Lastbilen som kan ändra utseende

Lastväxlaren är lastbilen som kan ändra utseende efter vilket behov av frakt som finns. Ena dagen kan man frakta asfalt och andra dagen kör man omkring med en grävmaskin på flaket.

Inköp av lastbil är en stor post för alla företag som använder sig av det i sitt arbetsutövande. Därför är det ofta en god idé att istället för att köpa in ett flertal olika lastbilar för olika frakt-sorter nyttja en lastväxlare som istället kan skifta mellan flera olika lastväxlarflak. Man kanske i några dagar fraktar anläggningsmaskiner för att sedan i några veckor assistera vid asfaltering av gator och parkeringsplatser. Bredden på fraktmöjligheter gör att man kan ta sig an fler olika typer av uppdrag och kanske även vara den enda transportpartnern som uppdragsgivaren behöver för att utföra sina projekt. I jämförelse med vad det kostar att köpa in olika lastbilar för separata syften så är en lastväxlare med en uppsättning olika flak en betydligt billigare kombination.

Släp för olika syften

Det finns nästan inga gränser för vad en lastväxlare kan frakta på grund av den stora mängden olika flak. Bara när det gäller asfalt så finns det en mängd olika flak att välja på och så är det även när det gäller dumper-flak, som man normalt använder för att frakta fyllnadsmassor vid anläggning. Det finns även ett flertal olika täckta eller öppna containrar för olika fraktbehov, lämflak med eller utan kran, maskinflak för olika anpassning beroende på vilken maskin som ska fraktas och så vidare. Skulle man endast satsa på att äga några av dessa flak så finns också möjligheten att tillfälligt hyra andra flak vid behov. Det kan vara en bra ekonomisk lösning för ett utöka sina möjligheter.

Företag som anlitar fraktbolag

De flesta uppdragen för ett företag som har lastväxlare kommer från olika slags mark- och anläggningsfirmor. Lastväxlaren kan användas under hela perioden för att köra ut anläggningsmaskinerna till byggplatsen, frakta bort de uppgrävda massorna och tillföra fyllnadsmassorna som behövs till grundläggningen. Även i sluttampen kan man använda sig av lastväxlare för marktäckning med sten eller grus och asfaltering. Sist men inte minst används de även för att återigen frakta bort alla anläggningsmaskiner när den delen av byggnationen är klar. Det gör att en lastväxlare har arbete under en lång tid när det ska byggas och anläggas och är en nödvändighet för att projektet ska fortskrida och kunna ha möjlighet att slutföras på ett korrekt sätt.

3 Aug 2020