Hur man får en egen brunn

De flesta kan få en brunn på sin tomt men det krävs en hel del kunskap för att kunna anlägga den. Här kommer tips för den som börjat fundera på att anlägga en brunn för färskvatten på sin tomt.

Det första man behöver om man vill ha en egen brunn är en egen tomt. Men även om man har det så kan det ändå i vissa fall vara svårt att få en brunn. Svårigheter uppstår om tomten endast består av berggrund. Eller om tomten ligger mycket högt över grundvattennivån. Har man en önskan om en egen brunn så är det därför en god idé att man börjar sin planering med att kontakta en expert på brunnsborrning i Stockholm. På det sättet kan man få veta om det är möjligt och även en ungefärlig uppgift om vad det kommer att kosta. Om man har grannar som har egna brunnar så kan det till och med vara värt att be att få koppla in sig på deras brunn istället. Det är ett sätt som inte är ovanligt i vissa områden i landet där man inte ännu fått kommunalt vatten inkopplat.

Sköta sig själv

Idag är det många som går tillbaka till gamla tider när det gäller hushållet. Det innebär inte alltid att man har egna odlingar eller djur. Men fler och fler sätter en heder i att ha egna avloppsbrunnar, egen energikälla och en egen vattentillförsel. Har man redan en äldre brunn som inte använts på många år så kan man ta in expertis som hjälper till att rusta upp den och få igång funktionen igen. Möjligen kan det behövas en rengöring, renovering samt en omborrning, men det blir betydligt billigare än om man ska borra en helt ny brunn.

Kontroll av vattnets värden

Använder man sig av en brunn för eget färskvatten så är det viktigt att man med jämna mellanrum kontrollerar vattnets värden. Det kan röra sig om ämnen som tillkommit i marken. Men även något som smugit sig i systemet eller i rören. Har man exempelvis en hög järnhalt så är det skadligt i längden för både människor och djur. Och det är en smak som sticker ut när man är ovan, men som man med tiden vänjer sig vid och glömmer bort. Så om man har en egen brunn så är det viktigt att följa alla riktlinjer för värden och gällande brunnens skötsel i övrigt.

29 Nov 2020