Med geotekniker blir bygget säkrare

Den som bygger hus utan att anlita geotekniker tar risker som kan liknas vid att spela på lotteri. En geotekniker ser till att husbygget blir säkerställt.

En fastighet som byggs på en tomt med osäkra markförhållanden har inte alltid framtiden för sig. Om marken under huset börjar röra på sig blir konsekvenserna ödesdigra. Det finns undantag till denna utsaga, exempelvis “Det lutande tornet i Pisa” som närmast blivit en sevärdhet. Men vem skulle vilja köpa en bostadsrätt i ett lutande hus?

Du är en framgångsrik byggherre och har köpt ett större markområde utanför en storstad. En kollega i branschen undrar vad som tagit åt dig. “Vet du inte att området en gång i tiden var en sjöbotten?”, frågar han. “Klart att jag vet det”, svarar du. “Jag har låtit göra en undersökning av tomten tillsammans med en konsultbyrå som kan geoteknik”, förklarar du med en belåten min.

Geotekniker följer byggprojektet

Du kunde komma över tomten till en förmånlig köpeskilling i och med att du kunde lägga fram den utredning du låtit göra. Vid förhandlingen om tomtpriset förklarade du att kostnaderna för att göra tomten byggbar skulle bli betydande. “Hela tomten måste pålas för att grunden ska bli stabil”, nämnde du som argument inför säljaren.

Nu ska fastigheterna projekteras och du ger uppdraget till en konstruktör. Alla underlag som tagits fram av experter på geoteknik kommer nu till användning. Du ser också till att konsultens geotekniker kan vara delaktiga i hela byggprojektet. Skulle något oväntat problem uppstå kan de ge råd om lämpliga lösningar.

19 Apr 2023