Ljudisolera skolor viktigt för personalens hälsa

Många lärare kämpar med sitt arbete på landets skolor. De är ofta eldsjälar som brinner för att lära våra barn och ungdomar så att de kan gå ut i samhället och fungera som vuxna människor. Tyvärr är det inte alltid som lärarna får de bästa förutsättnignarna för sitt viktiga arbete. Många av dem får hörselproblem på grund av att de dagar i sträck måste utstå höga ljud. Det är inte alltid som man kan skylla de höga oljuden på eleverna, ofta är det en kombination. Barn lever om, höjer rösten ibland av både glädje och ilska, men framför allt handlar det alltför många gånger om byggnader som inte är byggda på ett sätt som motverkar höga ljud. Vet man om vad ger eko åt ljud, kan man göra små åtgärder för att dämpa ljud. Att hänga upp tygtavlor och till och med äggkartonger som fångar upp ekot, kan göra mycket för en skola där lärarna lida av hörproblem.

Tinnitus vanligt bland lärare

Alltför många lärare får tinnitus efter år av höga ljud i klassrum. Det är en onödig arbetsskada, som lätt hade kunnat motverkas med rätt sorts ljuddämpning i klassrum och skolbyggnader. Det handlar om att täta lokalerna på sätt som minskar ekot. Till exempel kan man byga innerväggar som fångar upp ljudet. Man kan behöva isolera anslutningar, dörrar och fönster, det kan handla om att isolera element och lister som kan leda ljud vidare ut ur klassrum till nästa. Det kan handla om hur man planerar korridorer och klassrum. 

Ljudisolering viktig för sekretessen

Ibland håller man känsliga möten på plats på skolorna. Det kan vara sekretessbelagd information som man delar antingen mellan lärare men även lärare och föräldrar också. Det kan handla om känsliga ämnen som lärarna pratar om i lärarrum eller kollegierum, då gäller det att ljudet inte transplanteras vidare till andra rum. Det kan även gälla mellan klassrummen, då lärare ofta håller utvecklngssamtal i elevernas klassrum med föräldrar.

Anlita ett företag för ljudisolering

Arbetar man på en skola med problem med oljud kan man med fördel anlita ett företag som kommer ut och åtgärdar problemen och utför en ljudisolering på plats. Att eleverna får en bättre ljudmiljö är mycket viktigt för att de ska kunna koncentrera sig och prestera sitt bästa i skolan. Många elever mår dåligt av för höga oljud och av en stimmig miljö. För dem handlar det ju om deras arbetsmiljö och då måste de få de bästa tänkbara förutsättningarna för att kunna lyckas i skolan.

23 Jun 2018