När ett träd måste bort

Träd är fantastiska organismer. Utan dem skulle jorden inte ens vara beboelig för människan. Ibland behöver ändå ett enskilt exemplar tas bort t ex pga sjukdom eller placering. Hur gör man?

Betydelsen av träd har säkerligen inte undgått någon människa. Träd är nödvändiga för att vår värld ska fortsätta att fungera. De binder koldioxid och motverkar jorderosion. De skyddar mot vindar och de ger skugga. De är hem åt en mängd olika djur. De ska aldrig tas ned utan eftertanke av det längre slaget.

Emellanåt behöver man ändå göra sig av med ett eller flera träd av olika anledningar. Orsakerna varierar men sjukdom är det vanligaste. Vissa träd drabbas av sjukdomar som dessutom kan föras vidare till fler träd. Ett annat scenario är att trädet börjar nå slutet av sin levnad och helt enkelt blir farligt pga ruttnat innanmäte.

Hantering av träd och grenar

Att hantera ett träd som är riktigt stort på egen hand är inte att rekommendera. Dels har man sällan de rätta redskapen hemma och dels är det nog tyvärr också så att utan den rätta tekniken är trädfällning i Göteborg en riskfylld sysselsättning. Om trädet eller träden ska hamna där det är tänkt är det en stark rekommendation att anlita proffs.

Hitta en bra firma som har erfarenhet och kapacitet. De kommer och tar en titt på problemet och kan ge råd. De ser om trädet kan behållas eller om det måste tas bort. De har redskap och kunskap och de tar med lämningarna. Ren vinst.

20 Dec 2020