler kommer att välja den nya, moderna lösningen i framtiden. Helt enkelt då man alltid har mobilen i fickan och att man i och med detta också minimerar risken att tappa- eller glömma sitt ID06-kort.

29 Aug 2019