Klinker är både praktiskt och vackert

Den som söker efter ett dekorativt och motståndskraftigt material till vägg, golv eller trappa kan med fördel välja klinker. Plattor av klinker kan användas såväl inomhus som utomhus.

Klinker är ett hållfast och slitstarkt material som kan användas för att bekläda ytor i en mängd olika typer av utrymmen. Den keramiska klinkerplattan görs av sten- eller flintgods, som bränts så länge att det sintrats, alltså tills att dess fasta partiklar har sammanfogats till en större enhet. Sintringsprocessen ger klinker en högre materialtäthet än vad till exempel kakel har, och möjliggör användning i miljöer där den kan komma att utsättas för mycket slitage och/eller varma eller kalla temperaturer. Klinkerplattor kan därmed placeras både inomhus och utomhus, och bekläder väggar, golv och trappor i såväl privata som offentliga miljöer.

Från lerkrukor till glaserade plattor

Tekniken att bränna lera till keramik är mycket gammal, och uppstod i Mellanöstern och Kina för ungefär 10 000 år sen. Vid den tiden användes metoden främst till att tillverka kärl för olika vätskor och spannmål. Det var först senare som man började forma leran till plattor som fick bekläda golv och andra ytor. Man insåg med tiden att sammansättningen av keramikens beståndsdelar och hur de tillreddes påverkade vad den slutgiltiga produkten lämpade sig för. Keramikens porositet har stor inverkan på vad den kan användas till. Porositet innebär nivå av vattenabsorption, och mäts i procent i relation till föremålets vikt. Det faktum att klinker har mycket låg porositet, cirka 0,5%, är det som gör att materialet är så pass hållbart och motståndskraftigt mot olika temperaturnivåer. För dekorativ effekt glaseras idag ofta klinkerplattor.

Några saker att ha i åtanke

Klinker definieras till stor del av sin tillverkningsprocess, och inte av ett särskilt utseende. Plattor av klinker i Stockholm kan göras både stora och små, formas till olika former, och färgas efter behag. I privata hushåll är klinker vanligt förekommande i badrum, men också som golv i till exempel hall eller kök, där det kan vara en god idé att välja ett material som inte dukar under för vardagsslitage. Om du funderar på att sätta klinker i till exempel badrummet kan det vara bra att på förhand bestämma dig för vilken känsla du vill att rummet ska ge. Små och ljusa klinkerplattor har förmågan att öppna upp rummet och inge en känsla av luftighet och rymd. Större plattor och plattor i mörkare toner gör däremot ditt badrum mer ombonat och mysigt.

5 Oct 2020