Mer yta efter en källarrenovering i Stockholm

Flagad färg och unken lukt, det är vad som möter dig i din källare i Stockholm. Därför har du nu bestämt dig. Det ska bli en källarrenovering som gör att du kan börja använda din källare.

En källarrenovering i Stockholm kan egentligen se ut på många olika sätt, fast den ändå kan vara väldigt lika. Du kan nämligen göra renoveringen av flera olika anledningar. Kanske behövs renoveringen för att källaren far illa. Det kan finnas fuktskador eller mögel som gör att du måste åtgärda källaren, eftersom den annars kan sprida fukten och möglet upp i resten av huset. Eller så gör du din källarrenovering för att du vill kunna nyttja din källare mer, och kanske till andra funktioner än vad du har idag. Det kan vara så att du har ett barn som vill flytta ner i källaren, du har ett intresse som du vill få plats med i källaren, eller så vill du börja hyra ut din källare för att få in mer pengar.

Källarrenovering som genererar inkomster

Att utföra en källarrenovering för att kunna få in pengar, är något som många har satsat på. Den där källarytan som du ändå varken använder eller behöver, kan plötsligt bli hem åt någon annan. Någon som kan betala en hyra, som till och med kan göra att du plötsligt bor gratis i ditt hus. Kanske har du redan alla förutsättningar i form av ett badrum och kök och behöver endast snygga till ytskiktet.

11 Dec 2021