Linjemålning på parkeringen

Det är verkligen irriterande med nötta markeringar i asfalten, så att man knappast ser någon linjemålning alls. Då är det dags att sätta lite färg på gatan.

Det är en värdefull information man får av linjer, pilar och streck. Linjemålning avgränsar parkeringsrutor, de anger filer och körbanor och pilar visar var man ska svänga. Övergångsställen är tydligt markerade så att både bilar och gående vet var de finns. Cykelbanor är också tydligt märkta.

Det är därför både förvirrande och irriterande när färgen är så sliten att den försvinner. Det finns särskilda företag som arbetar med linjemålning och det är praktiskt att anlita dem. Vill man inte ha vit färg finns det så kallad massafärg som kan ha olika nyanser som till exempel passar bra på skolgårdar och lekplatser.

Linjemålning för lek och idrott

Att hoppa hage är exempelvis en trevlig sysselsättning för de minsta, och även då är linjerna tydliga på asfalten. Löparbanor och idrottsplatser är andra ställen där färgen är helt nödvändig för att man ska kunna utföra sport på rätt sätt. Behöver man någon markering är det bäst att kontakta ett företag som är experter på linjemålning, så blir det professionellt gjort.

Man är van vid att leta efter skyltar längs med vägar och gator, men det är minst lika viktigt att titta efter den information som är målad på vägbanan. Ju tydligare den är, desto mindre risk är det att bli överraskad eller förvirrad när man ska välja rätt fil i trafiken. Det är viktigt att markeringar syns ordentligt.

Mer om linjemålning kan du hitta på denna sida: gastriketrafikmalning.se

11 May 2023