Hur ser livet som rörmokare ut?

Livet som rörmokare kan naturligtvis skilja sig åt en hel del mellan olika personer. En rörmokare som arbetar heltid på Värmdö i Stockholm kanske har mer att göra än någon som arbetar deltid i en mindre stad till exempel. Dock finns det givetvis väldigt mycket som de flesta rörmokare kan sägas ha gemensamt. Här ger vi exempel på hur en arbetsdag kan se ut för en typisk rörmokare.

Tidiga morgnar

Det är vanligt att man börjar arbeta tidigt på morgonen. Ofta börjar man arbetsdagen kring halv sju på morgonen. Samtidigt är det många rörmokare som vittnar om att det finns goda möjligheter att anpassa tiderna för att få ihop livet utanför jobbet. Till exempel kan det vara svårt för ensamstående föräldrar att lämna barn så tidigt på morgonen, eftersom inga dagis eller skolor helt enkelt är öppna vid den tiden.

Arbetar på olika platser

Arbetsplatserna kan variera en hel del, då rörmokare arbetar i många olika typer av byggnader. Ena dagen kan det handla om ett arbete på en skola ute på Värmdö, medan det den andra dagen kan vara fråga om ett jobb i en kontorsbyggnad i centrala Stockholm.

Här kan arbetet ske:

  • Kontorsbyggnader
  • Dagis
  • Skolor
  • Industribyggnader
  • Bostäder
  • Och andra typer av lokaler

Arbetsuppgifter

Vad gäller arbetsuppgifterna kan det vara allt från att arbeta med grova avloppsrör i mark och rörstammar till radiatorer och undercentraler. Det är alltså långtifrån bara toalettstolar och kranar som en rörmokare arbetar med (vilket ofta är det som förknippas med yrket annars).

Något annat som är ett vanligt inslag i arbetet är att kapa, bocka och sammanfoga rör. Därtill ska rören anslutas till den utrustning som installeras, vilket till exempel kan ske genom lödning eller svetsning.

Vidare kan arbetsuppgifterna givetvis variera beroende på var man jobbar. En fristående villa i Värmdö kräver inte riktigt samma form av arbete som en industribyggnad, till exempel. I exemplet med villan på Värmdö skulle det kunna vara frågan om att arbeta med underhåll och service av sanitets- och värmeanläggningar, medan det i industribyggnaden kan handla om att installera processledningar.

Vilken utbildning krävs?

För att bli rörmokare är en god väg att gå VVS- och fastighetsprogrammet, med inriktning VVS, på gymnasiet. Efter examen kan man då direkt söka lärlingsanställning hos ett företag för att bli färdigutbildad. Efter att ha arbetat som lärling i ungefär två år gör man ett branschprov för att få sitt yrkescertifikat. Därefter kan man kalla sig för rörmokare och få lön därefter (lärlingslönen är betydligt lägre).

1 Feb 2018